CUỘC TƯƠNG NGỘ SAI LẦM

Editor: Waveliterature VietnamVừa hỏi vừa y hệt như nghe được chuyện nực cười hắn tảo khuôn khía cạnh qua 1 mặt rồi nhếch mxay cười.Ngay tiếp nối hắn cầm rước làn tóc dài buộc Trì Vi đề xuất ngấc đầu lên: "Ngươi cảm giác thiếu thốn gia ta đây là kẻ ngốc tê mê dễ dẫn đến lừa sao? Với chiếc thân phận và địa vị của Trì Gia thì mong muốn tiến vào làng Trì đại tè thư yêu cầu gì bắt buộc chôn chân sống ngôi trường đại học hạng tía, chưa kể còn bị đem làm đồ dùng chơi cho ta.""Cho ta một không nhiều thời gian, ta đã chứng tỏ."Trì Vi gặm môi, thực thụ gặp gỡ đề nghị tình chình ảnh tuyệt vọng như hiện giờ, bản thân không hề công sức để kháng đỡ nữa.Quý Thiên Trạch không tin, thiệt là quả thật dự đân oán.Việc đang đi vào nước này, phương pháp tốt nhất sẽ là Call điện thoại thông minh.Dù mang lại không thích đi chăng nữa thì cũng chỉ hoàn toàn có thể tương tác đến Trì Viễn, bởi không… Cái bản thân nên đương đầu chính là sự hủy hoại!Còn nữa, bây chừ thuốc vào bạn đang xuất hiện tín hiệu phát tác, e là sẽ không còn kháng đỡ được vượt lâu… trước khi ma xui quỷ khiến cho lại chạm chán Bội Bạc Dạ Bạch, mang lần trước tiên trong cuộc đời mang đến hắn.Nhưng trường hợp hiện nay thực sự nhằm thương hiệu bọn ông biến thái này đụng vào thì và đúng là sinh sống không bằng chết!

Bạn đang xem: Cuộc tương ngộ sai lầm

Y3s633b2nQWP8zOuse+lH9jUHDTqbdJkf2sX9s4i5+TQ7tDf/Cbmh1tbVK9GJ3ivciw++qTp04KOfHf7z78XBoKbAEYuMcf4abbID+UPi0h07KhaXumeY0sNv2CrfbO+tU4RKVhhDINUZc3NFwxdMdUURhW1gHaa2f4lkstvNQMuQPmn3NKKdO/nTHB7IJXGuNXenZmCtKFhhVbegvxkX6NaVJSYGtE9SKF2Tth08ZMfcwFrjo7tHsDqgOoQZcXVER8TA5+wXl1rpXaJ7UNhn/PSdKaZfPf+vvY2Ttyhm1PUWaSp1Byu/ply0xioyguRJ9W/xB10I6HayX3VjSDj7Ksg6qoNR2MBoQFKR38NumGLUd6DxszZRExdKTTxTPjEkixT8zLTCMJ0wS2vBtwpn2+G4KLED/bTvqa5z4GA74W89/B11Wrl5xThO/GqyViBzM/ochE0MCsPBErLiEKZWzKEC87R+IMFwWRyPlZgvh8YN5OszThz8ZnakYLV6bBjchoD8f2uGgGpQ8D3qT7c9hWnnuP+Dx9YnL1v5bvp+/N/iEkpJlSZSd1Ww4qJaseub4wkyHIuarsQ9reQPqTtMCkyRE0+czZdMY9EfV7DwC+6wF/njvLlWST/TvC4Fjk0nr0GyzC2k5UQ6hpZwiUHAoka6uKVtd3S8FE5X5zKeQWF9EdvoFTR8k44rNTPQd56GQl+NrF6jPu2VeQ4pu7rJ0ALwfAj/t0DSiLB0WTQWxy4kjPo7UsLK8jVJgJo1iuEmbO4trirJb0n3u4ozT370YIvpDDr+m7dVx7a35UgUAVZ4YaTTWWGA+YUZRu/ipi0Ghn3zW0lDWB98QGUORvGnNe6q30n7fGPBQTfyauQUEzyJeXHOD+Psm7IFQpa7l1KLmNiuTdoIxuGIkLIvzuLjQOxIcZWaYjNkr0QNYVdIoYDRSi0CjZ2M0q1q6WyVzYgm9605e0vEgO2/+J4xodUYjy33EJNIUGV6/oGMx1zNZP3vnWAnHc9p54/KcJQyCu5qPs6HwPzgErzR8VrSa9JFK1wZt9fByfmsFZgds9GZ/Sgk5AXt0Ui5eP7EHzVsj824CUs9SzOCdeBUCeOEl4q0M/6EjXOituVcMS3eC/k9OSGByuU/FgmklqpQ95wqBUamlRDAKqmZHktYEfWNwYjTCw5z6OSwgj+vlXt4odirra9/O0WGsnQiKmB8tJA3OPrjXFMySmXbuZNd2St8LH0f2iI+Z5JmkAQb8eg/P+F+4s0OG605KwlXUDMnHPGEtVmmV/3KGu6lf6ZrP5BaMFW+roJ2dDeVX/+pH6eJtt4OYh5YwbMNtbd3AsvqWC6deuLykIUNNhZkPRfYSeyyRiFJTjVtXcYVlwAg06/5Q5HfI/ign+4ThKbvKnLKNp2A843wNmQjgGwMU/cTPqZ51OZTp5AJjvElx+Vd5x6Nj+bMq3nPqAZj8d927q1ywZnBfxDgIxWcgRPOUyN7EQz1QME8SvrxzfLxrbdvP5NVmFt1cAuMpPYfY4zBMPfOd8kNkYojPT4V5sxuoaBBi3/PoHP7QiBu+GmxqnkMUdE6s8oBJ3w02yF0VRf2w3B6liCjZirGoK1xI+UGjfRPugE/hBE7ArcZDbwCe7a7iXboKPeUkJnbSdkvVEWiguIJ3E+l1IvpofS5Ko7YkQa2NHtbrjlS9XS1eHn91B1++3a4W6lx2V0BpOZOo59vhLq16QVraImBJbWWfuG2f1bxV03HNedDJLo5hqWmt547QOtH5ZLO9IzQUceJMrA5W05UnmsoLr/GCnQuc/2rwtJSLVnhI8hSW/6TCI9hV8hqDDPOAequd89Dy9+dv/BNyLhMcQ3Kjk6eQBXT4IYsgNf9KJixEl675uGkQacf+S+HUXSXXo/zq3HM6xSdpwheLpvHke5OGRxoZVrbzAyP/5UTUCnjATJCgEpf2Z9TqEwCwQ62cu8j/N/+w0UHyEdPSXxquWGya63H+kqmISqQhyXYqxzmIkbiOd6mJyzWgEF0MxAaaR6PmKL1nApbhHSA9hhh9P+9xHAl/DQP4QvmZSfkI9qWUoJyNpAElHoiQyVRAwbX0K6eH1AuDsEjfK+u5ZpYEKgJ596SOSJkKfStLlPOiq4RPnqRHddZlq9toSiGem2N68JSMnK1gG/1FMz9k+nSCr/h37W9cSH1155gLqleBrrfh/ZWJjm8LJTLHE2V5ism7M5fFawv8GDUASTmJfkdWMQz3qG0YI/yzBoKPwSWd1xYw==

Xem thêm: Chuyên Sỉ Vải Thun May Đồ Bộ Kiểu, Vải Thun May Đồ Bộ, May Đầm Thời Trang Trung Niên

