Điểm Xét Tuyển Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tối 15/9, Đại học Quốc gia thủ đô hà nội chào làng điểm chuẩn vào những ngôi trường ĐH, khoa member. Đại học Quốc gia TP.

Xem thêm: Kính Lọc Ánh Sáng Xanh Để Làm Gì Và Nó Có Tác Hại Và Lợi Ích Như Thế Nào?

hà Nội thông báo cách thức nhập học tập cùng với tân sinc viên theo vẻ ngoài trực tuyến đường.


Thí sinc xem điểm chuẩn vào những ngôi trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia Hà Thành năm 2021 dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học tập member của Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội bao gồm:Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH Khoa học tập Xã hội cùng Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH Kinch tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 tiêu chí.

Các Khoa trực nằm trong Đại học tập Quốc gia Hà Nội gồm những: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa Quản trị và Kinch doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa Các Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội:Từ ngày 17/9 cho 17 tiếng ngày 26/9, thí sinh xác thực nhập học trực tuyến đường vào Đại họcQuốc gia thủ đô hà nội. Sau Lúc xác nhận nhập học tập thành công, thí sinc vẫn thực hiện nhập học trực truyến tự 21/9 cho trước 17 giờngày 30/9.