HÀNG GỬI ĐI BÁN

*

*

VĂN BẢN

HÓA ĐƠN

LỆ PHÍ MÔN BÀI

THUẾ GTGT

THUẾ TNDN

THUẾ TNCN

THUẾ NHÀ THẦU

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

XỬ LÝ VI PHẠM

TÀI LIỆU KẾ TOÁN - THUẾ

NGHIỆP.. VỤ KT -THUẾ

TÀI LIỆU TỔNG HỢPhường

HỎI - ĐÁP

VIDEO

THƯ GIÃN

BIỂU MẪU KẾ TOÁN - THUẾ


*

*
CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 157 – HÀNG GỬI ĐI BÁN

Tài khoản157 – Hàng gửi đi chào bán dùng để làm đề đạt trị giá sản phẩm & hàng hóa, thành phẩm sẽ gửi hoặc chuyển cho đến khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi chào bán đại lý, ký kết gửi; Hàng hoá, thành phầm đưa cho đơn vị cấp dưới hạch toán thù phụ thuộc vào để bán; Trị giá bán các dịch vụ sẽ dứt, chuyển nhượng bàn giao cho tất cả những người mua hàng, nhưng mà chưa được đồng ý chấp thuận tkhô hanh toán thù.

Bạn đang xem: Hàng gửi đi bán

I. Kết cấu với văn bản phản hình ảnh của Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Bên nợ:

- Trị giá hàng hóa, thành phẩm vẫn gửi mang đến quý khách hàng, hoặc gửi chào bán đại lý, ký kết gửi; gửi cho những đơn vị chức năng cấp cho dưới hạch tân oán phụ thuộc;

- Trị giá dịch vụ sẽ cung cấp đến khách hàng, tuy thế chưa được xác minh là vẫn bán;

- Cuối kỳ kết gửi trị giá sản phẩm & hàng hóa, thành phđộ ẩm vẫn gửi buôn bán chưa được xác định là đã bán thời điểm cuối kỳ (Trường thích hợp doanh nghiệp kế tân oán mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

- Trị giá hàng hóa, thành phđộ ẩm gửi đi bán, hình thức đã hỗ trợ được được xác định là sẽ bán;

- Trị giá bán hàng hóa, thành phẩm, hình thức dịch vụ vẫn gửi đi bị quý khách trả lại;

- Đầu kỳ kết chuyển trị giá bán sản phẩm & hàng hóa, thành phđộ ẩm sẽ gửi đi buôn bán, các dịch vụ sẽ hỗ trợ chưa được là đang cung cấp thời điểm đầu kỳ (Trường hợp công ty kế toán thù hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ:

Trị giá bán hàng hóa, thành phẩm vẫn gửi đi, các dịch vụ sẽ cung cấp chưa được xác định là đã chào bán vào kỳ.


"Tóm lấy" số đông thông tin update ưu đãi tiên tiến nhất về:Kchất hóa học kế toán thuếThương Mại & Dịch Vụ kế tân oán thuế

II. Phương pháp hạch toán thù kế toán một số nghiệp vụ kinh tế

A. Trường hợp công ty hạch toán thù hàng tồn kho theo phương pháp kê knhị liên tục.

1. Khi gửi sản phẩm & hàng hóa, thành phđộ ẩm đến khách hàng, xuất hàng hóa, thành phẩm cho đơn vị dìm chào bán đại lý phân phối, ký gửi theo hòa hợp đồng kinh tế, căn cứ phiếu xuất kho, phiếu xuất kho sản phẩm gửi cung cấp cửa hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có TK 156 – Hàng hóa

Có TK 155 – Thành phđộ ẩm.

2. Dịch vụ sẽ xong xuôi chuyển giao mang lại quý khách tuy vậy không xác minh là vẫn chào bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi phân phối đi

Có TK 154 – Chi tiêu cung ứng, marketing dỡ dang.

3. khi sản phẩm hoá gửi đi buôn bán với hình thức dịch vụ đang chấm dứt chuyển giao đến quý khách hàng được xác định là vẫn chào bán trong kỳ:

- Nếu mặt hàng hoá, các dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng Chịu đựng thuế GTGT với công ty nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh lệch giá bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm, cung cấp hình thức theo giá cả chưa tồn tại thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ hình thức (Giá buôn bán chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp (33311).

Xem thêm: Nhật Lan Vy Gây Bất Ngờ Với Hình Ảnh Trưởng Thành Trong Mv Cover "Đen Đá Không Đường"

- Nếu mặt hàng hoá, hình thức không ở trong đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT hoặc ở trong đối tượng Chịu thuế GTGT tính theo cách thức thẳng, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ (Tổng giá chỉ thanh khô toán).

Đồng thời phản chiếu quý hiếm giá bán vốn của số mặt hàng hoá, thành phđộ ẩm, các dịch vụ đang chào bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

4. Trường hợp hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cung cấp tuy thế bị quý khách trả lại:

a/ Nếu mặt hàng hoá, thành phđộ ẩm vẫn có thể bán được hoặc rất có thể sửa chữa được, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm; hoặc

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

b/ Nếu mặt hàng hoá, thành phđộ ẩm bị hư hỏng quan yếu bán được cùng thể sửa chữa được, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi cung cấp.

B. Trường vừa lòng doanh nghiệp hạch tân oán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê chu kỳ.

1. Đầu kỳ kế tân oán, kết đưa quý hiếm sản phẩm & hàng hóa, thành phẩm đang gửi cho quý khách mà lại chưa được xác minh là sẽ phân phối vào kỳ, hàng hóa gửi phân phối đại lý phân phối, ký gửi (Chưa được coi là đang buôn bán vào kỳ), quý giá hình thức vẫn chuyển nhượng bàn giao cho người đặt đơn hàng tuy nhiên chưa được xác định là vẫn chào bán vào kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng (Đối cùng với sản phẩm hóa)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng bán (Đối với thành phẩmilimet dịch vụ)

Có TK 157 – Hàng gửi đi phân phối.

2. Cuối kỳ kế toán thù, căn cứ tác dụng kiểm kê sản phẩm tồn kho, xác minh trị giá sản phẩm & hàng hóa, sản phẩm (Thành phẩm, cung cấp thành phẩm), các dịch vụ cung cấp đến khách hàng hàng; nhờ bán cửa hàng đại lý, ký kết gửi không được xem như là sẽ bán cuối kỳ:

- Giá trị sản phẩm & hàng hóa gửi quý khách hàng dẫu vậy không được đồng ý thanh hao toán; sản phẩm & hàng hóa gửi buôn bán đại lý phân phối, cam kết gửi; gửi mang đến đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán thù nhờ vào không được coi là đã bán cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 157 – mặt hàng gửi đi bán

Có TK 611 – Mua hàng.

- Cuối kỳ, kế toán thù kết gửi cực hiếm thành phđộ ẩm hỗ trợ mang lại khách hàng hoặc nhờ vào chào bán cửa hàng đại lý, ký kết gửi; giá trị dịch vụ hỗ trợ cho những người đặt hàng tuy vậy không được xác định là đã buôn bán thời điểm cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 157 – mặt hàng gửi đi bán

Có TK 632 – Giá vốn hàng chào bán.