General Administration Là Gì

Chi tiêu cai quản lí công ty (giờ đồng hồ Anh: General và administration expenses) là toàn bộ chi phí liên quan mang đến hoạt động cai quản lí phân phối marketing, quản lí hành bao gồm với một vài khoản không giống bao gồm tính chất chung toàn công ty.

Bạn đang xem: General administration là gì

quý khách hàng vẫn xem: General administration là gì

Chi tiêu cai quản lí doanh nghiệp (General và administration expenses)

Định nghĩa

Ngân sách chi tiêu quản lí lí doanh nghiệp trong giờ Anh là General và administration expenses.Chi tiêu quản lí doanh nghiệp là toàn thể chi phí liên quan cho vận động quản ngại lí cấp dưỡng sale, quản lí hành bao gồm với một số trong những khoản khác gồm đặc điểm chung toàn doanh nghiệp lớn.

Kết cấu và văn bản phản chiếu của Tài khoản 642 - túi tiền quản ngại lí doanh nghiệp

Kế toán thù thực hiện Tài khoản 642 (TK 642) - túi tiền quản lí lí công ty lớn để tập thích hợp cùng kết chuyển chi phí những ngân sách quản lí lí kinh doanh, quản lí lí hành bao gồm cùng ngân sách không giống tương quan mang lại chuyển động thông thường của toàn doanh nghiệp lớn.

Kết cấu

Bên Nợ:

- Các chi phí cai quản lí công ty lớn thực tế tạo ra vào kì

- Số dự trữ bắt buộc thu khó đòi, dự trữ phải trả (Chênh lệch giữa số dự trữ phải lập kì này to hơn số dự trữ vẫn lập kì trước không áp dụng hết)

Bên Có:

- Các khoản được ghi sút ngân sách quản ngại lí doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng nên trả (chênh lệch thân số dự trữ phải khởi tạo kì này nhỏ hơn số dự trữ đã lập kì trước chưa thực hiện hết)

- Kết chuyển chi phí cai quản lí công ty vào Tài khoản 911 "Xác định tác dụng khiếp doanh".

Tài khoản 642 không có số dư cuối kì.

Nội dung

Tài khoản 642 - túi tiền cai quản lí doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp cho hai:

- Tài khoản 6421 - Chi tiêu nhân viên cấp dưới quản ngại lí:Phản ánh các khoản yêu cầu trả được cán cỗ nhân viên cấp dưới quản lí công ty, nhỏng tiền lương, các khoản phú cấp, bảo đảm làng mạc hội, bảo đảm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lí ở những chống, ban của người tiêu dùng.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Kẹp Đà Nẵng Ngon Tại Nhà Chỉ Với 3 Bước, Cách Làm Bánh Kẹp Đà Nẵng

- Tài khoản 6423 - Ngân sách chi tiêu đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí khí cụ, đồ dùng văn uống phòng sử dụng mang lại công tác quản ngại lí (giá chỉ tất cả thuế, hoặc chưa tồn tại thuế GTGT).

- Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ:Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng tầm thường cho bạn như: Nhà cửa thao tác làm việc của những cơ quan, kho báu, đồ vật bản vẽ xây dựng, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lí lí cần sử dụng trên văn phòng,...

- Tài khoản 6425 - Thuế, phí tổn và lệ phí:Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ mức giá như: thuế môn bài, tiền mướn khu đất,... với những khoản tổn phí, lệ giá tiền khác.

- Tài khoản 6426 - giá cả dự phòng:Phản ánh những khoản dự trữ đề nghị thu cạnh tranh đòi, dự trữ bắt buộc trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của bạn.

- Tài khoản 6427 - túi tiền hình thức dịch vụ cài đặt ngoài:Phản ánh các ngân sách dịch vụ sở hữu ngoài giao hàng mang lại công tác làm việc cai quản lí doanh nghiệp; những khoản bỏ ra tải cùng sử dụng các tài liệu kỹ năng, văn bằng bản quyền trí tuệ,... (cảm thấy không được tiêu chuẩn chỉnh ghi thừa nhận TSCĐ) được tính theo cách thức phân bổ dần vào chi phí quản ngại lí doanh nghiệp; chi phí mướn TSCĐ, ngân sách trả mang lại đơn vị thầu phụ.

- Tài khoản 6428 - túi tiền bởi chi phí khác:Phản ánh các ngân sách không giống ở trong cai quản lí thông thường của doanh nghiệp, bên cạnh các ngân sách sẽ nói trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách hàng, công tác làm việc mức giá, tàu xe cộ, khoản đưa ra mang lại lao cồn thiếu nữ,...

(Tài liệu tmê mệt khảo: Giáo trình Kế toán thù tài chính, NXB Tài chính;Thông tư 200/2014/TT-BTC)