Tu tịnh độ là gì

 Ngày nay, các ngườiniệm Phật A Di Đà nhằm cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Điều này phù hợp cùng với đạinguyện của đức Phật A Di Đà cứu vớt độ bọn chúng sinc về cõi Tịnh độ của Ngài nhằm tiếptục tu hành tới ngày thành Phật.

 Do sự mong muốn của mộtsố độc giả đề xuất tôi viết ra những điều căn uống bạn dạng của Pháp Môn Tịnh Độ và của việcHộ Niệm để giúp đỡ fan tu biết làm cố kỉnh nào để được vãng sanh, làm thế nào biết một bạn Khi chếtđược vãng sinch giỏi không; có mấy phương thứctu Tịnh Độ, bao gồm từng nào phương pháp niệm Phật, với bạn tu phảicó tác dụng phần lớn gì nhằm đạt công dụng mỹ mãn?

 Mong rằng: bạn tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà xay ngẫm thật cẩn thận, ghi lưu giữ hầu hết điều so sánh khuyếntấn vào cuốn nắn cẩm nang này trước lúc bắt đầu thực hành, cùng trong tương lai thỉnh thoảngyêu cầu hiểu lại để được nhắc nhở.

 Mặc cho dù vào sách nêura tương đối nhiều điều, tuy thế không nói không còn được hồ hết chi tiết, bí quyết miêu tả văn uống từ còn khuyếtđiểm, hy vọng các vị Thiện tại trithức bỏ lỡ đến, bạn viết muôn phần trung thực đa tạ.

 Sau chót, chân tình lạy tạ và xin phép qúyThiện tại trí thức, Phật tử, v.v... sẽ viết, dịch, in, ấn tống, xuất phiên bản Kinh sách,đăng trên mạng, nhờ vào đó cuốn sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành hình khá đầy đủ.

Bạn đang xem: Tu tịnh độ là gì


Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô Thích Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là lặng ngắt yên ổn định trong sạch, Độ là tương trợ, Tịnh Đ từ chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong hỏng không mênh mông vôbiên: có vô lượng cõi nước (hành tinh), trong các đó tất cả cõi Tịnh, bao gồm cõi Uế (nhưSa Bà). Chúng sinch gồm trung ương tịnh sinch về cõi Tịnh, gồm trung tâm uế sinch về cõi uế; nếusinh về cõi uế thì nghiệp cphía hằng ngày một sâu nặng, cực nhọc thành công pháp lành;còn sinh về cõi Tịnh thì nghiệp chướng từng ngày một tiêu trừ, dễ dàng chiến thắng pháplành; ngay lập tức cả những cõi Tịnh độ cũng có nhiều không nên biệt, trong các số đó cõi thù thắngduy nhất là nhân loại Tây Phương thơm Cực Lạc.

 Để được rất đầy đủ cùng tất cả máy lớp, thứ 1 nên lược qua về tía Kinc căn uống bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn mang lại phương phương pháp tu, những điều cần hiểu rõ cùng sẵn sàng.Sau chót nói đến bí quyết thực hành thực tế hằng ngày của người tu Tịnh Độ. Chúng ta cùng theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC KINH A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, với một ngàn nhị trămnăm mươi vị Tỳ kheo; thời gian kia, tất cả rất nhiều Bồ Tát, Chư Thiên, Thiên Long Bát Bộ vàtđọng bọn chúng tham dự.

 Bấy tiếng đức Phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ trên đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật (1)(xa vượt 10 tỷ giải Ngân Hà), bao gồm nhân loại tên là Cực Lạc, vào thế giới đó cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) bây giờ đã nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đódo sao thương hiệu là Cực lạc?

 Vì bọn chúng sinh vào cõiCực Lạc không tồn tại phần lớn sự khổ, chỉ hưởng đa số điều vui; vào cõi kia bao gồm bảytừng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bẩy từng sản phẩm cây, phần lớn bằng bảy báu bao bọcgiáp vòng.

 Lại có ao bởi bẩy báu,vào ao đầy nước đủ tám công đức (3);lòng ao thuần cần sử dụng kyên ổn cương cứng làm cat trải bên trên khu đất bằng rubi. Vàng bạc, lưu ly,trộn lê hợp thành phần đông thềm con đường ngơi nghỉ tứ mặt ao; trên thềm mặt đường tất cả lầu gác cũngnhững nghiêm mức độ bằng bảy báu là: đá quý, bạc, lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mãóc.

 Trong ao có hoa sen lớnnlỗi bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh sáng xanh, sắc đẹp rubi thời ánh sáng xoàn, sắcđỏ thời ánh nắng đỏ, nhan sắc white thời tia nắng trắng, nhiệm mầu thơm mát trongsạch sẽ. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế.

 Trong cõi của đức Phậtđó, thường xuyên trỗi (vang lên) nhạc trời, khu đất bởi rubi ròng rã, đêm ngày sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsinh trong cõi này thường vào tầm sáng mau chóng, mọi mang giỏ đựng phần nhiều hoa thơm đemcúng nhường mười muôn ức đức Phật sinh sống mười phương, cho giờ đồng hồ ăn uống tức thời trsinh sống về bạn dạng quốcăn cơm trắng xong đi khiếp hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi Cực Lạcthành quả công đức nghiêm túc như thế.

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi này thường cóphần đông tương đương chyên ổn mầu dung nhan xinh tươi lạ lùng, như chim Bạch hạc, Khổng-tước,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; đông đảo giống như chyên ổn kia hôm mai sáuthời hót giờ đồng hồ hòa nhã.

 Tiếng chlặng kia diễn nóiđều pháp nhỏng Năm cnạp năng lượng (6), Năm lực (7),Bảy giác Chi (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Chúng sinh vào cõi đó nghegiờ đồng hồ chlặng hoàn thành thảy hồ hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng hầu như giống như chyên kia là vì tội báo xuất hiện, vì cõi Cực Lạc không có bacon đường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi kia thương hiệu mặt đường ác còn không tồn tại huống là có sự ác sao?Những như là chyên đó là do đức Phật A Di Đà ý muốn cho giờ pháp được tuyên ổn lưu(tỏ bày chuyền đi) nhưng mà chuyển đổi ra kia thôi.

 Trong cõi Cực Lạc, gióvơi thổi cồn những mặt hàng cây báu với động tấm che lưới báu, làm vang ra giờ đồng hồ vidiệu, ví nhỏng trăm nngây ngô vật dụng nhạc đồng hòa chung; fan như thế nào nghe giờ đó tựnhiên hồ hết sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi Cực Lạcthành tích công đức chỉnh tề như thế.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông nghĩ sao, Đức Phật kia vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì đức Phật đó có hàoquang đãng sáng chói soi trong cả vô lượng các cõi mười phương không trở nên chướng ngại vật (vôlượng quang); Đức Phật đó với quần chúng. # của Ngài sinh sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật đến hiện nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 nghìn năm).

 Lại vào cõi nước CựcLạc có vô lượng Tkhô cứng Vnạp năng lượng môn đồ hầu như là bậc A La Hán, chẳng cần tính đếm mà cóthể biết không còn được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế.

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành công công đức chỉnh tề như vậy.

 Lại nữa, cõi Cực Lạc,phần đa bọn chúng sanh vãng sinh mang lại đó đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không xẩy ra đọa nữa); trong những số ấy cótương đối nhiều vị bực nhất sinh bửa xứ (sẵn sàng thành Phật), số đó rất đông, chẳngphải tính đếm mà biết hết được, chỉ hoàn toàn có thể cần sử dụng vô vàn a-tăng-kỳ để nói thôi!

 Chúng sinh làm sao nghephần đông điều bên trên phía trên, đề xuất phân phát nguyện cầu sinh sang cõi nước kia, vì sao? Vì:được cùng với các bậc Thượng thiện nay nhân sống và một địa điểm. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể cần sử dụng tí đỉnh thiện căn phước đức nhân dulặng nhưng mà được sinc thanh lịch cõi kia.

 Nếu gồm thiện tại nam giới tử,thiện nay phái nữ nhân làm sao nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc haingày, hoặc bố ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày,một lòng không tán loạn. Thời bạn kia mang đến thời điểm lâm bình thường (chết) được đức Phật ADi Đà đứng thảng hàng Thánh chúng hiện nay thân sinh hoạt trước fan đó. Người đó lúc bị tiêu diệt tâmthần không điên hòn đảo, liền được vãng sinh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A DiĐà.

Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Đhqg Tp Hcm, Trường Đại Học Bách Khoa Tp

 Xá Lợi Phất, ta thấy cómọi ích lợi ấy cần nói các lời như vậy, nếu như gồm chúng sinc nào nghe nhữnglời trên, yêu cầu phát nguyện sinch quý phái cõi Cực Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói dứt, đức Phật bảoTôn đưa Xá Lợi Phất:

- Nlỗi Ta từ bây giờ ngợi khen công đức ích lợi bắt buộc suy nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số clỗi Phật sinh hoạt mọi sáu Pmùi hương Đông Tây Nam BắcTrên Dưới phần đa sinh sống trên nước những Ngài, hiện ra tướng tá lưỡi rộng lớn lâu năm (nói chân thật)trùm khắp cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) mà nói lời thành thật rằng:"Chúng sanh những ngươi yêu cầu yêu cầu tin xưng tán công đức cần thiết suy nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Clỗi Phật Ssống Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",do sao tên là Kinh Nhất-Thiết Clỗi Phật Ssống Hộ Niệm?

 Vì trường hợp gồm thiện nay phái nam tử,thiện tại đàn bà nhân làm sao nghe Kinh này, cùng nghe danh hiệu của đức Phật A Di Đà mà thọtrì, thì các thiện phái mạnh tử thuộc thiện nữ giới nhân ấy hồ hết được tất cả các đức Phậthộ niệm, hầu như được không thoái chuyển địa điểm đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác (bậc giác ngộ gọi biết chân bao gồm,không hề bậc nào rộng được nữa).

 Cho buộc phải, những ông đềuđề xuất tin nhận lời của Ta và của Chư Phật nói; giả dụ bao gồm bạn đã phát nguyện, đangphân phát nguyện, sẽ phân phát nguyện ao ước sinc về cõi nước của đức Phật A Di Đà, nhữngngười ấy hồ hết được ko tân hận đưa vị trí đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời đã sinc sang trọng, sẽ sanh quý phái, hoặc vẫn sinc quý phái.

 Xá-Lợi-Phất! Cho nêncác thiện tại nam giới tử thiện tại nữ giới nhân, nếu như fan làm sao có lòng tin thì nên phạt nguyệnsinc về cõi nước cơ. Nhỏng ta hôm nay ngợi khen công đức cấp thiết nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thời những đức Phật cũng ngợi khen công đức quan trọng nghĩ về bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc Kinc bên trên, chúng tathấy đức Phật nói rất rõ ràng, duy gồm một số trong những điểm cần đọc thêm, đó là:

1) – Cõi Cực Lạc: Người đời hầu như nghi vấn cõi Cực Lạc sống xaxung quanh mười muôn ức cõi Phật thừa xa, cơ hội sắp đến lâm phổ biến chỉ vào khoảnh tự khắc enặng nề đến được, làm thế nào gọi được điều này?

 Trong Kinc nói: Tâm baohỏng ko quấn mọi pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ sinh sống trong tim ta, nàogồm xa xăm gì? Khoảnh tự khắc mạng tầm thường sinh trong tâm địa ta, như thế nào gồm khó khăn gì?

 Vả lại, Gọi mười muôn ứccõi nước là đối với tầm nhìn của phàm phu, trọng tâm trong sinc tử nhưng mà nói; trường hợp chúngsinc thành quả Tịnh nghiệp, lúc lâm tầm thường vai trung phong an định Tức là chổ chính giữa thọ sinh Tịnhđộ, vừa khởi niệm ngay tắp lự được vãng sinch. Vì vậy cho nên Kinch nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ vào khoảnh tương khắc ngay lập tức cho, từ bỏ chổ chính giữa vốn thần diệu vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch từ chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha phát âm Hán là Giác là Phật, Amita dịch âm là A Di Đà tức thị vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng tia nắng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước trong thay ko vẩn đục. 2- Nước mát dịu. 3- Nước thơm ngon ngọt. 4- Nướcmềm mịn và mượt mà nhẹ nhàng. 5- Nước thấm nhuần. 6- Nước an hòa âm thầm lặng lẽ. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi béo các căn uống.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, tối 6 thời, ngày gồm những loạichyên hót hòa nhã; China chia nhỏ ra tối năm canh, ngày sáu xung khắc.

