ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI MÃ TRƯỜNG

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô (mã trường: DCN) công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Theo đó điểm chuẩn ĐH công nghiệp năm 2021 dao động tự 20 mang đến 26,45 điểm. Trường đào tạo và giảng dạy 36 ngành tập thông thường đa phần vào những kăn năn Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Công nghệ… Chỉ tiêu tuyển sinch của ngôi trường là 7120 tiêu chí trong số đó 6.7đôi mươi tiêu chí được xét tuyển chọn theo thủ tục phụ thuộc vào công dụng thi tốt nghiệp THPT. Do đó nhằm trúng tuyển chọn vào ngôi trường Đại học tập Công Nghiệp, thí sinch buộc phải đạt trung bình 8 điểm/môn.

Ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là ngành Ngôn ngữ Nước Hàn với điểm trúng tuyển là 26,45 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ nghệ thuật môi trường: 20,08 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Công Nghiệp năm 2021 cao hơn so với năm 2020 khoảng 2,5 điểm.


Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội mã trường

*

Sau đây là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp qua hằng năm để thí sinch tđê mê khảo

1: Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp năm 2021:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán thù = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập thứ tính A00; A01 25.65 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop với truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phú máy nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 7.8 với NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics với thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ máy nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Ngữ văn uống = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức du lịch và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu khiếp doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5

Xem thêm: Đi Bắt Con Chơi Game Ngoài Quán Net, Phụ Huynh Có Nguy Cơ Lãnh Án 7 Năm

*

2: Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp năm 2020:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 23.55 Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phú 2: Toán=8.6 với NV8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 cùng NV8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 cùng NV7; Tiêu chí prúc 2: Toán=7 và NV7.8; Tiêu chí prúc 2: Toán=7.8 với NV8.2; Tiêu chí phú 2: Toán=8.2 cùng NV8.2; Tiêu chí phú 2: Toán=8.2 và NV8.2; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.2 cùng NV7.6; Tiêu chí phú 2: Toán=7.6 với NV8.8; Tiêu chí phú 2: Toán=8.8 cùng NV8; Tiêu chí prúc 2: Toán=8 với NV8.6; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.6 cùng NV8.6; Tiêu chí phú 2: Toán=8.6 với NV8.4; Tiêu chí phú 2: Toán=8.4 với NV8.8; Tiêu chí phú 2: Toán=8.8 và NV8.6; Tiêu chí phú 2: Toán=8.6 cùng NV7.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.2 cùng NV8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 với NV8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV9; Tiêu chí phụ 2: Toán=9 cùng NV5; Tiêu chí prúc 2: Toán=5 cùng NV6.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 cùng NV7.8; Tiêu chí phú 2: Toán=7.8 cùng NV8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 với NV7; Tiêu chí phụ 2: Toán=7 với NV8; Tiêu chí prúc 2: Toán=8 cùng NV9.2; Tiêu chí phú 2: Toán=9.2 và NV8.4; Tiêu chí phú 2: Toán=8.4 và NV6.2; Tiêu chí phú 2: Ngoại ngữ=6.2 và NV7.6; Tiêu chí prúc 2: Ngoại ngữ=7.6 cùng NV8.6; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.6 và NV8.5; Tiêu chí phụ 2: Văn=8.5 cùng NV9; tiêu chí phú 2: Toán>9 và NV8.2; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.2 và NV


Bình luận của bạn: