LÀM BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ONLINE

Nếu như vào bài xích Tổng hòa hợp 12 thì tiếng Anh cơ phiên bản là khá đầy đủ những cấu tạo, cách sử dụng với dấu hiệu nhận biết của các thì giờ đồng hồ Anh, trong số ấy có thì Lúc Này kết thúc thì vào nội dung bài viết này vẫn là một trong những bài xích tập thì hiện nay ngừng gồm kèm câu trả lời nhằm chúng bản thân có thể rèn luyện với thạo Hiện tại xong xuôi ngay lập tức nhé ^^

Đầu tiên, hãy cùng thử sức cùng với bài xích tập thì ngày nay kết thúc dạng cơ phiên bản tốt nhất nhé!


BÀI TẬP

Bài 1

Hoàn thành các câu sau bằng cách phân chia cồn từ bỏ vào ngoặc 1-1 sống thì bây giờ hoàn thành.

Bạn đang xem: Làm bài tập thì hiện tại hoàn thành online

0. She has never traveled (never/ travel) by plane before.


*

1. I _______________ (dream) of winning a medal for a long time.

2. She _______________ (not/ see) much of Vietnam, so she wants lớn see more this year.

3. _______________ you ever _______________ (be) to lớn a desert? No, never.

4. Van _______________ (throw) a surprise party for her boyfriover.

5. Where _______________ Stephen _______________ (be) for the past 2 days?

Các chúng ta vẫn điền khá đầy đủ được câu trả lời vào bài xích tập thì bây giờ hoàn thành cơ phiên bản bên trên chưa nhỉ. Bây giờ hãy cùng cho với bài xích tập thì hiện giờ kết thúc thứ 2 với độ khó khăn cao hơn nhé!

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền vì cortua.com thành lập, cung cấp tương đối đầy đủ kỹ năng và kiến thức nền tảng giờ đồng hồ Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và suốt thời gian ôn luyện bài bản 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành riêng cho:

☀ Học viên đề xuất học bền vững gốc rễ giờ đồng hồ Anh, cân xứng với tất cả tầm tuổi.

☀ Học sinh, sinch viên đề nghị tài liệu, suốt thời gian tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên buộc phải hạn chế nhược điểm về nghe nói, từ bỏ vựng, phản xạ tiếp xúc Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Bài 2

Gạch chân dưới lời giải đúng.

0. His family hasn’t contacted/ didn’t liên hệ him for 5 years.

1. She has seen/ saw that movie more than 5 times.

2. Stop complaining! You haven’t stopped/ stopped since you arrived.

Xem thêm: Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Chất Lượng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

3. We haven’t found/ didn’t find any sign of life since we landed on Mars.

4. Ms. Rose has never taken/ has taken never me to lớn see her flat.

5. Congratulations! You have sầu passed/ passed the exam.

Bây giờ bọn họ cùng test sức cùng với bài xích tập thì bây chừ dứt nâng cấp rộng nhé!

Bài 3

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

0. My granny _______________ that detective novel.

A. has already read

B. has yet read

C. readed

D. is reading

2. There _______________ a lot of changes in Vietnam giới since the 1990s.

A. was

B. have sầu been

C. has been

D. are

3. It _______________ hyên ổn almost 1 hour lớn go khổng lồ school by bus every day.

A. takes

B. took

C. has taking

D. is taking

4. Her hometown _______________ a lot of hills and mountains.

A. has

B. gets

C. is

D. has got

5. My dog _______________ my mèo since I came trang chính.

A. is chasing

B. has chased

C. chased

D. chases

6. I fell asleep while I _______________ my homework last night.

A. was doing

B. have done

C. did

D. is doing

ĐÁP ÁN

Bài 1 

1. have sầu dreamt

2. hasn’t seen

3. Have…been

4. has thrown

5. Has…been

Bài 2 

1. has seen

2. haven’t stopped

3. haven’t found

4. has never taken

5. Passed

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học tập liệu độc quyền bởi cortua.com xuất bản, cung ứng khá đầy đủ kỹ năng căn nguyên giờ đồng hồ Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp cùng quãng thời gian ôn luyện chuyên nghiệp 4 năng lực Nghe, Nói, Đọc Viết.

Sở sách đó dành riêng cho:

☀ Học viên buộc phải học tập vững chắc gốc rễ tiếng Anh, phù hợp với đa số độ tuổi.

☀ Học sinc, sinch viên buộc phải tư liệu, trong suốt lộ trình tỉ mỉ nhằm ôn thi cuối kỳ, những kì thi tổ quốc, TOEIC, B1…

☀ Học viên phải khắc chế nhược điểm về nghe nói, từ vựng, bức xạ giao tiếp Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Bài 3 

1. B

2. A

3. A

4. B

5. A

Hy vọng qua các bài bác tập về thì Hiện tại xong trên phía trên, chúng ta sẽ nắm rõ được những lên tiếng cơ bạn dạng về thì này. Sau lúc hoàn thành, các bạn nhớ rằng vận dụng thì Lúc Này xong vào phần luyện tập khả năng tiếp xúc nhé!


*