PREPARING LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Preparing là gì

*
*
*

prepare
*

prepare /pri"peə/ nước ngoài cồn từ sửa biên soạn tậu sửa, chuẩn bị, dự bị soạn (bài); chuẩn bị đến, rèn cặp mang đến (ai đi thi...) pha chế, pha trộn (thuốc); làm cho, dọn, thổi nấu (cơm, thức ăn) (nghĩa bóng) sẵn sàng bốn tưởng mang lại (ai, để nghe một tin gì...)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta phần đông không được chuẩn bị bốn tưởng gì để nghe tin bi ai này nội hễ từ (+ for) sửa soạn, tậu sửa, chuẩn bị, dự bịkhổng lồ prepare for an exam: chuẩn bị thito prepare for a journey: sẵn sàng cho 1 cuộc hành trìnhto lớn be prepared to sẵn sàng; sung sướng (có tác dụng gì)

*

*

Xem thêm: Official Arsenal Việt Nam 7, Official Arsenal Fan Club In Vietnam

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) to | fail to He had failed to lớn prepare adequately for the task before hyên ổn. | be easy to, be quick khổng lồ a meal that is very quiông chồng and easy to prepare | be designed khổng lồ The course is designed lớn prepare graduates for management careers.

PREP.. for We all phối about preparing for the tiệc ngọt.

PHRASES time lớn prepare (sth) I haven"t had time lớn prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet


v.

to lớn prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up to and soften by sounding the dissonant note in it as a consonant note in the preceding chord

prepare the discord in bar 139


English Synonym and Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu