Move on là gì

GET A MOVE ON

Nghĩa đen:

A move on: Là biến thể (conversion) của hễ trường đoản cú move on (tiếp tục – progress), hình dáng như: to lớn run khổng lồ go for a run; to lớn chat lớn have a chat.quý khách hàng sẽ xem: Move sầu on tức là gì

Nghĩa rộng:

Làm gì đó nkhô giòn rộng, gấp hơn (to hurry)

Tiếng Việt bao gồm phương pháp dùng tương tự:

Nkhô giòn lên!

Ví dụ: