Đám Giỗ Tiếng Anh Là Gì

Vào ngày giỗ sản phẩm công nghệ 100 của Carl Zeiss tháng 12 năm 1988, Xưởng Zeiss lịch sử dân tộc (khoảng chừng 1860) được mở cửa như là một phần của Volkhaus bên gần đó.

Bạn đang xem: Đám giỗ tiếng anh là gì


On the occasion of the 100th anniversary of the death of Carl Zeiss in December 1988, the historical Zeiss-Workcửa hàng (circa 1860) was opened as part of the Optical Museum in the neighboured Volkshaus.
Thông thường giờ đồng hồ gõ cửa ngõ bất thần của ông đã có được đáp ứng với cùng một khuôn khía cạnh đẫm lệ của một người nói đều lời như sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của con gái bọn chúng tôi?”
Often his unexpected knoông xã on a door has been met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Năm 2003, ông Nguyễn Văn Lía bị phán quyết tía năm tù nhân vì đã đáng nhớ ngày giỗ giáo nhà Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phụ Sổ, bạn không bao giờ trnghỉ ngơi về sau thời điểm đi gặp gỡ những đại diện của đảng cùng sản vào khoảng thời gian 1947.
In 2003, Nguyen Van Lia was sentenced khổng lồ three years in prison for commemorating the anniversary of the death of the Hoa Hao Buddhist founder, Huynh Phu So, who had never returned from a meeting with communist representatives in 1947.
Bà bị cấm khẩu sau đó 1 cơn bỗng dưng quỵ vào ngày 30 tháng 7 năm 1714, cũng chính là ngày giỗ của hoàng tử Gloucester, cùng theo lời khuyên ổn của Hội đồng Cơ mật trao nhân cortua.comên cấp dưới của quỹ văn uống chống nhằm Whig quý tộc Charles Talbot, Đệ Nhất Công tước xứ Shrewsbury.
She was rendered unable to lớn speak by a stroke on 30 July 1714, the anniversary of Gloucester"s death, and on the adcortua.comce of the Privy Council handed the treasurer"s staff of office to lớn Whig grandee Charles Talbot, 1st Duke of Shrewsbury.

Xem thêm: Danh Sách Tướng - Danh Sách Vật Phẩm


Trong những những năm, ông sẽ làm cho điều cơ mà ông đang không dự định có tác dụng trước đó, tuân thủ theo đúng hầu hết thúc giục của Thánh Linh nhằm mang lại thăm một bạn làm sao đó và rồi nghe những lời như: “Làm sao anh hiểu rằng lúc này là ngày giỗ của phụ nữ bọn chúng tôi?”
For decades he has taken the long way trang chủ, following promptings of the Spirit to lớn arrive sầu on someone’s doorstep và then hear words such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
She said the next day was the anniversary of my great-grandmother’s death, and she was going to lớn burn the documents.
Tuy nhiên, tôi vẫn không tồn tại thời cơ để đi thường thờ vào ngày giỗ của bà nội, do tôi sống sinh hoạt Bồ Đào Nha cùng tham dự Đền Thờ Madrid Spain.
I did not have the opportunity khổng lồ go to lớn the temple on the exact anniversary of my grandmother’s death, however, because I lived in Portugal and attended the Madrid Spain Temple.
Đầu trong năm này, Isabela A., 16 tuổi, nghỉ ngơi cortua.comla Velha, Espírikhổng lồ Sanlớn, Brazil, đi với bà bầu và chị của chính bản thân mình đến thường thờ; ngày cuối cùng của chuyến hành trình là ngày giỗ đầu của bà nước ngoài của em.
Earlier this year, Isabela A., age 16, of cortua.comla Velha, Espírikhổng lồ Sankhổng lồ, Brazil, traveled with her mother and sister lớn the temple; the last day of the trip was the one-year anniversary of her grandmother’s death.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M