Giải bài toán cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, con đứng ăn năm con nằm ăn ba ba con già ăn một"" hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trâu đứng nạp năng lượng năm.Trâu ở ăn cha.Lụm khụm trâu già,Ba bé một bó.Trăm trâu nạp năng lượng cỏ.Trăm bó no nê.Hỏi cho giảng đề,Ngô ngớm nlỗi điếc.

Bạn đang xem: Giải bài toán cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, con đứng ăn năm con nằm ăn ba ba con già ăn một"" hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

(Ý bài bác tân oán : Có một trăm con trâu nạp năng lượng hết một trăm bó cỏ. Mỗi bé trâu đứng nạp năng lượng đưọc năm bó. Mỗi con trâu ở ăn được ba bó và cha bé trâu già thì chia nhau chỉ ăn đưọc một bó. Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, bao nhiêu bé trâu nằm và từng nào con trâu già).


*

Trăm trâu, trăm cỏ( gồm 100 con trâu, 100 bó cỏ)

Trâu đứng ăn uống năm ( con đứngăn uống năm bó cỏ)

Trâu nằm ăn bố ( teo trâu nằm nạp năng lượng ba bó cỏ)

Lụ krúc trâu già, tía bé một bó( tía nhỏ trâu già ăn không còn một bó)

Hỏi bao gồm từng nào bé mỗi nhiều loại ?


*

Điện thoại tư vấn D là trâu đứng, N là trâu năm, G là trâu già. Ta có:5D + 3N + G/3 = 100 Giả sử mức độ ăn uống của mỗi nhiều loại trâu tăng thêm vội vàng 3 lần: đứng 15, ở 9, già 1, số cỏ 100x3=300

15D + 9N + 1G = 300

Giả sử mỗi nhỏ không nên ăn đi 1 bó cỏ. Lúc bấy giờ trâu già không nạp năng lượng, số cỏ còn lại: 300 -100=200

14 chiều + 8N = 200(1)

Chia(1)đến 2: 7D + 4N = 100

(4N luôn luôn chẵn bắt buộc D đề nghị chẵn; D với N đều>=1 đề xuất D 100) Nếu: D=12 thì 84 + 4N = 100 => N=4

(12x15 + 4x9 + G = 300) =>G = 84 D=10 thì 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại) D=8 thì 56 + 4N = 100 => N=11

(8x15 + 11x9 + G =300) => G = 81 D=6 thì 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại) D=4 thì 28 + 4N = 100 => N=18

(4x15 + 18x9 + G = 300) => G = 78 D=2 thì 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại)Đáp số:1).D=12 ; N=4 ; G=842).D=8 ; N=11 ; G=813).D=4 ; N=18 ; G=78


Đúng 0

Bình luận (0)

CÂU 3:

Bài toán cổ:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu ở ăn ba

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó.

Xem thêm: Mã Môn Học Hutech - Thời Khóa Biểu Hutech

Hỏi bao gồm từng nào nhỏ trâu đứng, trâu ở, trâu già?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Bài toán cổ:

trăm trâu , trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

trâu nằm ăn ba

Lụ khú trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi bao gồm từng nào trâu đứng , trâu ở, trâu già?


Lớp 1 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm nhỏ trâu,

Trâu đứng nạp năng lượng năm,

Trâu ở nạp năng lượng bố,

Lụ krúc trâu già

Ba nhỏ một bó.

Hỏi bao gồm từng nào bé trâu từng loại?


Lớp 4 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm con trâu

Trâu đứng ăn năm

Trâu ở ăn ba

Lụ krúc trâu già,

Ba bé một bó.

Hỏi gồm từng nào nhỏ trâu mỗi loại?


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

Giả sử mỗi bó cỏ được chia thành 3 bó cỏ bé. Vậy bao gồm toàn bộ 300 bó cỏ con.Trâu đứng ăn uống 15 bó, nhỏ nằm ăn 9 bó, trâu già từng con 1 bó (cỏ con).Giả sử số trâu đứng là a, trâu nằm là b, trâu già là c (a,b,c nguyên dương). Ta có hệ:300=15a+9b+c (1)100= a+b+c (2)Từ (2) => c=100-a-b, thay vào (1) được 200=14a+8b, suy ra 7a+4b=100.Vì 100 phân tách hết đến 4 nên 7a cần chia không còn cho 4. Suy ra a phân tách hết cho 4. Đặt a= 4t (t nguyên dương), ta có: 28t+4b=100=>7t+b=25 (3).Từ (3) suy ra 1Với t=1 tất cả a=4, b=18, c=78Với t=2 có a=8,b=11,c=81Với t=3 có a=12,b=4,c=84KL: Bài tân oán có 3 nghiệm đề cập trên


Đúng 0

Bình luận (0)

Trăm con trâu trăm bó cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khú trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi tất cả từng nào trâu mỗi các loại ?


Lớp 5 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

GỌI SỐ TRÂU ĐỨNG LÀ XSỐ TRÂU NẰM LÀ Y( x, y nằm trong n*)số trâu già là 100-(x+y)ta teo pt sau5x+3y+<100-(x+y)>/3=10015x+9y+100-x-y=30014x+8y=2007x+4y=100ta tất cả x nhỏ hơn hoặc = 12 nhằm hài lòng ĐK của bàinỗ lực x= 4 ta tìm được y = 18 thoả mãntrâu đứng 4 nhỏ nằm 18 bé già 78 con


Đúng 0

Bình luận (0)

"https://cortua.com/Trăm bó cỏ,trăm bé trâu,

Trâu đứng ăn năm,

Trâu ở nạp năng lượng ba,

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó"https://cortua.com/.

Hỏi tất cả từng nào trâu từng loại?


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi Hủy

hotline x là trâu đứng, y là trâu ở, z là trâu già (x,y,z là số tự nhiện nay 15*x + 9*y + z = 300 (2)

Lấy (2) trừ đi (1) ta gồm 14*x + 8*y = 200

7*y + 4*y = 100

y = 25 - x*7/4

y là số tự nhiên buộc phải y x*7/4 Đúng 0Đúng 0Đúng 0

3
Đúng 0Đúng 0Đúng 0
0