ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN 2015

Ngày 29-7, Tổng viên Chính trị CAND vẫn công bố điểm trúng tuyển chọn vào những học viện, ngôi trường ĐH CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện chính trị công an nhân dân 2015

Tổng cục Chính trị CAND ra mắt điểm trúng tuyển nhanh chóng rộng hệ thống ngôi trường ĐH dân sự, sẽ sản xuất điều kiện cho những ngôi trường bên phía ngoài khối hận bao gồm đủ thông tin cùng thêm đại lý nhằm lọc hồ sơ ảo…

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 Nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinch cùng mức 26.0 rước 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn từ 23.6 điểm

D01 Nam phía Bắc

26.0

C03 Nữ phía Bắc

28.25

D01 Nữ phía Bắc

29.0

C03 Nam phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinch thuộc mức 24.25 rước 01 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn đạt 23.85 điểm

D01 Nam phía Nam

23.75

C03 Nữ phía Nam

26.0

D01 Nữ phía Nam

25.75


2. Học viện An ninc nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

Ngành Nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinc thuộc nút 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn trường đoản cú 27.2 điểm; 01 thí sinc bao gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn đạt 27.15 và môn toán thù đạt 9.4

C03 Nam

Ngành Nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinc bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

Ngành Nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

Ngành Nghiệp vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

Ngành Nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinch cùng mức 28.0 rước 02 thí sinc bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn từ bỏ 26.6

D01 Nữ

Ngành Nghiệp vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinch cùng nấc 29.0 mang 01 thí sinch gồm tổng điểm 3 môn không có tác dụng tròn đạt 25.5 với điểm tiếng Anh đạt 8.2

A01 Nam

Ngành An toàn thông tin

23.5

D01 Nam

Ngành An toàn thông tin

19.75

A01 Nữ

Ngành An toàn thông tin

27.75

D01 Nam

Ngành Ngôn ngữ Anh

27.25

Trong số 05 thí sinc thuộc nút 27.25 lấy 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn đạt từ bỏ 25.16

D01 Nữ

Ngành Ngôn ngữ Anh

30.5

3. Học viện Chình ảnh cạnh bên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinch thuộc nút 28.0 mang 07 thí sinh: 06 thí sinc có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn 27.05 cùng môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinc cùng mức 25.75 đem 19 thí sinh: 17 thí sinch bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn là 22.85 với môn văn uống đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh cùng nấc 28.25 đem 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm cho tròn từ 27.3


4. Trường Đại học An ninh nhân dân

Xem thêm: Bán Đồng Hồ Movado Nam Nữ Chính Hãng Mới Nhất Năm 2021, Movado Việt Nam

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh cùng nấc 26.75 đem 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số trăng tròn thí sinh cùng nút 25.0 rước 01 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không có tác dụng tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinch thuộc mức 24.75 mang 01 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinc thuộc mức 28.5 đem 01 thí sinc bao gồm tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinch thuộc mức 26.25 rước 02 thí sinc bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường Đại học CSND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinch cùng nút 26.25 đem 03 thí sinch tất cả tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn tự 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinch thuộc mức 25.5 lấy 03 thí sinch có tổng điểm 3 môn không làm cho tròn từ 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 rước 02 thí sinh: 01 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinc bao gồm tổng điểm chưa có tác dụng tròn là 24.4 cùng điểm giờ Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinh cùng nút 26.5 đem 03 thí sinc có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinch cùng nấc 27.25 lấy 02 thí sinch gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85


6. Trường Đại học Phòng cháy chữa trị cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinc thuộc nút 28.25 đem 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.35 điểm với môn Tân oán đạt 9.6

A00 Nữ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinc cùng mức 30.25 đem 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn tự 28.35 điểm

A00 Nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh thuộc nút 27.0 rước 05 thí sinh: 03 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt tự 26.55 điểm; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn 26.0 điểm với môn Tân oán đạt 9.0

A00 Nữ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinch thuộc mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn không làm cho tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Tân oán đạt 9.4


7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu nên Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam phía Bắc

23.75

D01 Nam phía Bắc

23.25

A01 Nữ phía Bắc

27.5

D01 Nữ phía Bắc

27.5

A01 Nam phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinch thuộc nút 24.0 rước 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 23.0 điểm