Đề thi học kì 1 hóa 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 Hóa 1hai năm 2021 - 2022 tất cả 4 đề kiểm soát quality cuối kì 1 có câu trả lời chi tiết tất nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 hóa 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học được biên soạn với cấu trúc đề vô cùng đa dạng mẫu mã, bao gồm cả trường đoản cú luận 100% với đề trắc nghiệm 100%, bám sát ngôn từ công tác học tập vào sách giáo khoa. Thông qua cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa quý thầy cô và những em học viên tất cả thêm nhiều tư liệu ôn tập củng núm kiến thức và kỹ năng luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi tiếp đây. Vậy sau đây là ngôn từ cụ thể đề thi HK1 Hóa 12, mời các bạn cùng theo dõi trên trên đây.


Đề thi học kì 1 Hóa 1hai năm 2021


Ma trận đề thi học kì 1 Hóa 12


SỞ GD&ĐT………….TRƯỜNG…………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: HÓA HỌC LỚP. 12

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít ( câu trắc nghiệm)

Nội dung loài kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

Este – Lipit 3 (1đ)2 (0,66đ)1 (0,33đ)6
Cacbohiđrat3 (1đ)2 (0,66đ)5
Amin – Amino axit – Protein 3 (1đ)2 (0,66đ)1 (0,33đ)6
Polime – Vật liệu polime3 (1đ)2 (0,66đ)5
Đại cương cứng kyên loại3 (1đ)1 (0,33đ)1 (0,33đ)5
Tổng đúng theo hữu cơ2 (0,66đ)1 (0,33đ)3
Cộng50%30%10%10%30 (100%)

Đề thi học tập kì 1 Hóa 12

Câu 1: Trùng đúng theo 5,6 lkhông nhiều C2H4 (đktc). Hiệu suất bội phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là

A. 7,3gam.

B. 4,3gam.

C. 5,3gam.

D. 6,3 gam.

Câu 2: Polime nào tiếp sau đây trực thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua).


B. Tơ nitron.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon -6,6.

Câu 3: Chất nào sau đây không tmê mệt gia phản nghịch ứng tbỏ phân?

A. Tinc bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Glucozơ.

Câu 4: Một tất cả hổn hợp A tất cả 2 este solo chức, mạch hở X, Y (MX Y). Đun lạnh 12,5 gam tất cả hổn hợp A với 1 lượng hỗn hợp NaOH trọn vẹn nhận được 7,6 gam các thành phần hỗn hợp B (gồm 2 ancol no, đối chọi chức có khối lượng phân tử hơn kỉm nhau 14 đvC) với hỗn hợp nhì muối bột Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm cân nặng của X, Y trong tất cả hổn hợp A lần lượt là

A. 59,2%; 40,8%.

B. 40,8%; 59,2%.

C. 66,67%; 33,33%.

D. 50%; 50%.

Câu 5: Một một số loại polietilen có phân tử khối là 50000. Hệ số polime hóa trung bình của một số loại polietilen kia là

A. 1230.

B. 920.

C. 1786.

D. 1529.

Câu 6: Đồng phân của glucozơ là

A. tinch bột.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

Câu 7: Dung dịch không làm cho chuyển màu quỳ tím là

A. metyl amin.

B. alanin.

C. axit glutamic.

D. lysin.

Câu 8: Thuốc demo được dùng làm riêng biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. hỗn hợp NaCl.

B. hỗn hợp NaOH.

C. Cu(OH)2vào môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 9: Xét sơ đồ: Glyxin A X .X có cấu tạo là

A. H2NCH2COONa.

B. ClH3NCH2COOH.

C. ClH3NCH2COONa.


D. H2NCH2COOH.

Câu 10: Poli(vinyl clorua) gồm phương pháp là

A. (-CH2-CHCl-)n

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (-CH2-CHF-)n.

D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 11: Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xẩy ra là

A. bao gồm khí bay ra, lộ diện kết tủa xanh, kết tủa ko chảy.

B. bao gồm khí bay ra, mở ra kết tủa xanh, tiếp nối kết tủa tan.

C. dung dịch mất màu xanh da trời, lộ diện Cu màu đỏ.

D. hỗn hợp gồm màu xanh da trời, lộ diện Cu red color.

Câu 12: Lên men m gam glucozơ cùng với hiệu suất 80%. Lấy tổng thể khí CO2 thu được mang đến công dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 33,75 gam.

B. 27,0 gam.

C. 22,5 gam.

D. 67,5 gam.

Câu 13: Để minh chứng tính chất lưỡng tính của glyxin (H2N-CH2-COOH) ta mang lại glyxin tác dụng cùng với cặp hóa học nào sau đây?

A. Dung dịch Br2với sắt kẽm kim loại Na.

B. Dung dịch NaOH với hỗn hợp HCl.

C. Dung dịch NaOH với hỗn hợp NaCl.

D. Dung dịch HCl với hỗn hợp NaCl.

Câu 14: Cho m(g) các thành phần hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ đựng 1 đội - COOH cùng 1 nhóm - NH2) chức năng với 100 ml hỗn hợp HCl 2M được dung dịch X. Để làm phản ứng vừa hết cùng với các hóa học trong X đề nghị sử dụng 200(g) hỗn hợp NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37(g) hóa học rắn khan. Giá trị m là

A. 19,8.

B. 11,7.

C. 17,83.

D. 71,1.

Câu 15: Hợp chất X bao gồm công thức cấu trúc CH3COOC2H5. Tên Call của X là

A. metyl propionat.

B. metyl axetat

C. etyl propionat.

D. etyl axetat.

Xem thêm: Review 10 Địa Điểm Ăn Ngon Ở Huế "Đốn Tim" Các Tín Đồ Ẩm Thực

Câu 16: Hợp chất X là một trong những - aminoaxit. Cho 0,01 mol X công dụng trọn vẹn với 80ml hỗn hợp HCl 0,125M. Sau kia cô cạn hỗn hợp thu được một,875g muối bột. Kân hận lượng phân tử của X là


A. 189 đvC.

B. 145 đvC.

C. 149 đvC.

D. 151 đvC.

Câu 17: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm sắt và Cu vào dung dịch HCl dư sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp là

A. 11,2 gam.

B. 6,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 0,64 gam.

Câu 18: Polime nào dưới đây có cấu tạo mạch phân nhánh?

A. Polietilen.

B. Amilopectin.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Xenlulozơ.

Câu 19: 3 ống thử đựng tía hóa học lỏng ko màu: dung dịch glucozơ, anilin, hỗn hợp saccarozơ được đánh dấu bất chợt. Nhỏ từng giọt nước brom lần lượt vào từng ống nghiệm, thấy

- Ống nghiệm (1) thấy nước brom mất màu sắc.

- Ống nghiệm (2) thấy nước brom mất màu cùng tất cả kết tủa Trắng.

- Ống nghiệm (3) thấy nước brom không bị mất màu sắc.

Chất trong ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là

A. glucozơ, saccarozơ, anilin.

B. saccarozơ, glucozơ, anilin.

C. anilin, saccarozơ, glucozơ.

D. glucozơ, anilin, saccarozơ.

Câu 20: Cho 7,4 gam CH3COOCH3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 4,2.

D. 6,8.

Câu 21: Cho 0,3 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH dư, làm cho nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 14,4.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 4,6.

Câu 22: Số đồng phân của amin ứng với phương pháp phân tử C2H7N là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 23: Cho 3,1 gam một amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.

B. C3H7N.

C. C3H9N.

D. C2H5N.

Câu 24: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ bớt dần từ bỏ trái lịch sự đề xuất là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3

D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Câu 25: Kim các loại cứng duy nhất là

A. W.

B. Al.

C. Cu.

D. Cr.

Câu 26: Tính hóa học vật lý như thế nào sau đây của sắt kẽm kim loại không yêu cầu bởi vì các electron tự do gây ra?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn năng lượng điện cùng sức nóng.

C. Ánh kyên.

D. Tính cứng.

Câu 27: Glucozơ được ứng dụng để tráng gương, tráng ruột phích. Người ta mang lại 180 gam dung dịch glucozơ độ đậm đặc 10% tác dụng cùng với AgNO3/NH3 dư để thực hiện phản ứng tráng bạc, lúc phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thu được m(g) Ag. Giá trị của m là


A. 10,8 gam.

B. 14,4 gam.

C. 21,6 gam.

D. 16,2 gam.

Câu 28: Số đồng phân este ứng cùng với cách làm phân tử C3H6O2 là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 29: Chất làm sao dưới đây chưa hẳn là este ?

A. HCOOH.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOC6H5.

Câu 30: Cho những cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu , Fe2+/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tăng dần theo sản phẩm tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+, tính khử sút dần theo trang bị tự: Zn, sắt, Cu. Trong các làm phản ứng hoá học tập sau, bội nghịch ứng ko xảy ra là

Fe + CuCl2.

B. Zn + CuCl2.

C. Cu + FeCl2.

D. Zn + FeCl2

(Cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40)