5) – Đi khiếp hành là gì?

 Đi gớm hành: Là quốc bộ cho giãngân cốt sau thời điểm ngồi tnhân hậu xuất xắc niệm Phật lâu, vừa đi vừa niệm, quán tưởng, thamthiền khô, v.v..., cũng là kinh hành.

6) – Năm Cnạp năng lượng là gì?

 Năm Căn là năm vấn đề căn uống bản, năm nơi bắt đầu nơi bắt đầu,năm nguồn căn phiên bản đến câu hỏi tu hành, chính là Tín Căn, Tinch Tấn Cnạp năng lượng, Niệm Căn uống (nhớnghĩ), Định Cnạp năng lượng (tịch tĩnh), cùng Huệ Căn uống (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm mức độ khỏe mạnh, là năm năng lựcsức lực; Năm Căn uống ví nlỗi năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví nhỏng sức co ruỗicủa những ngón tay để nuốm, nỗ lực, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực bao gồm có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, và Huệ Lực.

8) – Bảy Giác Chi là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; Chi là nhánh, là bảy nhiều loại tu tuần trường đoản cú sẽ đạt mang lại đạo qủa, còn được gọi là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện thực hành thực tế sẽ giải thoát. Bảy giác đưa ra có có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác Chi (lựa chọn), Tinc Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

9) – Tám Chính Đạo là gì?

 Tám Chính Đạo còn gọi là Tám Thánh Đạolà con đường giải thoát, có bao gồm tám nhánh là Chính con kiến (chú ý biết nlỗi thật),Chính tư duy (Để ý đến đúng như thật), Chính ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành động buộc phải đạo), Chính mệnh (công việc và nghề nghiệp chân chính), Chính tinhtấn (chịu khó phải mẫn), Chính niệm (nhớ nghĩ ko quên), Chính định (thanhtịnh sáng sủa suốt); thiếu hụt một trong các tám nhánh không thành Bát chính đạo. 

 Do phần nhiều lời nguyện trong lúc tu hành, đứcPhật A Di Đà đang nghiêm túc cõi Tịnh độ của Ngài thù chiến hạ đề nghị bắt đầu tất cả đầy đủ thứnlỗi các sản phẩm cây, lưới báu, cung điện, những loại chlặng, đầy đủ âm tkhô hanh hòa tấu vidiệu, khiến cho người nghe được tự nhiên và thoải mái niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

 Nếu ai nghe danh hiệu Phật A Di Đà tintưởng niệm thương hiệu Ngài từ một ngày cho đến bảy ngày,một lòng ko tán loạn. Thời người kia mang lại thời điểm khuất được đức Phật A Di Đàđứng thảng hàng Thánh chúng hiện nay thân trước bạn kia nhằm tiếp rước về cõi Cực Lạc.

Xem thêm: Hướng Dẫn 7 Cách Dọn Ổ Đĩa C Ách Giải Phóng, Dọn Dẹp Ổ Cứng Máy Tính Của Bạn

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 Lúc được sinc quý phái Tâyphương Cực Lạc, rồi liên tiếp tu hành cho tới ngày thành Phật, cần không biến thành đoạ.Điều này có năm nhân duyên ổn khiến bạn vãng sinch ko thoái đưa, kia là:

 1. Do nguyện lực của PhậtA-di-đà thường thâu nức hiếp duy trì gìn.

 2. Do ánh nắng của Phậtluôn soi chiếu, tâm Bồ-đề thường xuyên phát triển.

 3. Nước, chyên, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềutriết lí nghĩa khổ, không; người nghe phần đông pháp ấy thường khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước Cực Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm chúng ta lành, khônggồm cảnh duyên xấu ác tính, không tồn tại quỷ thần, tà ma; các máy phiền lành óc Tam độc, v.v…hoàn toàn ko sinch khởi.

 5. Do sống thọ lâu dài, đồng với Chư Phật vàClỗi Bồ-tát.

*

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRANG NGHIÊM

MỤC 2:

LƯỢC KINH

 PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ:

I) – KINH VÔ LƯỢNG THỌ:

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓI KINH

 

 Một thời đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quậtnằm trong thành La Duyệt, nước Ma Kiệt cùng 1250 Tỳ Kheo, gồm đông đảo bọn chúng Bồ Tát,những Vua Trời, cùng Thiên Long Bát Sở. Trong thời điểm này nhan sắc diện của đức Thế Tôn vui vẻsáng chóe. Tôn giả A Nan Đà trường đoản cú chỗ ngồi vực lên, quỳ gối nên lẹo tay bạchđức Phật rằng:

-Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay dung nhan diện của Ngài hân hoan tươi sáng trước đó chưa từng đượcthấy, tất cả nên Ngài suy nghĩ lưu giữ đến Clỗi Phật quá khđọng, vị lai, hiện giờ chăng?

 ĐứcPhật dạy:

- Lànhcầm, lành thay! Này A Nan: Ông phạt trí tuệ hỏi được Như Lai Việc ấy, Ông làĐại Sĩ hi hữu nhỏng hoa Ưu Đàm (1) xuấthiện làm việc trần gian, tất cả lòng vì công dụng bọn chúng sanh, đề xuất thưa hỏi câu hỏi ấy.

 Nầy A Nan, Như Lai Chính Đẳng Chính Giáctốt khai thị vô lượng tri kiến, trên sao? Vì Nhỏng Lai tri kiến (biết thấy) vôcphía vô mắc cỡ, Nhỏng Lai, nếu như muốn làm việc trần gian, rất có thể sống đến vô lượng rất nhiều trămndở hơi ức mãng cầu vì tha kiếp (vô số kiếp) mà thân thể của Như Lai cùng các căn uống vẫnko tổn định sút, tại sao? Vì Như Lai được tam muội (tịch tịnh) tự tại rốt ráo; nàyA Nan, Ông hãy lắng tai, khéo lưu ý đến, Ta đã vày ông cơ mà phân biệt giải nói.

 Tôn đưa A Nan thưa:

-Vâng! Bạch Thế Tôn! Con mong muốn được nghe đức Thế Tôn chỉ dạy dỗ.

 Đức Phật bảo:

-Thulàm việc xưa, thừa a tăng kỳ vô số đại kiếp, tất cả Phật xuất nạm hiệu là Nhiên Đăng NhưLai giáo hóa độ thoát vô lượng bọn chúng sinh. Sau kia tất cả Quang Viễn Phật, NguyệtQuang Phật, Chiên Đàn Hương Phật, v.v... không còn thảy 52 vị Phật nối liền Thành lập.

 Kế tiếp nối bao gồm đức Phật hiệu là Thế Tự TạiVương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minch Hạnh Túc, Thiện tại Thệ, Thế GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (10 thương hiệu hiệu của clỗi Phật (3)).

 Lúc kia tất cả Quốc Vương nghe đức Phật thuyếtpháp lòng siêu vui đẹp phân phát trung khu Vô thượng Bồ đề, từ quăng quật ngôi vua xuất gia làm TỳKheo hiệu là Pháp Tạng, đến cúi lễ đức Phật Thế Tự Tại Vương, đi xung quanh bên phảicha vòng, quỳ lẹo tay nói kệ ca ngợi Phật ngừng bạch:

“-Bạch đức Thế Tôn, bé vẫn phát vai trung phong Vô thượng Chính giác, xin đức Thế Tôn nóighê pháp cho, bé đang tu hành nức hiếp đem cõi Phật vô lượng tkhô cứng tịnh trangnghiêm. Khiến con mau thành bực Chánh giác nhổ hết căn cơ sinh tử khổ lụy.”

 Thế Tự Tại Vương Nlỗi Lai nói cùng với Tỳ KheoPháp Tạng rằng: “- Công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ, ông trường đoản cú biết đem.”


Chuyên mục: Blogs