GIÁ VÀNG QUÝ TÙNG


Bạn đang xem: Giá vàng quý tùng

Giá tiến thưởng trực con đường 24h nội địa ngày hôm nay

Cập nhật chi tiết giá giao dịch thanh toán mới nhất của những chữ tín tiến thưởng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minc Châu, giá bán rubi những ngân hàng:


Giá kim cương SJC


Giá Vàng SJC 1L, 10L cài đặt vào 63,500,000 đồng/lượng cùng xuất kho 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1 trong những,000,000 đồng/lượng Giá Vàng SJC 5c mua vào 63,500,000 đồng/lượng cùng xuất kho 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,020,000 đồng/lượng Giá Vàng SJC 2c, 1C, 5 phân cài đặt vào 63,500,000 đồng/lượng cùng bán ra 64,530,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,030,000 đồng/lượng Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ sở hữu vào 52,200,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 53,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 900,000 đồng/lượng Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ mua vào 52,200,000 đồng/lượng và bán ra 53,200,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá Vàng Nữ Trang 99.99% mua vào 52,100,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 52,700,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 600,000 đồng/lượng Giá Vàng Nữ Trang 99% sở hữu vào 50,878,000 đồng/lượng cùng bán ra 52,178,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là một trong những,300,000 đồng/lượng Giá Vàng Nữ Trang 68% tải vào 33,990,000 đồng/lượng và bán ra 35,990,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng Giá Vàng Nữ Trang 41.7% download vào 20,128,000 đồng/lượng với đẩy ra 22,128,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 2,000,000 đồng/lượng
Giá xoàn SJC khu vực Hồ Chí Minh / Sài Thành sở hữu vào 63,500,000 đồng/lượng cùng bán ra 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong,000,000 đồng/lượng Giá rubi SJC Khu Vực Hà Nội Thủ Đô / Miền Bắc thiết lập vào 63,500,000 đồng/lượng với đẩy ra 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là một trong những,0đôi mươi,000 đồng/lượng Giá rubi SJC Khu Vực TP Đà Nẵng tải vào 63,500,000 đồng/lượng với xuất kho 64,5trăng tròn,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong,0đôi mươi,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC Quanh Vùng Khánh Hòa cài đặt vào 63,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một,020,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC Khu Vực Cà Mau download vào 63,500,000 đồng/lượng với bán ra 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1 trong những,0trăng tròn,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Huế mua vào 63,470,000 đồng/lượng cùng xuất kho 64,530,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1 trong,060,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khu vực Bình Phước tải vào 63,480,000 đồng/lượng và đẩy ra 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là một trong những,040,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC Khu Vực Đồng Nai tải vào 63,500,000 đồng/lượng với xuất kho 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một trong những,000,000 đồng/lượng Giá rubi SJC Quanh Vùng Cần Thơ thiết lập vào 63,500,000 đồng/lượng cùng xuất kho 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong,000,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khoanh vùng Quãng Ngãi thiết lập vào 63,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một,000,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC Quanh Vùng An Giang sở hữu vào 63,5trăng tròn,000 đồng/lượng với xuất kho 64,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong,030,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Bạc Bẽo Liêu cài vào 63,500,000 đồng/lượng cùng bán ra 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,0đôi mươi,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Quy Nhơn sở hữu vào 63,480,000 đồng/lượng với đẩy ra 64,5trăng tròn,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1 trong những,040,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Ninch Thuận tải vào 63,480,000 đồng/lượng với bán ra 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một,040,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khoanh vùng Quảng Ninc mua vào 63,480,000 đồng/lượng và đẩy ra 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một,040,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC Quanh Vùng Quảng Nam download vào 63,480,000 đồng/lượng và xuất kho 64,5trăng tròn,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là một,040,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC Khu Vực Bình Dương sở hữu vào 63,500,000 đồng/lượng và bán ra 64,5trăng tròn,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1 trong những,020,000 đồng/lượng Giá vàng SJC Khu Vực Đồng Tháp thiết lập vào 63,500,000 đồng/lượng và xuất kho 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1 trong những,0đôi mươi,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khoanh vùng Sóc Trăng cài vào 63,500,000 đồng/lượng với bán ra 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC Quanh Vùng Kiên Giang cài đặt vào 63,500,000 đồng/lượng cùng bán ra 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một trong,020,000 đồng/lượng Giá rubi SJC Quanh Vùng Đắk Lắk download vào 63,470,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 64,530,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một trong những,060,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Quảng Bình tải vào 63,480,000 đồng/lượng và đẩy ra 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một trong những,040,000 đồng/lượng Giá vàng SJC Quanh Vùng Phụ Yên cài đặt vào 63,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong những,000,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Gia Lai cài vào 63,500,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong những,000,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Lâm Đồng tải vào 63,500,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 64,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là một,000,000 đồng/lượng Giá rubi SJC Khu Vực Yên Bái tải vào 63,5trăng tròn,000 đồng/lượng với đẩy ra 64,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1 trong những,030,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Nghệ An mua vào 63,500,000 đồng/lượng cùng xuất kho 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,020,000 đồng/lượng

Giá tiến thưởng DOJI


Giá đá quý SJC buôn bán cài đặt vào 63,500,000 đồng/lượng cùng bán ra 65,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng Giá vàng AVPL tải vào 63,500,000 đồng/lượng với đẩy ra 65,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng Giá vàng Hưng Thịnh Vượng tải vào 52,050,000 đồng/lượng với bán ra 52,850,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá đá quý Nguyên liệu 99.99 thiết lập vào 51,850,000 đồng/lượng cùng xuất kho 52,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 300,000 đồng/lượng Giá đá quý Các nguyên liệu 99.9 download vào 51,800,000 đồng/lượng với xuất kho 52,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 300,000 đồng/lượng Giá kim cương Nữ trang 24K (99.99%) sở hữu vào 51,550,000 đồng/lượng và bán ra 52,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một trong những,100,000 đồng/lượng Giá kim cương Nữ trang 99.9 mua vào 51,450,000 đồng/lượng với bán ra 52,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,100,000 đồng/lượng Giá vàng Nữ trang 99 cài vào 50,750,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 52,200,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,450,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng Nữ trang 18K (75%) thiết lập vào 40,490,000 đồng/lượng và xuất kho 42,490,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng Giá vàng Nữ trang 16K (68%) thiết lập vào 34,890,000 đồng/lượng cùng đẩy ra 37,890,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 3,000,000 đồng/lượng Giá xoàn Nữ trang 14K (58.3%) sở hữu vào 30,710,000 đồng/lượng cùng xuất kho 32,710,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng Giá xoàn Nữ trang 10K (41.7%) mua vào đôi mươi,690,000 đồng/lượng và bán ra 22,690,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng

Giá xoàn PNJ


Giá tiến thưởng Phú Quý


Giá tiến thưởng miếng SJC mua vào 63,500,000 đồng/lượng cùng bán ra 65,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng Giá rubi miếng SJC nhỏ cài đặt vào 63,100,000 đồng/lượng với bán ra 65,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,400,000 đồng/lượng Giá vàng Nhẫn tròn Phụ Quý (24K 999.9) cài vào 52,200,000 đồng/lượng với xuất kho 53,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá kim cương Thần Tài Phụ Quý (24K 999.9) thiết lập vào 52,400,000 đồng/lượng và bán ra 53,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá vàng Phụ Quý Cát Tường (24K 999.9) mua vào 52,400,000 đồng/lượng và xuất kho 53,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá quà trang sức 9999 (24K) download vào 51,650,000 đồng/lượng cùng bán ra 52,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá rubi trang sức 999 sở hữu vào 51,550,000 đồng/lượng với đẩy ra 52,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một trong những,000,000 đồng/lượng Giá quà trang sức 99 tải vào 51,133,500 đồng/lượng và xuất kho 52,123,500 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 990,000 đồng/lượng

Giá xoàn Bảo Tín Minc Châu - BTMC


Giá xoàn vàng miếng vrtl tải vào 52,380,000 đồng/lượng với đẩy ra 53,080,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng Giá đá quý mừng phiên bản vị rubi sở hữu vào 52,380,000 đồng/lượng và bán ra 53,080,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng Giá vàng miếng sjc mua vào 63,600,000 đồng/lượng và bán ra 65,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là một trong những,900,000 đồng/lượng Giá trang sức bằng rubi Long thăng long 999.9 thiết lập vào 51,950,000 đồng/lượng cùng xuất kho 52,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng

Giá tiến thưởng các ngân hàng


Giá kim cương Eximbank mua vào 63,500,000 đồng/lượng và xuất kho 64,5trăng tròn,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1 trong,0trăng tròn,000 đồng/lượng Giá đá quý ACB thiết lập vào 63,500,000 đồng/lượng với bán ra 64,5đôi mươi,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1 trong,0trăng tròn,000 đồng/lượng Giá xoàn Sacomngân hàng thiết lập vào 63,500,000 đồng/lượng với bán ra 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1 trong,0đôi mươi,000 đồng/lượng Giá vàng Vietcomngân hàng cài vào 63,500,000 đồng/lượng và xuất kho 64,520,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là một,0đôi mươi,000 đồng/lượng Giá rubi VietinBank tải vào 63,470,000 đồng/lượng và xuất kho 64,530,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,060,000 đồng/lượng

Giá xoàn tây / đá quý ta / quà trắng

Lúc này, theo Shop chúng tôi SJC Cần Thơ (https://sjccantho.vn), Thị Trường giao thương những thành phầm trang sức đẹp nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, kiềng, vòng tay, lắc ... và các các loại cô gái trang kim cương ta, quà tây cũng dao động theo giá chỉ rubi Thị phần thuộc những uy tín phệ, rõ ràng giao dịch thanh toán trong 24h ngày 19/07 nlỗi sau:
Giá đá quý Nhẫn SJCCT 99.99% (24K) sở hữu vào 5,2đôi mươi,000 đồng/chỉ cùng bán ra 5,300,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 80,000 đồng/chỉ Giá vàng Nữ trang 99.99% (24K) cài vào 5,170,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,300,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 130,000 đồng/chỉ Giá xoàn Nữ trang 99% (24K) mua vào 5,1đôi mươi,000 đồng/chỉ và bán ra 5,270,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 150,000 đồng/chỉ Giá quà Nữ trang 75% (18K) tải vào 3,805,000 đồng/chỉ cùng xuất kho 4,005,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ Giá rubi Nữ trang 68% (16K) cài vào 3,434,000 đồng/chỉ với bán ra 3,634,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/chỉ Giá xoàn Nữ trang 58.3% (14K), vàng 610 download vào 2,9trăng tròn,000 đồng/chỉ và đẩy ra 3,120,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ Giá xoàn Nữ trang 41.7% (10K) mua vào 2,040,000 đồng/chỉ với đẩy ra 2,240,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ

Đồng tiến thưởng 99.99 giá bán 5,215,000 - 5,290,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / cung cấp ra), chênh lệch 75,000 đồng/chỉ Vàng trang sức quý 99.99 giá bán 5,130,000 - 5,275,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / phân phối ra), chênh lệch 145,000 đồng/chỉ Vàng trang sức đẹp 99.9 giá chỉ 5,1trăng tròn,000 - 5,265,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 145,000 đồng/chỉ Vàng NL 99.99 giá bán 5,185,000 - 5,275,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 90,000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC Thái Bình giá chỉ 6,180,000 - 6,400,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / chào bán ra), chênh lệch 2trăng tròn,000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC Nghệ An giá bán 6,300,000 - 6,500,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC thủ đô giá bán 6,300,000 - 6,560,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 260,000 đồng/chỉ Vàng NT, TT 3A Thái Bình giá bán 5,210,000 - 5,300,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 90,000 đồng/chỉ Vàng NT, TT 3A Nghệ An giá bán 5,210,000 - 5,310,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / cung cấp ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Vàng NT, TT 3A Thành Phố Hà Nội giá chỉ 5,215,000 - 5,290,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 75,000 đồng/chỉ
Vàng miếng SJC giá 6,310,000 - 6,590,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 280,000 đồng/chỉ Vàng 99,9% giá 5,190,000 - 5,240,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / chào bán ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ Vàng 98,5% giá 5,090,000 - 5,190,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / buôn bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Vàng 98,0% giá chỉ 5,060,000 - 5,160,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / cung cấp ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Vàng 95,0% giá chỉ 4,885,000 - 0 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra) Vàng 75,0% giá bán 3,7đôi mươi,000 - 3,9đôi mươi,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ Vàng 68,0% giá bán 3,240,000 - 3,410,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / bán ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ Vàng 61,0% giá chỉ 3,140,000 - 3,310,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / bán ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ

Xem thêm: Bột Ăn Dặm Cho Bé 4 Tháng Ăn Dặm Bột Gì Và Làm Sao Để Trẻ Hứng Thú Khi Ăn?

Vàng Miếng Sjc giá chỉ 6,280,000 - 6,500,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 220,000 đồng/chỉ Nhẫn 999.9 giá chỉ 5,190,000 - 5,270,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Vàng 24k (990) giá bán 5,130,000 - 5,250,000 đồng/chỉ (chiều download vào / bán ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ Vàng 18k (750) giá 4,022,000 - 4,297,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / chào bán ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ Vàng trắng Au750 giá chỉ 4,022,000 - 4,297,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 99.9% giá 5,170,000 - 5,2đôi mươi,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / chào bán ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ Nhẫn vỉ 99.99% giá bán 5,180,000 - 5,230,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ Vàng Ý PT 18K giá chỉ 3,750,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra), chênh lệch 1,600,000 đồng/chỉ Vàng 15K giá bán 3,000,000 - 3,500,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra), chênh lệch 500,000 đồng/chỉ Vàng 14K giá chỉ 2,600,000 - 3,300,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / buôn bán ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ Vàng 10K giá chỉ 2,000,000 - 2,700,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / cung cấp ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ Bạc Tình giá chỉ 55,000 - 75,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / buôn bán ra), chênh lệch trăng tròn,000 đồng/chỉ Thần Tài 99.99% giá chỉ 5,180,000 - 5,230,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ
Giá xoàn Giao Tbỏ tải vào 6,350,000 đồng/chỉ với xuất kho 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Kyên ổn Tín cài đặt vào 6,350,000 đồng/chỉ và bán ra 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá rubi Phụ Hào mua vào 6,350,000 đồng/chỉ cùng đẩy ra 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá xoàn Kim Chung tải vào 6,350,000 đồng/chỉ cùng xuất kho 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá đá quý Duy Mong download vào 6,347,000 đồng/chỉ với bán ra 6,453,000 đồng/chỉ, chênh lệch 106,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Mão Thiệt cài đặt vào 6,348,000 đồng/chỉ và bán ra 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 104,000 đồng/chỉ Giá vàng Quý Tùng cài đặt vào 6,350,000 đồng/chỉ với đẩy ra 6,450,000 đồng/chỉ, chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Giá kim cương Bảo Tín Mạnh Hải download vào 6,350,000 đồng/chỉ cùng đẩy ra 6,450,000 đồng/chỉ, chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Giá rubi Kyên ổn Thành thiết lập vào 6,350,000 đồng/chỉ với bán ra 6,450,000 đồng/chỉ, chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Giá đá quý Rồng Vàng sở hữu vào 6,352,000 đồng/chỉ cùng bán ra 6,455,000 đồng/chỉ, chênh lệch 103,000 đồng/chỉ Giá xoàn Duy Hiển mua vào 6,350,000 đồng/chỉ cùng bán ra 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá quà Xuân Trường download vào 6,348,000 đồng/chỉ với xuất kho 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 104,000 đồng/chỉ Giá vàng Klặng Liên mua vào 6,348,000 đồng/chỉ cùng xuất kho 6,452,000 đồng/chỉ, chênh lệch 104,000 đồng/chỉ

1 lượng đá quý (1 cây vàng), 5 chỉ vàng, 2 chỉ rubi, 1 chỉ quà, 5 phân kim cương giá bao nhiêu?

Giá giao dịch quà SJC 9999


1 lượng vàng SJC 9999 sở hữu vào 63,500,000 và xuất kho 64,500,000 5 chỉ kim cương SJC 9999 mua vào 31,750,000 và đẩy ra 32,250,000 2 chỉ rubi SJC 9999 cài vào 12,700,000 với xuất kho 12,900,000 1 chỉ vàng SJC 9999 sở hữu vào 6,350,000 với xuất kho 6,450,000 5 phân rubi SJC 9999 download vào 3,175,000 và đẩy ra 3,225,000

Giá thanh toán giao dịch quà 24K (99%)


1 lạng kim cương 24K (99%) cài vào 50,878,000 với đẩy ra 52,178,000 5 chỉ kim cương 24K (99%) cài vào 25,439,000 với đẩy ra 26,089,000 2 chỉ tiến thưởng 24K (99%) sở hữu vào 10,175,600 cùng đẩy ra 10,435,600 1 chỉ xoàn 24K (99%) cài đặt vào 5,087,800 cùng đẩy ra 5,217,800 5 phân kim cương 24K (99%) sở hữu vào 2,543,900 cùng bán ra 2,608,900

Giá thanh toán giao dịch kim cương 18K (75%)


một lượng kim cương 18K (75%) mua vào 37,679,000 với đẩy ra 39,679,000 5 chỉ đá quý 18K (75%) cài vào 18,839,500 với đẩy ra 19,839,500 2 chỉ xoàn 18K (75%) cài đặt vào 7,535,800 với xuất kho 7,935,800 1 chỉ kim cương 18K (75%) thiết lập vào 3,767,900 cùng xuất kho 3,967,900 5 phân quà 18K (75%) mua vào 1,883,950 cùng xuất kho 1,983,950

Giá giao dịch thanh toán vàng 14K (58.3%) 610


1 lượng quà 14K (58.3%) 610 mua vào 28,877,000 với đẩy ra 30,877,000 5 chỉ rubi 14K (58.3%) 610 tải vào 14,438,500 với đẩy ra 15,438,500 2 chỉ tiến thưởng 14K (58.3%) 610 download vào 5,775,400 với bán ra 6,175,400 1 chỉ tiến thưởng 14K (58.3%) 610 sở hữu vào 2,887,700 với xuất kho 3,087,700 5 phân tiến thưởng 14K (58.3%) 610 sở hữu vào 1,443,850 với xuất kho 1,543,850

Giá giao dịch thanh toán kim cương 10K (41.7%)


một lượng vàng 10K (41.7%) cài vào đôi mươi,128,000 cùng bán ra 22,128,000 5 chỉ xoàn 10K (41.7%) download vào 10,064,000 và đẩy ra 11,064,000 2 chỉ kim cương 10K (41.7%) tải vào 4,025,600 và đẩy ra 4,425,600 1 chỉ kim cương 10K (41.7%) thiết lập vào 2,012,800 cùng đẩy ra 2,212,800 5 phân xoàn 10K (41.7%) tải vào 1,006,400 với đẩy ra 1,106,400

Giá đá quý nhân loại bên trên sàn Kitteo hôm nay

*

Giá rubi ở California - Mỹ

*

Giá đá quý sinh hoạt Hàn Quốc

*

Giá kim cương ngơi nghỉ Đài Loan

*

Tham khảo: Giá bạc lúc này 19/7


Giá bạc từ bây giờ tại Hà Nội


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc đãi 95054,815548,150
Bội Bạc 92553,373533,725
Tệ Bạc 75043,275432,750

1 kg bạc lúc này mua vào 14,731,000 đồng cùng bán ra 15,395,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 664,000 đồng 1 ounce bạc bây giờ download vào 417,628 đồng cùng xuất kho 436,453 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 18,825 đồng 1 gram bạc bây giờ cài đặt vào 14,731 đồng với bán ra 15,395 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 664 đồng một lạng (1 cây) bạc từ bây giờ mua vào 552,000 đồng và đẩy ra 577,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 25,000 đồng 1 chỉ bạc bây giờ cài đặt vào 55,200 đồng và đẩy ra 57,700 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 2,500 đồng Giá bạc 950 lúc này cung cấp ra: 54,815 đồng/chỉ, 548,150 đồng/lượng Giá bạc 925 bây giờ chào bán ra: 53,373 đồng/chỉ, 533,725 đồng/lượng Giá bạc 750 hôm nay chào bán ra: 43,275 đồng/chỉ, 432,750 đồng/lượng

Giá bạc hiện giờ tại Tp Hồ Chí Minh


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc Tình 95054,910549,100
Bội Bạc 92553,465534,650
Tệ Bạc 75043,350433,500

1 kilogam bạc hôm nay download vào 14,767,000 đồng và bán ra 15,411,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 644,000 đồng 1 ounce bạc bây giờ tải vào 418,649 đồng và đẩy ra 436,906 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 18,257 đồng 1 gram bạc bây giờ tải vào 14,767 đồng và bán ra 15,411 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 644 đồng 1 lạng (1 cây) bạc lúc này cài vào 554,000 đồng với xuất kho 578,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 24,000 đồng 1 chỉ bạc từ bây giờ mua vào 55,400 đồng và đẩy ra 57,800 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,400 đồng Giá bạc 950 từ bây giờ chào bán ra: 54,910 đồng/chỉ, 549,100 đồng/lượng Giá bạc 925 lúc này cung cấp ra: 53,465 đồng/chỉ, 534,650 đồng/lượng Giá bạc 750 hôm nay cung cấp ra: 43,350 đồng/chỉ, 433,500 đồng/lượng

1 kg bạc giá chỉ 14,098,195 đồng. Biên độ giao động trong phiên thanh toán tại mức 14,058,511 - 14,309,701 đồng/kg 1 ounce bạc giá chỉ 438,503 đồng. Biên độ xê dịch vào phiên thanh toán giao dịch ở tầm mức 437,269 - 445,081 đồng/ounce 1 gram bạc giá chỉ 14,098 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên thanh toán giao dịch ở mức 14,059 - 14,310 đồng/gram 1 lạng (1 cây) bạc giá bán 528,675 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên thanh toán ở mức 527,213 - 536,625 đồng/lượng 1 chỉ bạc giá 52,868 đồng. Biên độ xấp xỉ vào phiên giao dịch thanh toán ở tầm mức 52,721 - 53,663 đồng/chỉ