Thích trí quảng

GNO - Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ duy nhất Phó Pháp công ty, Trưởng ban Trị sự GHPGtoàn quốc TP..Hồ Chí Minh tmáu giảng, được truyền họa trực tuyến tự chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức.

Bạn đang xem: Thích trí quảng


*
Hòa thượng Thích Lệ Trang tngày tiết giảng: "Kinh Thập thiện tại nghiệp đạo" - Phần VIII">

Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng: "Kinh Thập thiện nay nghiệp đạo" - Phần VIII

*
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tngày tiết giảng">

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng ttiết giảng

*
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tngày tiết giảng "Nhất trọng tâm niệm Phật sẽ có được an lạc"">

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tngày tiết giảng "Nhất trung ương niệm Phật sẽ sở hữu được an lạc"

*
Hoà thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng về Kinch Thập thiện tại nghiệp đạo - Phần VII">

Hoà thượng Thích Lệ Trang tngày tiết giảng về Kinc Thập thiện tại nghiệp đạo - Phần VII

*
Ra đôi mắt Ban Thông tin - Truyền thông, Ra đời team "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo"">

*
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng: Sự mầu nhiệm Khi có lòng tin Tam bảo cùng giữ lại 5 giới">

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng: Sự nhiệm mầu Khi có niềm tin Tam bảo và duy trì 5 giới


*

Chùa Giác Ngộ cúng nhường 400 thẻ bảo đảm cho Tăng Ni sinc Trường Trung cấp cho Đại Tòng Lâm


Xem thêm: “Miễn Phí Khám Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa Hồng Ngự, Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa

*

Bình Dương: Tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn


*

Trưởng lão HT.Thích Giác Quang: "Hội đồng Chứng minch thao tác hiệu quả sẽ giúp GHPGnước ta vạc triển"


*

Bình Thuận: Tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn


*

Thượng tọa Thích Minh Quang (TP..HCM): "Cần cải thiện gọi biết luật pháp của những vị trụ trì"