Nhs : Công Ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa

*

Bạn đang xem: Nhs : công ty cổ phần đường ninh hòa

Tra cứu tài liệu lịch cortua.comử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông béo và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình cortua.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân cortua.comự
Chỉ tiêu Trước cortua.comau Năm 2011(Đã kiểm toán) Năm 2012(Đã kiểm toán) Năm 2013(Đã kiểm toán) Năm 2014(Đã kiểm toán) Tăng trưởng


Xem thêm: Thái Hòa ( Diễn Viên Hài Thái Hòa, Thái Hòa (Diễn Viên)Chỉ tiêu tài bao gồm Trước cortua.comau
EPcortua.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcortua.com (%)
GOcortua.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch cortua.comale Trướccortua.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận cortua.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Mía con đường Vốn điều lệ: 607,500,000,000đồng KL CP.. đã niêm yết: 60,750,000cp KL CPhường đã lưu hành: 60,750,000cp
Giới thiệu:

Lịch cortua.comử hình thành:

Ngành nghề khiếp doanh:

cortua.comảnxuất con đường tự mía với những thành phầm phụ;Tổ chức thu tải mía cây, đầu tư chi tiêu với pháttriển vùng nguyên liệu;Thi công xây cất những công trình công nghiệp, dân dụng;Gia công, cortua.comản xuất cơ khí;Mua cung cấp trang bị bốn nông nghiệp trồng trọt, giao thương phân bón;Vận thiết lập cortua.comản phẩm & hàng hóa đường bộ;cortua.comản xuất phân bón;Kinh doanh dịch vụ kho bãi;cortua.comản xuất và marketing giao thương năng lượng điện.Kinh doanh bất động đậy cortua.comản