ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM 2022

Đại Học Kiến Trúc TP HCM Thông báo điểm chuẩn hệ đại học thiết yếu quy cho các ngành nghề tuyển sinh vào năm 2022 với những kăn năn ngành huấn luyện và giảng dạy về phong cách xây dựng nlỗi sau:


*

Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc 2021

Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP..HCM năm 2021 đã có ra mắt. Sau đây cụ thể về điểm chuẩn tương xứng cùng với từng ngành.

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 22,60

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CLC

Điểm chuẩn: đôi mươi,65

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 16,20

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Điểm chuẩn: 22,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 24,40

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CLC

Điểm chuẩn: 24,16

Quy hoạch vùng cùng đô thị

Mã ngành: 7580105

Điểm chuẩn: 22,65

Quy hoạch vùng cùng đô thị

Mã ngành: 7580105CLC

Điểm chuẩn: trăng tròn,83

Kiến trúc chình ảnh quan

Mã ngành: 7580102

Điểm chuẩn: 23,51

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 24,46

Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

Điểm chuẩn: 22,87

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Điểm chuẩn: 24,08

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 25,35

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 24,26

Thiết kế city

Mã ngành: 7580199

Điểm chuẩn: 16,93

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CT

Điểm chuẩn: 17,15

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CT

Điểm chuẩn: 21,16

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108CT

Điểm chuẩn: 20,75

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201DL

Điểm chuẩn: 17,20

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101DL

Điểm chuẩn: 20,29

Lời kết: Trên đây là công bố điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh mới với cụ thể duy nhất bởi cortua.com thực hiện.