Ống Nhòm Tiếng Anh Là Gì

You will be astonished by the details in your neighborhood birds when you see them through binoculars.

Bạn đang xem: Ống nhòm tiếng anh là gì


I had the binoculars from Claes, & I put them there, và I could never get rid of them after that.
With binoculars around your neông xã và a field guide in your pocket, you are now ready lớn explore beyond the backyard.
Chúng tôi khuyến cáo quan gần kề ngôi sao 5 cánh này bởi ống nhòm radio lớn số 1 thế giới trên đài quan lại tiếp giáp Green Bank.
We wrote a proposal khổng lồ observe sầu the star with the world"s largest radio telescope at the Green Bank Observatory.
Không thể quan liêu tiếp giáp Tirã bằng mắt thường, tuy nhiên có thể triển khai điều ấy bởi kính viễn vọng nhỏ tuổi hay ống nhòm táo tợn.
Titan is never visible to the naked eye, but can be observed through small telescopes or strong binoculars.
Nên các nhân vật phim hoạt hình hết sức phụ thuộc vào chiếc ống nhòm kia nhằm tmáu phục được hành vi và cảm hứng anh.
Oldenburg khiến cho những cái ống nhòm này thiệt tuyệt vời khi anh ta gửi đến tôi quy mô của bản khuyến cáo trước tiên.

Xem thêm: 'Jav Net Phim Xet Vietnam' Search, 'Jav Net Phim Xet Vietnam' Search


Đối với người xem chlặng, một ống nhòm giỏi chẳng khác nào một đề xuất câu, hoặc một cái lưới đối với bạn câu cá.
Nó gồm cung cấp sao +7.8, gần bởi Sao Hải Vương với hoàn toàn có thể thuận lợi thấy được được bởi ống nhòm tại phần đông các xung đối.
It has a mean opposition magnitude of +7.8, comparable lớn that of Neptune, & can easily be seen with binoculars at most oppositions.
Ngoài tè trái đất sát Trái Đất Eros, đây là địa cầu sau cùng hoàn toàn có thể dễ dãi bắt gặp bằng ống nhòm được vạc hiện nay.
Apart from the near-Earth asteroid Eros, it was the last asteroid which is ever easily visible with binoculars to lớn be discovered.
Nhưng trừ phi cần sử dụng ống nhòm, bạn cấp thiết thấy chyên ăn uống giòi mỏ đỏ đang bám dính trên sườn lưng hà mã để ăn uống loại ký sinh.
But unless you are using binoculars, you may not see the small red-billed oxpecker feeding on parasites while clinging lớn the hippo’s baông chồng.
Sự thiệt là, một cái máy bay ko bảo đảm an toàn người điều khiển không quá giá cao hơn một loại laptop xịn hay là 1 cặp ống nhòm giỏi.
The facts is, a conservation drone doesn"t cost very much more than a good laptop computer or a decent pair of binoculars.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M