TRUYỆN KIỀU BẢN CHỮ NÔM

TRUYỆN KIỀU BẢN 1866Bản Liễu Văn Ðường—Nghệ Anby Nguyễn Quảng Tuân—Phiên âm - khảo dịPublished by Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2004)
12345Total 136 pages
1Trăm năm trong cõi người ta.Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.Trải qua một cuộc bể dâu,Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.5Lạ gì bỉ sắc tư phong,Trời xanh quen với má hồng đánh tị.Cảo thơm lần giở trước đèn,Phong tình gồm lục còn truyền sử xanh.Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minch,10Bốn phương phẳng lặng, nhị ghê vững kim cương.Có nhà viên ngoại họ Vương,Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.Một trai nhỏ thứ rốt lòng,Vương Quan là chữ, nối chiếc nho gia.15Đầu lòng hai ả tố nga.Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.Mai cốt cách, tuyết tinch thần,Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.Vân coi trang trọng không giống vời,20Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nangHoa cười ngọc thốt đoan trang,Mây thua kém nước tóc, tuyết nhường màu domain authority.Kiều càng sắc sảo mặn cơ mà,So bề tài sắc lại là phần hơn.

Bạn đang xem: Truyện kiều bản chữ nôm

Chú Thích:
Trăm năm: Thời gian một đời người ta ở trần thế. Cổ ngữ: Nhân sinh bách tuế vi kỳ = Người ta sống lâu chừng trăm tuổi. Ở câu này chữ "Trăm năm" bao gồm thể gắng bằng chữ "Xưa nay", "đại phàm" vì chỉ ngụ ý nói khái quát mà lại thôi chứ không phải là hạn định 100 năm như mấy chỗ không giống trong chuyện.
Bể dâu: vày chữ "tang thương" dịch ra. Sách Ấu học tầm nguyên có câu: "Thương hải tang điền, vị thế sự bỏ ra da biến" ý nói bể xanh biến thành ruộng dâu là chỉ việc đời nhiều biến đổi.
Bỉ sắc tư phong: điều cơ kỉm thì điều này hơn, ý nói tài giỏi thì kỉm mệnh, có nhan sắc thì bị tạo hoá ghét ganh.
Cảo thơm: (cảo: bản thảo) pho sách hay.
Phong tình tất cả lục: xem các bản nôm đã viết là thì câu này phải phiên âm là "Phong tình bao gồm lục còn truyền sử xanh" vì chữ nôm gồm mượn chữ (cổ vào bộ vi). Nếu là "cổ" lục thì chữ Hán đã bao gồm sẵn chữ
*
cổ, sao lại không dùng đến. "Phong tình bao gồm lục": tất cả cái bản truyện phong tình còn để lại vào sử sách. Bản quốc ngữ đầu tiên đã phiên "cổ lục" là bản Kyên ổn Vân Kiều tân chuyện của Edmond Nordemann in năm 1897.
Sử xanh: ngày xưa chưa gồm giấy, người ta phải chép sử và những thẻ tre xanh bắt buộc mới gọi như vậy.
Gia Tĩnh: niên hiệu vua Thế Tông bên Minch (1522-1566)
Triều Minh: là một triều đại phong kiến của Trung Quốc, từ năm 1368 đến năm 1644.
Hai kinh: tức Bắc Kinch cùng Nam Kinh.
Viên ngoại: chức quan liêu ngoại ngạch để những người phong phú được bỏ tiền ra download cho thêm Quý giá.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Korean Red Ginseng, Cao Hồng Sâm Korean Red Ginseng Extract

Gia tư: của cải vào bên, cũng như "gia sản".
Nghĩ: chỉ ra rằng, ước chừng. Các bản Nôm kể cả bản LVĐ (1871) đều viết
*
thì phải phiên âm là "nghĩ" mới đúng. Bản KOM viết là
*
(nghỉ) cần về sau bản BK.TTK với bản TĐ mới phiên âm là "nghỉ" cùng chú thích là hắn, va, nó... Theo Cửa Hàng chúng tôi nghĩ chữ "nghỉ" có ngụ ý khinch rẻ đề xuất không ưng ý hợp ở đây để chỉ Viên ngoại.
Nho gia: công ty theo nho học.
Tố nga: (tố: trắng, nga: người con gái đẹp), người phụ nữ đẹp ví với Hằng Nga ở trên cung trăng.
Mai cốt cách: ý nói về dáng vóc bé người thanh tú như cành mai. "Cốt cách": bộ xương, kiểu dáng nhỏ người.
Tuyết tinh thần: ý nói tinc thần trong trắng như tuyết.
Trang trọng: có vẻ nghiêm túc đứng đắn.
Mây đại bại nước tóc: mây đại bại cải vẻ óng mượt của làn tóc mềm mại."Nước là cái ánh, chiếc vẻ óng mượt.
Tuyết nhường màu sắc da: tuyết đã trắng mà cũng phải chịu kỉm màu trắng của làn domain authority mịn màng như ngọc, như nkê.
12345Total 136 pages