KHI THỰC HIỆN PHẢN ỨNG ESTE HÓA 1 MOL CH3COOH VÀ 1 MOL C2H5OH

Khi thực hiện phản bội ứng este hoá 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất nhận được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) lúc tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH yêu cầu số mol C2H5OH là (biết những phản bội ứng este hoá tiến hành sinh sống thuộc nhiệt độ)


+) Tính KC của bội phản ứng:$ m K_C = frac2/3.2/31/3.1/3 = 4$

Hiệu suất đạt cực to H = 90% => nCH3COOH phản ứng = 1.90% = 0,9 mol

điện thoại tư vấn số mol C2H5OH buộc phải dùng = x mol

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol x mol

P/ứ: 0,9 → 0,9 → 0,9 → 0,9

CB: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9

Vì 2 bội nghịch ứng thực hiện sinh sống thuộc ánh sáng => KC ko đổi


CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol 1 mol

P/ứ: 2/3 2/3 2/3 2/3

CB: 1/3 1/3 2/3 2/3

$ = > m K_C = frac2/3.2/31/3.1/3 = 4$

Hiệu suất đạt cực lớn H = 90% => nCH3COOH bội phản ứng = 1.90% = 0,9 mol

điện thoại tư vấn số mol C2H5OH buộc phải cần sử dụng = x mol

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol x mol

P/ứ: 0,9 → 0,9 → 0,9 → 0,9

CB: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9

Vì 2 phản ứng triển khai làm việc thuộc ánh nắng mặt trời => KC không đổi

$ = > m K_C = frac0,9.0,90,1.(x-0,9) = 4,, = > ,,x = 2,925$


Đáp án đề nghị lựa chọn là: b


...

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh và 1 mol c2h5oh


Những bài tập gồm liên quan


các bài tập luyện phản nghịch ứng este hóa Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cách như thế nào dưới đây dùng để pha trộn etyl axetat ?


Este phenyl axetat CH3COOC6H5được pha chế bởi bội nghịch ứng như thế nào ?


Cho phản nghịch ứng este hóa : RCOOH + R’OH$oversetleftrightarrows$ R-COO-R’ + H2O

Để phản nghịch ứng di chuyển ưu tiên theo hướng thuận tín đồ ta thường xuyên :


Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được pha chế từ


Đun lạnh 24 gam axit axetic cùng với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), chiếm được 26,4 gam este. Hiệu suất của làm phản ứng este hóa là


Đun 12 gam axit CH3COOH cùng với 13,8 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) đến khi làm phản ứng đạt trạng thái thăng bằng nhận được 11 gam este. Hiệu suất của làm phản ứng este hoá là


Hỗn hợp X có axit HCOOH với axit CH3COOH (tỉ lệ thành phần mol 1:1). Lấy 5,3 gam tất cả hổn hợp X tính năng với 5,75 gam C2H5OH (tất cả xúc tác H2SO4 đặc) chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp este (công suất của các phản bội ứng este hoá đều bởi 80%). Giá trị của m là


Cho 24,0 gam axit axetic công dụng với 18,4 gam glyxerin (H2SO4sệt với đun nóng) nhận được 21,8 gam glixerin triaxetat. Hiệu suất của bội phản ứng là


Cho 0,1 mol glixerol phản bội ứng với 0,15 mol axit axetic tất cả H2SO4 đặc (H = 60%) thu được m gam este B. Giá trị m là


Hỗn phù hợp A bao gồm axit axetic với etanol. Chia A thành tía phần cân nhau.

+ Phần 1 công dụng cùng với Kali dư thấy gồm 3,36 lít khí bay ra.

Xem thêm: Tải Về Game Starcraft 2 Miễn Phí, Starcraft Ii 4

+ Phần 2 công dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc.

+ Phần 3 được tiếp tế vài ba giọt dung dịch H2SO4, kế tiếp hâm sôi các thành phần hỗn hợp một thời hạn. Biết hiệu suất của phản bội ứng este hoá bằng 60%. Khối hận lượng este chế tác thành là bao nhiêu?


Cho 0,3 mol axit X solo chức trộn cùng với 0,25 mol ancol etylic lấy tiến hành bội phản ứng este hóa nhận được thu được 18 gam este. Tách đem lượng ancol với axit dư mang đến tính năng cùng với Na thấy bay ra 2,128 lkhông nhiều H2(đktc). Vậy công thức của axit với công suất làm phản ứng este hóa là


Chia 26,96 gam hỗn hợp X có 3 axit solo chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 mang lại tác dụng cùng với NaHCO3dư thu được 4,48 lkhông nhiều khí CO2(đktc). Phần 2 mang đến chức năng hết cùng với etylen glicol chỉ chiếm được nước cùng m gam 3 este tạp chức. Giá trị của m là


Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO vào điều kiện tương thích nhận được đúng theo chất cơ học X. Đun rét tất cả hổn hợp gồm 1 mol X với 1 mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc nhận được 2 este Z với Q (MZ Q­) với Tỷ Lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81. Biết chỉ bao gồm 72% ancol đưa thành este. Số mol Z và Q theo thứ tự là


Cho biết hằng số cân bằng của làm phản ứng este hoá:

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O (KC = 4)

Nếu cho tất cả hổn hợp thuộc số mol axit với ancol chức năng cùng nhau thì Lúc bội nghịch ứng đạt đến tâm trạng cân đối thì Xác Suất ancol và axit đã biết thành este hoá là


CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O (KC = 4)

Lúc cho một mol axit tính năng với một,6 mol ancol, Khi hệ đạt mang đến tinh thần cân đối thì hiệu suất của phản nghịch ứng là


Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt ngưỡng cực đại là 90% (tính theo axit) Khi thực hiện este hoá 1 mol CH3COOH phải số mol C2H5OH là (biết những phản nghịch ứng este hoá triển khai sinh sống thuộc nhiệt độ)


X là axit đối chọi chức, mạch hở; Y là ancol đối chọi chức, mạch hngơi nghỉ. Đung hỗn hợp X, Y cùng với H2SO4 sệt chiếm được este Z. Biết trong Z có cất 54,54% cân nặng cacbon. Số cặp chất tương xứng cùng với X, Y là


Tổng thích hợp 1đôi mươi kg polimetylmetacrylat từ bỏ axit cùng ancol phù hợp, năng suất của phản ứng este hóa là 30% với bội phản ứng trùng hợp là 80%. Khối hận lượng của axit cần dùng là


*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng các dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì Bộ Thông tin cùng Truyền thông.