Mẫu giảm trừ gia cảnh

*

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to lớn knhị thue tndn , mau to knhị thue tncn , mau to lớn khai thue gtgt , mau to lớn knhị thue ttđb, mau lớn knhị thue tai nguyen, mau knhị thue tháng bai, mau to knhì thue lien quan liêu den su dung dat dai , mẫu knhì tổn phí, lệ giá thành, mẫu tờ knhì thuế khoán, mau knhì thue nha thau nuoc ngoai phong , mau knhì thue doi voi thuy dien , biểu mẫu mã khai thuế


Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu đăng ký bạn phụ thuộc sút trừ gia cảnh

Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu ĐK người phụ thuộc sút trừ gia cảnh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

__________________

*

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

<01> Lần đầu:

<02> Bổ sung lần thứ:

<03> Họ và tên cá nhân gồm thu nhập: ……………………….…………………...…………...........................................

Bạn đang xem: Mẫu giảm trừ gia cảnh

<04> Mã số thuế :

<05> Tên của tổ chức, cá thể trả thu nhập:...................................................................................

<06> Mã số thuế :

Stt

Họ với tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Quan hệ cùng với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)

<07>

<08>

<09>

<10>

<11>

<12>

<13>

1

2

3

...

Xem thêm: 20/10 Được Công Nhận Là Ngày Phụ Nữ Việt Nam 2018 ), Chào Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam (20/10/2018)

...

Tôi khẳng định phần nhiều nội dung kê knhì là đúng và chịu trách rưới nhiệm trước lao lý về rất nhiều ngôn từ vẫn knhì./.

Ngày ……… tháng ……… năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

 

Mẫu số 16/ĐK-TNCN , 16/ĐK-TNcông nhân , Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu ĐK fan phú thuộc sút trừ gia chình ảnh , mau so 16 dk tncn : mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh