Hòa Tan Hết 14.8 Gam Hỗn Hợp Fe Và Cu

*

Bạn đang xem: Hòa tan hết 14.8 gam hỗn hợp fe và cu

*

Hòa tan hết 14,8 gam tất cả hổn hợp sắt và Cu vào 126 gam dung dịch HNO348%, chiếm được dung dịch X (ko cất muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung NaOH 1M và KOH 0,5M, thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Nung Y trong không gian mang lại khối lượng không thay đổi, nhận được các thành phần hỗn hợp trăng tròn gam Fe2O3và CuO. Cô cạn Z, nhận được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T cho trọng lượng không thay đổi, thu được 42,86 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn W. Nồng độ Tỷ Lệ của FeNO33vào X có giá trị gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Đáp án B

+Sơ đồ phản nghịch ứng


Đốt cháy 3,4 mol tất cả hổn hợp X tất cả axit axetic, axit fomic và nhị hiđrocacbon mạch hsinh sống, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng yêu cầu sử dụng đầy đủ 92,96 lít khí oxi (đktc), sau phản ứng chiếm được 81 gam nước. Nếu mang lại 3,4 mol các thành phần hỗn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp brom trongCCl4 dư thì thấy có x mol brom làm phản ứng. Giá trị của x là


Cho m gam Mg vào hỗn hợp chứa 0,02 molFeNO33 với 0,05 mol CuNO32, sau đó 1 thời hạn thu được 2,16 gam kết tủa với dung dịch X đựng 3 muối bột. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8 gam NaOH vào dung dịch X, sau thời điểm những phản nghịch ứng trọn vẹn nhận được 6,48 gam kết tủa. Giá trị của m là


Sục khí CO2vào V lkhông nhiều dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2 M và BaOH20,1M. Đồ thị biểu diễn cân nặng kết tủa theo số mol CO2nhỏng sau:

Giá trị của V là :


Xem thêm: Kết Quả Hsg Quốc Gia 2019 - Khảo Thí Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

Hỗn vừa lòng X bao gồm glyxin, alanin với axit glutamic (trong những số ấy nguyên ổn tố oxi chiếm phần 41,2% về khối hận lượng). Cho m gam X tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư, chiếm được trăng tròn,532 gam muối. Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic cùng một este 1-1 chức mạch hlàm việc yêu cầu 2128 ml O2(đktc) với nhận được năm 2016 ml CO2với 1,08 gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng trọn vẹn với 150 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, chiếm được dung dịch Y (đưa thiết chỉ xẩy ra phản bội ứng xà chống hóa). Cho Y chức năng với AgNO3trong NH3, cân nặng Ag buổi tối nhiều thu được


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, cortua.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*