GIẢI BÀI TẬP SGK HÓA 10 NÂNG CAO HAY NHẤT

• Bài 1: Thành phần nguyên tử • Bài 2: Hạt nhân nguim tử. Nguyên tố chất hóa học • Bài 3: Đồng vị. Nguim tử kăn năn cùng nguim tử kăn năn mức độ vừa phải • Bài 4: Sự vận động của electron vào nguyên tử. Obitan nguyên ổn tử • Bài 5: Luyện tập về: nguyên tố cấu trúc nguyên ổn tử. Kăn năn lượng của nguim tử. Obirã nguyên tử • Bài 6: Lớp với phân lớp electron • Bài 7: Năng lượng của những electron vào nguyên tử. Cấu hình electron ngulặng tử • Bài 8: Luyện tập chương thơm 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học cùng Định phương pháp tuần hoàn


Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 10 nâng cao hay nhất

• Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguim tố hóa học • Bài 10: Sự đổi khác tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên ổn tố hóa học • Bài 11: Sự biến hóa một số trong những đại lượng thiết bị lí của những nguim tố hóa học • Bài 12: Sự thay đổi tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim của các nguyên tố chất hóa học. Định vẻ ngoài tuần hoàn • Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • Bài 14: Luyện tập chương 2 • Bài 15: Bài thực hành thực tế số 1: Một số thao tác làm việc thực hành phân tích hóa học. Sự biến hóa đặc thù của những nguyên tố trong chu kì và nhóm

Chương 3: Liên kết hóa học


• Bài 16: Khái niệm về link hóa học. Liên kết ion • Bài 17: Liên kết cộng hóa trị • Bài 18: Sự lai hóa những obitung nguyên ổn tử. Sự hình thành link đối kháng, liên kết song với liên kết ba • Bài 19: Luyện tập về links ion. Liên kết cùng hóa trị. Lai hóa các obichảy nguim tử • Bài 20: Tinch thể nguyên tử. Tinh thể phân tử • Bài 21: Hiệu độ âm điện cùng links hóa học • Bài 22: Hóa trị và số lão hóa • Bài 23: Liên kết sắt kẽm kim loại • Bài 24: Luyện tập cmùi hương 3

Chương thơm 4: Phản ứng hóa học


• Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử • Bài 26: Phân loại phản bội ứng vào chất hóa học vô cơ • Bài 27: Luyện tập chương thơm 4 • Bài 28: Bài thực hành thực tế số 2: Phản ứng thoái hóa - khử

Chương thơm 5: Nhóm halogen


Xem thêm: Tại Sao Gọi Là Trâu Quỳ Là Gì ? Hình Độc Về Trại Trâu Quỳ Ở Hà Nội Năm 1990

• Bài 29: Khái quát lác về đội halogen • Bài 30: Clo • Bài 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric • Bài 32: Hợp hóa học có oxi của clo • Bài 33: Luyện tập về clo và đúng theo hóa học của clo • Bài 34: Flo • Bài 35: Brom • Bài 36: Iot • Bài 37: Luyện tập chương thơm 5 • Bài 38: Bài thực hành thực tế số 3: Tính chất của các haloren • Bài 39: Bài thực hành thực tế số 4: Tính chất các hợp hóa học của halogene

Chương thơm 6: Nhóm oxi


• Bài 40: Khái quát tháo về đội oxi • Bài 41: Oxi • Bài 42: Ozon và hiđro peoxit • Bài 43: Lưu huỳnh • Bài 44: Hiđro sunfua • Bài 45: Hợp hóa học có oxi của lưu huỳnh • Bài 46: Luyện tập chương 6 • Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, sulfur • Bài 48: Bài thực hành thực tế số 6: Tính hóa học các đúng theo chất của lưu hoàng

Cmùi hương 7: Tốc độ bội nghịch ứng với thăng bằng hóa học


• Bài 49: Tốc độ phản ứng chất hóa học • Bài 50: Cân bằng hóa học • Bài 51: Luyện tập. Tốc độ làm phản ứng và thăng bằng chất hóa học • Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ bội nghịch ứng cùng cân bằng chất hóa học
Mục lục Giải bài xích tập SGK Hóa học tập 10 Nâng cao theo chương •Cmùi hương 1: Nguyên ổn tử •Cmùi hương 2: Bảng tuần trả các nguim tố chất hóa học và Định vẻ ngoài tuần trả •Chương thơm 3: Liên kết chất hóa học •Chương thơm 4: Phản ứng chất hóa học •Chương thơm 5: Nhóm halogene •Cmùi hương 6: Nhóm oxi •Chương thơm 7: Tốc độ bội nghịch ứng và cân bằng hóa học