TRANH THÊU CHỮ THẬP GIA ĐÌNH DLH

❌ Lưu ý: Tất cả ttrẻ ranh được bán là cỗ kit tnhóc con handmade download về tự có tác dụng, không phải ttinh quái thành phẩm: ➡️ Hướng dẫn thêu tnhóc chữ thập➡️ Hướng dẫn làm ttinh quái thêm đá