Tự Học Nguyên Lý Kế Toán

Những bài tập nguyên tắc kế tân oán góp người học tập sau khi học xong xuôi, khối hệ thống lại tổng thể kiến thức định hướng áp dụng vào phần nhiệm vụ và các định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Tự học nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập Nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán thù các nghiệp vụ phạt sinh

1. Khách sản phẩm trả tiền mua hàng chịu từ bỏ kỳ trước bởi tiền phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá bán chưa bao hàm thuế GTGT 10%), ngân sách chuyển động bốc tháo dỡ đơn vị chức năng chi không còn 2đôi mươi tiền mặt (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng chi phí gửi NH trả nợ người chào bán 30.000 và rút về quĩ tiền khía cạnh đôi mươi.000

Nợ TK 111: đôi mươi.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng tiền mặt trả lương đến CNV trăng tròn.000

Nợ TK 334: đôi mươi.000 Học kế toán thù ở chỗ nào tốt

Có TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ fan bán 20.000

Nợ TK 331: trăng tròn.000

Có TK 311: đôi mươi.000

6. Dùng tiền gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá bán thiết lập 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền tín đồ bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số gây ra dạng hình các cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*
Khóa Học Kế Tân oán Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán thù Trưởng Trên 15 Năm Kinc Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu cần sử dụng mang đến chế tạo sản phẩm 20.000, cần sử dụng mang lại làm chủ phân xưởng 2 nghìn.

Nợ TK 621: đôi mươi.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương bắt buộc trả người công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, thống trị phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Xác Suất chế độ (biết rằng những khoản lương được xác minh phần trăm giữa lương cơ bạn dạng với năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo người lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho chế tạo 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Ngân sách chi tiêu điện và nước thiết lập ngoại trừ 2.100 (vẫn bao hàm 5% thuế GTGT) sẽ trả cho những người bán bởi gửi khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết gửi ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: 20.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng quý giá thành phđộ ẩm chế dsinh hoạt cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm chấm dứt vào kỳ = 0 + 115.9trăng tròn - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính vạc sinh

1. Xuất kho nguyên liệu cần sử dụng cho SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang lại SX SPhường A: 40.000Dùng cho SX SPhường. B: 30.000Dùng mang đến quản lý phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương đề xuất trả mang lại CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP. A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên cấp dưới bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử quản lý công ty 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): đôi mươi.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo Xác Suất quy định (giả định toàn cục tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Bán Kawasaki Versys 650 Abs 2020 Và Versys 650 Lt Có Gì Mới?

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng mang đến sản xuất 17.000; Bộ phận bán hàng 10.000; Sở phận quản lý công ty 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết chuyển không còn ngân sách SX. Biết rằng chi phí SX tầm thường phân chia mang lại từng một số loại SPhường theo chi phí lương công nhân SX, hiểu được CPSX dlàm việc cuối kỳ:

SPhường A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí thêm vào chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bửa ngân sách mang đến sản phẩm A: 22.100

Phân vấp ngã ngân sách mang lại thành phầm B: 11.050

- Kết gửi ngân sách cung ứng trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phđộ ẩm cung ứng theo túi tiền sản xuất thực tiễn.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết chuyển thành phđộ ẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi phí bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản tổng vừa lòng, tài khoản cụ thể.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho người sử dụng được quý khách hàng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng tkhô giòn toán thù 1/2 bởi chi phí mặt, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi dìm giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi dấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương yêu cầu trả nhân viên cấp dưới bán hàng đôi mươi.000, quản lý công ty 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng đến phần tử bán hàng 15.000, thành phần làm chủ công ty đôi mươi.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo Xác Suất hiện tượng (giả định cục bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Chi phí điện và nước sở hữu quanh đó dùng mang lại bộ phận bán hàng 10.000 (không bao hàm 5% thuế GTGT), bộ phận cai quản công ty lớn 12 ngàn (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) vẫn thanh tân oán toàn thể bởi gửi khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả gớm doan

- Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết gửi chi phí cung cấp hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển ngân sách làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản với Báo cáo kết quả ghê doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ kinh tế tài chính phạt sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình không thanh khô tân oán tiền mang đến đơn vị chức năng cung cấp, giá bán sở hữu chưa tồn tại thuế là 12 nghìn.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp ráp trả bằng chi phí mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người cung cấp 5.000.000 bằng chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp cung cấp sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ nghỉ ngơi phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi phí khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng Chịu đựng bỏ ra phí

Tiền lương đề xuất trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Sở phận PV cùng thống trị SX

-Sở phận bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2000.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm cung cấp xong xuôi được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Ngân sách phân phối dlàm việc dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất cung cấp 500 sản phẩm. Giá chào bán chưa xuất hiện thuế bởi 1,4 giá cả, thuế GTGT 10%. Khách sản phẩm đang tkhô hanh tân oán tổng thể bởi TGNH.

- Ghi nhận giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả khiếp doanh

- Kết gửi giá bán vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết gửi ngân sách phân phối hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết đưa chi phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định kết quả ghê doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng vận kế toán

Các chúng ta chưa thạo định khoản kế toán thù có thể theo dõi và quan sát video dưới đây - Video này bởi vì Cô Lê Ánh chỉ dẫn cụ thể góp các chúng ta cũng có thể phát âm với định khoản thạo.