GIÁO ÁN DẠY THÊM HÓA 8

... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng saccarat mu xanh lam + C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ,t Húa tớnh ca tinh bt v xenluloz: H + ,t (C6H10O5)n (tinh bt hoc xenluloz) + n H2O n C6H12O6 ( glucoz) H ... mt mui v mt ancol n chc(anehit hoc xeton) thỡ este n chc: RCOOR *đến mt mui v nhiu ancol thỡ este a chc: R(COO R )a( axit a chc) *cho nhiu mui v mt ancol thỡ este a chc: ( R COO)aR ( ancol a chc)...

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm hóa 8

*

... 10/2010 Phường Hiệu Trưởng Trường trung học phổ thông Gành Hào Ngày soạn: 09/2010 Ngày dạy: 10/2010 Giáo án dạy dỗ thêm lớp 11 GIÁO ÁN Tuần : 11 Tiết : 11 GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG I.MỤC TIÊU: Về loài kiến thức: -Điều chế khí ... …………………………………………………………………………………………………… Ký dụt, ngày 11/ 2010 P Hiệu Trưởng Trường trung học phổ thông Gành Hào Ngày soạn: 09/2010 Ngày dạy: 13 /11/ 2010 Giáo án dạy thêm lớp 11 GIÁO ÁN KHỬ OXI KIM LOẠI Tuần : 13 Tiết : ... …………………………………………………………………………………………………… Trường trung học phổ thông Gành Hào Giáo án dạy thêm lớp 11 Ký dụt, ngày 8 /11/ 2010 Phường Hiệu Trưởng Ngày soạn: 09/2010 GIÁO ÁN Tuần : 14 Ngày dạy: 17 /11/ 2010 Tiết : 14 BÀI TOÁN LẬP CƠNG...
*

... benzylic, stiren, toluen phenol, propanol-1, propatriol etanol, đietyl ete, rợu acrylic, etanđiol metanol, etanol, propanol-1 anilin, benzen, hexin-1, hexen-1, hexan b Chỉ hóa chất nhận thấy dung ... Cho biết nhì ankin thể khí đktc tích a) Xác định CTCT nhì ankin b) Tính tỷ kân hận tất cả hổn hợp Y so với không khí Bài 11 Một hỗn hợp X bao gồm nhị hidrocacbon hàng đồng đẳng (ankan, anken ankin) thể khí ... 3 o o Giáo án dạy thêm 11 Hoàng Văn Trờng 10 So sánh chất lượng độ bền liên kết phân tử benzen phân tử etylen 11 Vẽ sơ vật xen che obitan nhằm phân tích và lý giải liên kết mechảy, etan propan, etylen, axetilen, benzen...
*

... + ⇒ H2 ↑ 9/M M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì 36 4,688 111
*

124 4,592 207
*

35 1,012 26

Xem thêm: Điện Thoại Realme 3 Pro Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Realme 3 Pro (6Gb/128Gb)

74 734 5
44 855 0
73 757 2
6 1,380 8
54 893 8
72 761 5
11 892 3
25 2,346 15
31 689 1