Đề Thi Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu độc nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức tốc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phnghiền tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em tới trường những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Chị Một Lần Em Nhé, Làm Người Đàn Ông Của Chị Một Lần Em Nhé

Thứ bảy, nhà nhật

B. Thứ đọng nhì, vật dụng tía, đồ vật tư

C. Thứ đọng hai, máy tía, sản phẩm công nghệ bốn, thứ năm

D. Thđọng nhị, sản phẩm tía, máy tứ, lắp thêm năm, sản phẩm công nghệ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm làm việc trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính cùng với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác toán (Mức 3)

Cây bưởi đơn vị Nam có 65 quả, cha sẽ hái xuống 34 trái để cung cấp. Hỏi trên cây bưởi đơn vị Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99