Đề thi toán lớp 4 cuối học kỳ 1

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 tất cả giải đáp chuẩn theo những cường độ Thông tư 22 chi tiết cố nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 cuối học kỳ 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán này để giúp các em học viên ôn tập, củng vắt kỹ năng, sẵn sàng đến bài bác thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, bên cạnh đó đây cũng là tư liệu bổ ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho các em học sinh. Sau phía trên mời những thầy cô cùng những em xem thêm.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Tân oán học tập kì 1 được review cao

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào khu vực chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu ba trăm tứ mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi nhì.

b)

38 632

c) Năm triệu bố trăm mười nhì nghìn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; □


b) Năm 2021 ở trong thế kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tự bé xíu mang lại lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S đã là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang đến biết:

a) Số vừa phân chia không còn cho 2 vừa phân tách hết mang đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách hết mang lại 5 nhưng ko phân chia không còn cho 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn thứu tự khối lượng là 24kg, 33kilogam, 42kilogam, 29kg. Hỏi trung bình từng em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cùng của tuổi chị cùng tuổi em là 18 tuổi. Em kỉm chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào khu vực chnóng (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu tía trăm tư mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi nhị.

86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm bố mươi hai

38 632

c) Năm triệu ba trăm mười hai ngàn sáu trăm hai mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn tư trăm sáu mươi

3 652 460


Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608 2)

Vậy chọn giải đáp B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa phân chia hết mang đến 2 vừa phân tách hết mang đến 5 là: 270

b) Số phân chia hết mang lại 5 cơ mà ko phân tách không còn cho 2 là: 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình mỗi em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học sinh có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của nhì bà bầu là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ý là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng cách khác

Tổng số tuổi của cả hai bà bầu là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi của chị ý là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 số ít 2


I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm với 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo thứu tự trọng lượng là 37 kilogam, 41 kg, 45kilogam, cùng 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ đọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy vậy tuy nhiên cùng với BC

D. AB tuy vậy song cùng với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách không còn mang lại 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm diện tích bởi 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 228m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của phnghiền trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi lời giải đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507


x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì kia chính là hiệu. Theo đề bài số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phxay trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tứ mươi tía triệu không nghìn năm trăm bố mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4.

Xem thêm: Dòng Nhạc Lofi Music Là Gì Và Những Bản Lofi Nổi Tiếng, Giải Nghĩa: Lofi Là Gì Mà Lâu Phai

Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3đôi mươi 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......m2.........cmét vuông ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu như thế nào đúng ghi Đ câu như thế nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB song tuy nhiên cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn gồm 192 học viên chia làm các team, mỗi team có 8 học sinh. Kăn năn lớp Năm gồm 207 học viên chia làm những team, từng team có 9 học sinh. Hỏi cả nhì kân hận có tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minc tất cả tổng số 64 viên bi, hiểu được ví như Dũng cho Minch 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bạn trẻ đều bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta gồm từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20đôi mươi x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: ba trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tư trăm linh một. (0,5 đ)


Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25mét vuông 4600cmét vuông ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song tuy nhiên cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phxay tính (0,5 đ). Nếu đặt không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên trường đoản cú đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng các bước và thật sạch (2đ)

Giải

Số nhóm của học viên kân hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của tất cả nhị kăn năn lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn bằng nhau đề nghị số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng bao gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minc có là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

= 20trăng tròn x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán Số 2

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn với đánh dấu công dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số như thế nào trong những số sau đây bao gồm chữ số 8 bộc lộ mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số như thế nào chia không còn đến 2 nhưng mà ko chia hết cho 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tội phạm, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù túng, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù nhân, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 chũm kỉ với 9 năm = ............năm

b, 890024 cmét vuông = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe cộ tất cả 5 xe khổng lồ, mỗi xe chngơi nghỉ 27 tạ gạo cùng có 4 xe pháo bé dại, mỗi xe chlàm việc 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe cộ chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhì bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi người hiện nay?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài xích 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: một điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27


X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng Hcông nhân là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài Hcông nhân là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS rất có thể giải cách khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe xe hơi chnghỉ ngơi được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe pháo nhỏ chsinh sống được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chnghỉ ngơi được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhì bà cháu bây chừ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu hiện nay là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học tập kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 Số 3

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư vào phxay phân chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp nhằm viết vào địa điểm chnóng 9mét vuông 5dmét vuông =…. dmét vuông là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một shop chào bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải vóc, tuần lễ sau bán được 946 mét vải vóc. Hỏi trung bình hằng ngày cửa hàng bán tốt bao nhiêu mét vải? (Biết mỗi tuần có 7 ngày cùng siêu thị chào bán vải vóc xuyên suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu gấp chiều rộng lớn lên gấp đôi với chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích S mảnh đất nền mới là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kg = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải cung cấp vào 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày chào bán vào 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán tốt số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS tương đối, giỏi; chấm linh động theo giải pháp có tác dụng bài xích của HS. Khuyến khích sự trí tuệ sáng tạo Khi làm bài xích.

Nếu vội vàng chiều rộng lớn lên gấp đôi cùng chiều dài lên 3 lần thì diện tích S gấp lên số lần là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất new là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 lớp 4 bắt đầu nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Tân oán lớp 4


Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học kì 1

Trong khi những chúng ta có thể theo dõi chi tiết đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện các dạng bài xích tập SGK Tân oán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng mang lại bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời những em thuộc các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài xích tập tiên tiến nhất bên trên cortua.com.