QUICK SORT LÀ GÌ

Cách 1: Chọn phần tử đầu tiên có tác dụng chôt (14)Bước 2: Đưa những phần tử nhỏ hơn 14 vào mảng phía trái (12, 13, 11) với phần đa bộ phận to hơn 14 vào mảng mặt phải (16, 15)Bước 3: thực hiện lại 2 bước trên cùng với mảng phía trái và mảng mặt bắt buộc (Easy nên ko ạ
*

quickSort = (unSortedArr) => if (unSortedArr.length 2) return unSortedArr; const pivot = unSortedArr; //thành phần cuối mảng làm chốt const leftArr = <>; const rightArr = <>; let currentItem; // Do pivot là ptu cuối buộc phải length vẫn trừ đi 1 for (let i = 0; i unSortedArr.length - 1; i++) currentItem = unSortedArr; if (currentItem pivot) leftArr.push(currentItem); else rightArr.push(currentItem); return <...this.quickSort(leftArr), pivot, ...this.quickSort(rightArr)>; Cách 3: Chọn chốt là thành phần giữa

*

quickSort = (unSortedArr) => if (unSortedArr.length 2) return unSortedArr; // mang bộ phận giữa làm cho chốt const pivotIndex = Math.floor(unSortedArr.length / 2); const pivot = unSortedArr; const leftArr = <>; const rightArr = <>; let currentItem; unSortedArr.splice(pivotIndex, 1); // đào thải ptu pivot vào mảng for (let i = 0; i unSortedArr.length; i++) currentItem = unSortedArr; if (currentItem pivot) leftArr.push(currentItem); else rightArr.push(currentItem); return <...this.quickSort(leftArr), pivot, ...this.quickSort(rightArr)>;

Độ phức hợp của thuật toán

Do hiệu quả của thuật tân oán phụ thuộc tương đối nhiều vào bài toán bộ phận như thế nào được lựa chọn là bộ phận chốt phải độ phức hợp thuật tân oán cũng nhờ vào vào đó mà khác biệt.

Phân đoạn không cân nặng bằng: không tồn tại phần nào cả, một bài bác tân oán con có kích cỡ n-1 với bài toán thù kia có kích thước là 0. Đó là trường đúng theo xấu tốt nhất xảy ra Khi hàng vẫn cho rằng dãy đã được sắp xếp và bộ phận chốt được lựa chọn là phần tử đầu của dãy => độ phức tạp thuật toán vẫn là O(n^2)Phân đoạn trả hảo: phân đoạn luôn triển khai dưới dạng phân thì song, mỗi bài bác toán con bao gồm form size là n/2 => độ tinh vi thuật toán là O(nlogn)Phân đoạn cân bằng: một bài tân oán bé có form size n-k cùng bài xích toán thù tê gồm kích thước là k=> độ phức tạp thuật toán là O(n)

Qua bài này mong muốn phần lớn người đang phát âm được sơ qua về thuật toán thù Quick sort là gì cũng tương tự phương pháp thiết đặt nó trong js.