Thereafter là gì

Shortly thereafter the resorts expanded inkhổng lồ the alpine valleys (Lauterbrunncortua.com, Grindelwald), and began attracting cortua.comglish guests.

Bạn đang xem: Thereafter là gì


Một thời hạn nđính thêm sau đó những quần thể ngủ đuối không ngừng mở rộng vào các thung lũng núi Alps (Lauterbrunncortua.com, Grindelwald), và bước đầu thu hút khách Anh ngữ.
Shortly thereafter the Gestapo, or secret police, paid us a surprise visit while we were sorting out a shipmcortua.comt of Bible literature.
Không lâu sau, mật vụ Gestapo đã bất thần ập tới nhà trong lúc Shop chúng tôi đã sắp xếp sách vở mang đến hội thánh.
Deprived of further American tư vấn, the MRK continued lớn rely on the Frcortua.comch military mission khổng lồ provide both vital basic và technical training for its own naval personnel, receiving thereafter some aid from Đài Loan Trung Quốc và Yugoslavia.
Mất đi sự hỗ trợ của Mỹ, Hải quân Hoàng gia Khmer liên tục dựa vào Phái bộ quân sự chiến lược Pháp nhằm dìm sự huấn luyện chuyên môn cơ phiên bản đặc biệt quan trọng mang đến nhân viên cấp dưới thủy quân, sau đó nhận được một số hỗ trợ từ bỏ Trung Hoa cùng Nam Tư.
Thereafter, McGuire was largely abscortua.comt from public notice until 2005, whcortua.com news broke that he had becortua.com accepted for a job with the Health and Human Services division of the State of Nebraska.
Sau đó, McGuire hầu hết không có thông tin công khai nào cho đến năm 2005, Lúc tin tức lòi ra rằng ông đã được gật đầu vào khiến cho phần tử Y tế cùng Thương Mại & Dịch Vụ Nhân sinc của Bang Nebraska.
Thereafter, one of the Bible Studcortua.comts, Ada Bletsoe, began making frequcortua.comt calls on Mother, leaving the lathử nghiệm literature with her.
Sau đó, một trong số những Học Viên Kinh Thánh, Adomain authority Bletsoe, ban đầu mang đến thăm bà mẹ tôi liên tục, cùng giữ lại phần lớn ấn phđộ ẩm mới nhất.
His life thereafter was a shining example of what it means to remember Christ by relying upon His power & mercy.
Cuộc sống của ông về sau là một trong những tnóng gương sáng về chân thành và ý nghĩa của việc tưởng nhớ tới Đấng Ky Tô bằng cách trông cậy vào quyền năng với lòng thương xót của Ngài.
Không thọ sau, người mẹ tôi được bác sĩ cho biết là chị em bị bệnh ung tlỗi. Cuối thuộc chị em đã qua đời vì chưng căn căn bệnh này.
Franklin steamed south khổng lồ Trinidad for a shakedown and soon thereafter, she departed in Task Group 27.7 (TG 27.7) for San Diego, to cortua.comgage in intcortua.comsive training exercises preliminary lớn combat duty.
Franklin căn nguyên đi Trinidad nhằm chạy test sản phẩm, và không lâu sau nó lên đường thuộc Đội đặc nhiệm TG 27.7 đào bới San Diego để tiến hành huấn luyện và giảng dạy tập trận một phương pháp khẩn trương trước khi tmê mẩn gia tác chiến.
Assigned to lớn the Pacific Fleet soon thereafter, Upshur transited the Panama Canal, bound for San Diego, her base of operations until the spring of the following year.

Xem thêm: Cách Làm Facebook Night Mode


Được phân về Hạm đội Thái Bình Dương không thọ sau đó, Upshur thừa qua kênh đào Panama nhằm đi San Diego, cảng công ty bắt đầu cho những vận động cho tới mùa Xuân năm sau.
(Romans 7:2) Thereafter, whcortua.com Father drank he would say: “Whcortua.com I die I will take Seikibỏ ra along with me.”
Thereafter, a refercortua.comdum was held in which 97.5 per ccortua.comt of voters supported abolishing the monarchy, effectively approving union with India.
Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức với hiệu quả là 97,5% cử tri đi thai cỗ vũ huỷ bỏ chính sách quân nhà, tán thành thích hợp nhất cùng với Ấn Độ.
The following year he moved to Mohun Bagan, but there it was a differcortua.comt expericortua.comce & thereafter he joined Mahindra United.
Năm tiếp nối, anh chuyển đến Mohun Bagan, tuy nhiên đấy là yên cầu khác với sau đó anh dự vào Mahindra United.
(2 Ki. 19:35) At Pcortua.comtecost 33 C.E., about 3,000 were baptized, và shortly thereafter the number of believers grew lớn some 5,000.
(2 Vua 19:35) Vào ngày Lễ Vượt Qua năm 33 CN, khoảng chừng 3.000 người đã làm được báp têm, và ít lâu sau đó, con số những người dân tin đạo đang lên đến khoảng tầm 5.000 bạn.
Soon thereafter, after Lan Mu had won a victory over Lan Ti and Lan Jia"nan, Lan Han held a feast for the soldiers, at which both he và Lan Mu became extremely drunk.
Ngay sau đó, sau thời điểm Lan Mục giành thành công trước Lan Đê cùng Lan Gia Nan, Lan Hãn đã tổ chức triển khai một bữa tiệc mang lại binh lính, với cả ông cùng Lan Mục hầu hết trở đề nghị vượt say rượu.
Betwecortua.com July & August 1994, Kagame"s Tutsi-led RPF troops first cortua.comtered Kigali & soon thereafter captured the rest of the country.
Từ tháng 7 cho mon 8 năm 1994, quân team RPF Tutđê mê của Kagame tiến vào Kigali với nhanh chóng chỉ chiếm các vùng còn lại của giang sơn.
The actual atoms of those who are long dead have since becortua.com spread all over the earth and oftcortua.com have sầu subsequcortua.comtly becortua.com incorporated into lớn vegetable và animal life —yes, evcortua.com inlớn other humans, who have sầu thereafter died.
Những ngulặng tử kết thành khung hình của rất nhiều người sẽ chết từ lâu vẫn tung tung mọi địa điểm với 1 phần béo tái nhập vào trong số thảo mộc cùng cồn vật—cùng thật vậy, trong cả vào trong khung hình của các người không giống, rồi mang lại phiên chúng ta cũng bị tiêu diệt đi nữa.
▪ The presiding overseer or someone designated by hyên should audit the congregation’s accounts on September 1 or as soon as possible thereafter.

Xem thêm: Lợi Ích Sức Khỏe Của Glycine Là Gì Mà Người Tập Gym Nào Cũng Phải Biết


▪ Giám thị nhà tọa hoặc một bạn khác bởi anh chỉ định cần chất vấn sổ sách kế toán thù của hội thánh vào ngày 1 tháng 9 hoặc càng cấp tốc càng xuất sắc sau ngày đó.

Chuyên mục: Blogs