Spigot là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ cortua.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Spigot là gì

Hoses that supplied animal holding areas were often connected to lớn spigots that also supplied food và beverage vendors.
Secondly, during the fair the spigots in the animal barns & food vending areas were not fitted with back-flow prevention devices.
The entry sequence is particularly ritualistic - a corridor lined with spigots, a trough, the stepped ramp.
Because the ngân hàng will have a considerably smaller interest in boosting employment, it can be trusted to keep its hands off of the money spigot.
The families lived in quonset huts erected in a muddy field with just four public spigots providing water for all of them.
Chloramine can dissolve sầu the protective sầu film inside older service lines, leading lớn the leaching of lead inlớn residential spigots.
Water was distributed at the palace by gravity feed through terracotta pipes to fountains và spigots.
The sap is harvested by drilling holes in the trunks of the trees and collecting the liquid that flows out of the inserted spigots.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên cortua.com cortua.com hoặc của cortua.com University Press tốt của những công ty cấp phép.
*Xem thêm: Chảnh Nghĩa Là Gì ? Sang Chảnh Nghĩa Là Gì

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cortua.com English cortua.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Tẩy Keo Nến Trên Quần Áo Vải Nhanh Chóng Dễ Dàng, Cách Tẩy Keo Nến Trên Quần Áo

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs