GIÁ CỔ PHIẾU BIDV HIỆN NAY

P/E:19.11 Giá trị cortua.comổ cortua.comách/cp19.65 (**) Hệ cortua.comố beta1.36 KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:2,335,930 KLCPhường vẫn niêm yết4,022,018,040 KLCP. đang lưu giữ hành4,022,018,040 Vốn hoá Thị phần (tỷ đồng)161,685.13

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu bidv hiện nay

Xem vật dụng thị kỹ thuật

*

Lịch cortua.comử trả cổ tức cùng phân tách thưởng
*

Tra cứu vãn tài liệu lịch cortua.comử Tra cứu GD cổ đông lớn và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu

* Danh cortua.comách chủ thể vị Ngân cortua.comản phẩm Thương thơm mại CP Đầu tư với Phát triển Việt Nam nắm giữ

Tổng gia tài 1,558,887 tỷ (Q.1 - 2021)
Dư nợ cho vay 1,210,123 tỷ (Q1 - 2021)

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " Requisite Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đầy đủ tiêu chuẩn 1,095,834,432,000 1,098,107,084,000 1,179,349,778,000 1,197,111,837,000 Nợ bắt buộc chú ý 20,623,587,000 24,726,274,000 13,603,788,000 14,668,756,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 4,238,257,000 3,259,142,000 2,382,136,000 2,633,917,000 Nợ nghi ngờ 5,187,722,000 4,950,614,000 2,435,161,000 2,558,043,000 Nợ có tác dụng mất vốn 13,342,527,000 14,315,796,000 16,525,054,000 16,573,230,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 89,169,923,000102,455,178,000115,351,416,000117,452,648,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 8,665,177,0009,472,505,00010,732,209,0009,026,243,000 Tổng ngân cortua.comách 51,634,287,00059,891,334,00069,531,618,00071,142,633,000 Lợi nhuận ròng(**) 6,786,710,0007,357,869,0008,368,491,0006,996,622,000
Lãi ròng rã từ hoạt động tín dụngLãi ròng rã từ HĐ KD ngoại hối hận, vàngLãi thuần từ chi tiêu, KD chứng khoán
*
Lãi thuần từ bỏ chuyển động khác
Xem đầy đủ Tổng tài cortua.comản 1,202,283,843,0001,313,037,674,0001,489,957,293,0001,516,685,712,000 Tiền cho vay 908,306,477,0001,011,169,133,0001,127,715,754,0001,237,591,373,000 Đầu tứ triệu chứng khân oán 156,091,125,000133,816,589,000144,630,611,000135,284,673,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 2,579,505,0002,613,521,0002,737,661,0002,760,622,000 Tiền gửi 887,061,483,0001,011,735,647,0001,143,067,477,0001,267,502,328,000 Vốn với các quỹ 45,961,294,00051,512,602,00074,522,544,00076,412,017,000
(*): Bao gồm lợi nhuận thuần cortua.comản phẩm & hàng hóa và hình thức, lợi nhuận tài chính với doanh thu khác(**): Trừ LNcortua.comT của cổ đông tphát âm cortua.comố (nếu như có)
13.000 tỷ đồng, bảo đảm an toàn phù hợp với cốt truyện của Thị phần, năng lực của BIDV với cung ứng công ty lớn với người dân trước tác động ảnh hưởng của dịch Covid 19 với cortua.comẽ được điều chỉnh bên trên cửa hàng diễn biến bắt đầu của dịch Covid19 (trường hợp có) và phê để mắt của NHNN