Để Hòa Tan Hoàn Toàn 6.4 Gam Hỗn Hợp Gồm Kim Loại R

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

nhằm phối hợp 6.4 gam tất cả hổn hợp bao gồm sắt kẽm kim loại R(chỉ có hóa trị 2) với oxit của chính nó cần vừ đủ 400ml dung dich HCl 1M. kiếm tìm kim loại R


*

nM=x. nMO=y. M+HCl->MCl2+H2 MO+HCl->MCl2+H2O M(x+y)+16y=6,4. suy ra M=(6,4-16y)/(x+y)=32-80y x+y=0,2. suy ra ymax M lúc và chỉ Khi y=0 cùng min M lúc và chỉ khi y= 0,4 suy ra max M = 32 và min M =16 vậy M là Mg


*

Để tổng hợp trọn vẹn 6,4 gam lếu kim loại tổng hợp một số loại R (chỉ gồm hóa trị II) và oxit của nó bắt buộc trọn vẹn 400ml dung dịch HCl 1M. Tìm kim loại R

A. Ca

B. Mg

C. Ba

D. Be


Đáp án B

R + HCl → RCl2 + H2

RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Ta có: nHCl =0,4.1 = 0,4 mol →

*
= 0,2 mol →
*
= 32

Theo đặc thù của

*
ta có: M

→ M = 24 (Mg) là nghiệm thích hợp lí


Để hoà tung hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp tất cả sắt kẽm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) cùng oxit của nó bắt buộc đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kyên loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Để hoà tung hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp có kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) và oxit của chính nó bắt buộc toàn diện 400 ml dung dịch HCl 1M. Klặng nhiều loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. Mg


Để hoà tan trọn vẹn 8,4 gam tất cả hổn hợp tất cả sắt kẽm kim loại R (chỉ bao gồm hoá trị II) và oxit của nó cần toàn diện 100 ml hỗn hợp HCl 5M. Kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Hòa chảy 8,0 gam tất cả hổn hợp có Ca và oxit RO (R tất cả hóa trị ko đổi) nên cần sử dụng 200 ml dung dịch HCl 2M. Kyên nhiều loại R là

A.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r

Cu

B. Mg

C.Ba

D. Be.


Hòa chảy 8,0 gam tất cả hổn hợp bao gồm Ca và oxit RO (R gồm hóa trị ko đổi) đề xuất sử dụng 200 ml dung dịch HCl 2M. Kyên loại R là:

A. Cu

B.Mg

C. Ba

D.Be


Hòa chảy trọn vẹn m gam hỗn hợp E có Sn và một kim loại R (tất cả hóa trị không đổi) vào lượng dư dung dịch HCl, chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc) với hỗn hợp chứa 36,27 gam muối bột. Mặt khác, nhằm đốt cháy cũng m gam tất cả hổn hợp E phải đầy đủ 3,696 lít O2 (đktc). Kyên ổn một số loại R là

A.

Xem thêm: Thủy Đậu Kiêng Gì Và Điều Trị Như Thế Nào Để Bệnh Nhanh Khỏi

Al

B. Zn

C. Ca

C. Ca


gọi hóa trị của R là n cùng số mol Sn và R thứu tự là a cùng b mol

+/ khi bội phản ứng cùng với HCl :

Sn + HCl → SnCl2 + H2

R + nHCl → RCln + 0,5nH2

+/ Lúc đốt vào oxi :

Sn + O2 → SnO2

2R + 0,5nO2 → R2On

=> Ta có : nH2 = a + 0,5nb = 0,225 mol

Và nO2 = a + 0,25nb = 0,165 mol

=> a = 0,105 mol ; nb = 0,24 mol

Có mmuối hạt = 0,105.190 + 0,24/n . (R + 35,5n) = 36,27

=>R = 32,5n

=>Cặp n =2 ; R =65 (Zn) thỏa mãn

=>B


Cho 11,6 gam hỗn hợp tất cả oxit và muối bột cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm R. Hòa rã không còn hỗn hợp trên yêu cầu đầy đủ 0,2 mol HCl. Klặng loại R là

A. Na.

B. Li.

C. Cs.

D. K.


Chọn đáp án D

R 2 O + 2HCl → 2RCl + H 2 O

x 2x mol

R 2 C O 3 + 2HCl → 2RCl + C O 2 + H 2 O

y 2y mol

Theo bài bác ra: n H C l = 2x + 2y = 0,2 → x + y = nhh = 0,1 mol

M h h = 11 , 6 0 , 1 (g/mol)

→ 2 M R + 16


1. Hòa rã trọn vẹn hỗn hợp có Na, k Ca nội địa thu được dd Y cùng 3,36 lkhông nhiều khí đktc. Để trung hòa đ Y cần sử dụng V ml dd HCL 1M. Giá trị của V là ?

2. Để phối hợp trọn vẹn 6,4g các thành phần hỗn hợp bao gồm kim loại R(chỉ bao gồm hóa trị II) cùng oxit của chính nó phải vừa đủ 400ml đ HCl 1M. Klặng nhiều loại R là ?