Làm nhân đậu xanh

Những năm ngoái so với bản thân sên nhân là ác mộng của mùa trung thu, nhưng mà từ Khi sên bởi nồi cơm năng lượng điện bản thân thấy thảnh thơi hẳn. Nhân ngon rộng, đỡ mỏi tay rộng, lại được ngồi quạt đuối xem truyền ảnh không phải lo ngại nhân cháy