Các Dạng Bài Toán Lớp 1 Trong Đề Thi Cuối Học Kì 2

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđê mê khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tđắm say khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán thù lớp 1 Giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 2
Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 có giải đáp (50 đề) - Kết nối trí thức, Chân ttách sáng tạo, Cánh diều

Để học tập giỏi môn Toán thù lớp 1, phần dưới đây là Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 có câu trả lời (50 đề). Hi vọng cùng với cỗ đề thi này để giúp đỡ học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao trong các bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Các dạng bài toán lớp 1 trong đề thi cuối học kì 2

Mục lục Đề thi Học kì 2 môn Tân oán một năm 2021 - 2022


Phòng Giáo dục với Đào tạo thành .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(ko nhắc thời gian phân phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bao gồm 5 đơn vị chức năng với 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: Trong những số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: Nếu ngày 7 tháng 10 là vật dụng tía thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ ba

B. Thđọng tư

C. Thđọng năm

D. Thứ sáu

Câu 5: Độ lâu năm của loại bút chì tiếp sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: Sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ mập mang lại nhỏ bé.

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 có … chục với … đơn vị chức năng.

+ Số … bao gồm 1 chục cùng 6 đơn vị chức năng.

+ Số … là số tức thời trước của số 34.

+ Số … là số ngay lập tức sau của số 69.

Câu 9: Viết phnghiền tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại từng nào viên bi?

Câu 10: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

Hình tiếp sau đây gồm … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(ko nói thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) Trong các số 83, 19, 50, 3 số nhỏ xíu độc nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào vị trí chấm:

a) Số … là số lớn nhất gồm nhì chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhỏ tuyệt nhất có nhì chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ định kỳ dưới đây cùng điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Hôm ni là đồ vật …. ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào đồ gia dụng cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. tiếng.

Câu 7: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Hình trên gồm … hình lập phương.

II. Phần từ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, search số nhỏ nhắn nhất?

b) Sắp xếp những số theo đồ vật trường đoản cú tự nhỏ bé đến béo.

Câu 10: Viết phxay tính thích hợp cùng vấn đáp câu hỏi:

Quý Khách Hoa tất cả 15 con tem. Quý khách hàng Hùng gồm 20 nhỏ tem. Hỏi cặp đôi bao gồm toàn bộ bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(ko nhắc thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: Trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức thì sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

*

A. Thứ đọng bốn, ngày 12

B. Thđọng hai, ngày 12

C. Thđọng bảy, ngày 15

D. Thđọng nhị, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

đôi mươi + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt , = vào địa điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Bút dạ có độ dài bởi ….centimet.

Bài 4: Viết phnghiền tính rồi nói câu trả lời:

quý khách hàng Hoa tất cả 10 quả táo bị cắn dở. Bạn Hà tất cả 15 quả táo Apple. Hai các bạn tất cả tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số to nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số ngay thức thì sau của 23 là 24 .... Số ngay thức thì sau của 84 là 83 .... Số ngay lập tức sau của 79 là 70 .... Số tức thời sau của 98 là 99 .... Số lập tức sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 trái táo khuyết, An mang lại em 7 trái. Hỏi An còn bao nhiêu quả hãng apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18centimet + 41centimet + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97centimet – 32centimet – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con con kê cùng vịt, trong các số ấy có 4 chục bé kê. Hỏi đơn vị Lan nuôi từng nào bé vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. Mỗi mẫu vẽ sau đây gồm bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán thù lớp 1 Học kì 2 tất cả giải đáp (Cơ bản - Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào vị trí chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: Bốn mươi ba: Ba mươi hai: Chín mươi bảy: Hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - trăng tròn 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ vẫn cung cấp 60 quả hồng. Hỏi chị em còn lại từng nào quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội bỏ thêm 3 loại nữa. Hoa cho mình 2 loại. Hỏi Hoa còn từng nào chiếc kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 tất cả một chữ số. Chữ số sản phẩm đơn vị kém nhẹm chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán thù lớp 1 Học kì 2 tất cả giải đáp (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Toán thù lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ nhắn tuyệt nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thiết bị từ trường đoản cú bé xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phnghiền tính tương thích :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28centimet + 25centimet + 14cm = …………..56centimet – 6centimet + 7centimet = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn Bài 6. Lớp em tất cả 24 học viên thiếu nữ, 21 học viên phái nam. Hỏi lớp em gồm toàn bộ từng nào học tập sinh? Bài 7. Một tua dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhđộ ẩm : 43 + 6 = ……………60 – trăng tròn = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. Cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm nhị chữ số khác biệt.Xem giải đáp Đề thi môn Tân oán lớp 1 Học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi Học kì 2 Tân oán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ 89 mang lại 100 : b) Viết số vào chỗ chấm: Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục với … đơn vị Số lập tức sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục với … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong sân vườn bên em gồm 26 cây cam cùng cây bòng, trong những số ấy tất cả 15 cây cam. Hỏi trong vườn bên em bao gồm bao nhiêu cây bưởi? Bài 6. Viết các số tất cả nhị chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai tất cả 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 dòng nữa, Mai cho chính mình 6 loại. Hỏi Mai tất cả tất cả bao nhiêu cái kẹo?Xem giải đáp Đề thi môn Tân oán lớp 1 Học kì 2 gồm lời giải (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Học kì 2 Tân oán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:a) Số bé bỏng độc nhất vô nhị gồm nhị chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay tức thì trước của số lớn nhất bao gồm một chữ số là: ………………………………………………c) Số tức tốc sau của số nhỏ dại tốt nhất bao gồm nhì chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất tất cả nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6centimet + 7cm = ………….48 cm + 21centimet = ……………..74cm – 4cm + 3centimet = ………….

Xem thêm: Cách Làm Thịt Chua Phú Thọ, Cách Làm Thịt Chua Ngon Chuẩn Đơn Giản

Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ, trong những số ấy gồm 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một cửa hàng tất cả 95 quyển vlàm việc , siêu thị đang phân phối tứ chục quyển vsinh sống . Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào quyển vsinh sống ? Bài 6. Một cuốn sách có 65 trang, Lan đang hiểu hết 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số tất cả nhì chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số thích hợp vào nơi chấm: Xem câu trả lời Đề thi môn Tân oán lớp 1 Học kì 2 gồm câu trả lời (Cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi Học kì 2 Toán thù lớp 1 (nâng cấp - Đề 1)

Bài 1. . Cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. a) Số nhỏ tuổi tốt nhất trong dãy số trên là số nào ? b) Số lớn nhất trong hàng số trên là số làm sao ? c) Sắp xếp các số theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tăng dần đều ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào địa điểm chnóng : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào những tờ kế hoạch cùng điền vào nơi trống :

*
a) Nếu hôm nay là sản phẩm tư thì: Ngày hôm qua là thiết bị ……….. Ngày mai là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày hôm tê là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày kia là lắp thêm ……………………………………………………………………….. b) Thđọng năm , ngày ..............., tháng ............. Thđọng .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm các cụ không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan vẫn sống quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB có độ nhiều năm bởi 10 centimet.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên gồm : …….. hình tam giác …….. hình vuông vắn Bài 7. . Nam bao gồm một số trong những bi là số lớn nhất có hai chữ số tương đương nhau. Hải bao gồm ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bao gồm tất cả từng nào viên bi?Bài 8. .Trên Sảnh nhà Lan bao gồm một vài kê và một trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa con kê, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy bé con gà, mấy nhỏ chó?Xem giải đáp Đề thi môn Toán thù lớp 1 Học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán thù lớp 1 (nâng cấp - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. Tìm số bao gồm nhị chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng liền sau số 5. Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay thức thì trước số 1.Bài 5. Nhà Mai tất cả 30 mẫu cây bút, chị em cài thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai bao gồm tất cả bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. Hai hộp cây viết chì gồm toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất bao gồm 25 loại. Hỏi hộp thứ nhị bao gồm từng nào chiếc cây bút chì?Bài 7. Cho những số 40, trăng tròn, 30, 90. Hãy lập những phnghiền tính đúng gồm cất cả bốn số bên trên.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có lời giải (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Toán thù lớp 1 (nâng cấp - Đề 3)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm : a) Số lớn nhất bao gồm 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) Các số tất cả 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số tức tốc trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục cùng …………đơn vị Số tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10centimet = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18centimet , bị cắt nthêm đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vsống. Sau lúc cho bạn thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vsinh hoạt. Hỏi Dũng sẽ cho bạn từng nào mẫu nhãn vở?Bài 6. Trong lần thi đua vừa qua các bạn Nam giành được số điểm 10 đúng bằng số bé dại độc nhất gồm nhị chữ số tương tự nhau cùng cùng với 9. quý khách Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn số 1 có một chữ số cộng cùng với 10. Hỏi từng bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ tiếp sau đây, bao gồm từng nào đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. Thứ năm của một tuần lễ là ngày 21 vào thời điểm tháng. Hỏi máy sau của tuần tức thời sau là ngày nào trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Tân oán lớp 1 Học kì 2 tất cả câu trả lời (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số tự nhiên và thoải mái bao gồm nhì chữ số tương đương nhau. b) Số lớn nhất, nhỏ nhắn độc nhất gồm 2 chữ số như thể nhau là số nào? c) Số lớn nhất, nhỏ nhắn tuyệt nhất có nhị chữ số không giống nhau là số nào?Bài 2. Cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) Sắp xếp các số trên theo máy từ bỏ tăng dần đều. b) Sắp xếp những số trên theo sản phẩm công nghệ từ sút dần dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Số tức thời trước số 24 là: …… - Số tròn chục tức thì sau số 28 là: ………- Số ngay lập tức sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức thời trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng lốt +; - nhằm viết thành các phxay tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số hiểu được lấy số đó cộng cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi Học kì 2 Toán thù lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vết >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 centimet = ...........40 centimet + 50 cm = ...........80 cm - 50 cm = ................ 62 cm - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) Lúc 7 giờ kim phút ít chỉ vào số .... , klặng giờ chỉ vào số ..... Lúc 11 giờ đồng hồ klặng phút chỉ vào số .... , klặng tiếng chỉ vào số ..... Lúc 12 tiếng kyên phút ít chỉ vào số .... , kyên ổn tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kyên ổn phút ít chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo vật dụng tự: a) Từ béo đến bé: b) Từ nhỏ xíu đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B tất cả 21 học sinh. Hỏi cả nhì lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải bài toán thù theo cầm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình trụ Không đánh màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chnóng.
*
Hình sau đây có: ........... hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, trăng tròn, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm kiếm các cặp hai số làm sao để cho Khi cộng nhì số đó thì gồm kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có câu trả lời (Nâng cao - Đề 5)

Tải về