eTp7xHOT1tcAYR4KK/bsH9eVCdZqS5rACKle9l5wlT0RIRrS/cRUVdTFBqoUfoUzf35lpRCq1cuNI4B6kP0L6hzeQmV0zCk5hn2BpIzCwjzCnPNBgu+ecMNXnYXleVBps++NKUJup+WTZcvE1tQdsOhG4no59tsrcSXKBstgdABpySvtCTbHM+XiX+jg2R1dcHdTntEpx3tvnwKRQHXvB9dEVJiYvSg9SYk/HsTevQj/xZVxgWZhXNPpnrW3voSMfb/GCZ+w9Tuipd7brNm+g7155wEo/o7z7r46Ts/vz05aILupk4pcuQK1XMQJmIRC0dX4m9yqSnIXUo54WWmt6gpWeg5NlOADQtUC5x7XukSgNwSDwGK7gUxan3Ukz7BRQVzIMZJRHie+TvEoBD/pXqBfIW0yVmMBV/651wj90sutN3a63mW4Ht/9c++QQCWg1kpIEKCB6pIIxZ4eweJcXDKEBOnbk0xMk2s6kCXsvLSYeZipyTjDPv8en/Ces0fyIFglrCIo2RDuXe7VoNubEtAW/CG2eRWZTn36f3bg/b1rR87oelvpEt5dzNhO81nqdDtXErUlqP8nEzeDZPi5N3tvG1GfvDkEpODEKeg9T/MD2J4ye/IGnYlsRBNv1/b7HifLU6p6HACB6UgGlNrXHsEE2eKVmZyC9vrxvELFN13XylzLPR/t9cZBpdSHNcfzQhKyPbF4BKGni7R1Mz0VIUxa5eSZYznGw/GlDiqeZ631RrLnZNHCgUudZAQvCa1Ln7z1IXIdpb00cb+zPpA2n8wpBe8Inpac/eg5EtKiKBsQrArqUXWGA1d9oVX9BUXRxdg6sb+CTmBopAF2i02ch+y8tn0n7UPdY9sSUmabHQJelGcUeL2DUbjY1NeMYca7zb1tuSPgeB0JbM+TuvPS2QOxIMQYJDmVQA4P9E+j419Piq+7TTFE8oL1eCKrHq/u+RAF/+LJZrKT1ISukZoQMyC92xxdfFA=
Y3s633b2NkVXejOuVzIK0NnUHDTqIJNqkud9FTuMc/UzLtfW/XYGFABAC6XVs9Gzc7+qY5MKB4yOd3fj1b8KJJlTDjcYmrl5U/7SLfTwxXsmfnOUAqedNxbXOJO3Na3sv/qON3VuET4c/jjCFxt/Ky1AAbT4GzkraiXKE4VvO4+0iflmFbBcx+UBn1Jy09yENK340H1+tLRm11aWxgzzRI9ddoMpsCf8NpH+1AlpMEtfv094xiW8hTiygOUWdsieEQgUqRWzFvg6P7lqJaWpmPqaJArpJ+gp7qCWIU/1h0/UWIqkk53P4hoEXMTvWoRC29K/3x10I6zWnXI2+PkiOW2Ieo0WlyxNCcmphd+Z7uj3REYYL8p9xlBOLvp107rC1fPOYWLHUES1bOvhRWx7BIqAZjdnYeV8YEw4yMkrvh5Rf2q0b+qmSVw15/G9QCCx1g0bNYrxP2xSw9NFnBrKUGDFUjQDTA1Sr217gcYzs6mY02GsyjjxiI+D0kVNQ/B4KRGQZU78H1PoHOEUeZMW9qBv9CH+LxcWk/LinLLpsPNPHJztKCCiDtFOjYFIvYtk+IzlHTr361/iXfUK/a6lJ8rjTE2Jp/eATU1Ef+8MwWjqxH3uffzlXI+PhrOz2b7xjbJQFuhr0oVi4KvakjkUBccE0+KUvdLS6lGxJpPdeRI0LwlvQ57Qvcz37gE+D5V/Ox+/PbF6l9mmhLR/umc090xYUzHAM5U2Dmt2uKaeZ04x6z7l7UsAK9aBcJe6jLFChVB/G33+YvWhDayzLSb9n8wkCu/rUh4GlhTUjZCzxJYMo5l/yk/Oli5koRK/iB7IFxrM9iRHjxlqpQHGcutQybS7k9Dj7UH/eC9XUmWGndev2iQOWqR+GOzCVAIdM4SlISk/+zamp+XTIsRSVCOLl4rqLQURJCe3SfMB+B64aiNSkOj1RJokfp40s/AnhHD1OGg1/qWd0ODYAAG02GDCoLQejl5HstQEubgAfQ8Ft0C9ZNzOPAfnp4u2+4iLVybxGiK1hcdeFAd1P/9rSbrBwVpwxo0cxL76Vohm11FaZ0U7w8tVrQV9i//cGjgaDyU5IejYvGfTABoau2890PCq3A4u2fQAQZSVfydscsV0Yb6gxSub/FFlxkauYc+P6/2rKIxhGVnodzGgGG6Yf4t4WeVskfadjAwdYFrtSH5ipba/+yzAQl9flqZAPpCVOuNfdPkX19zCPWk1Zj3jRcE6OCuMVQxJmqbL5r+J+7jJblly9s337wdpiP2CPyakx1Zs0colXK/32XHCtjgOep9Gp6sLh8CDRAMbJTSKev54OLQ6ZU5sewJc04J3iK+wdrvQmF4YLjHXjPXu+jkBkgdZcXvTG6YXHhLBUCQlJqMlsdvtyvPiUO6bvKnpPlVpS0NLw9mQjrdA8JowQ+uZ/+L/3hw+FDaD2jq+A0t6EKziO/mRJG+eTpU6JiW+mBU7s0OcB31KOhod+8QU92m1qBSjcCEIH9QIiffGc2PLEXU6CBj9dIHEdJTfjvtZoioq95brl1BsVXjlMhxUtL3aFPsWah/JCbBzCOoAx88f4QwhBL/kZfHGRogWdGQP6muYjZi1WZlWE8cFyPuQPvGvns0KT7tJt34l7e7SevZWrec9O44pwZbP7AoCXUjKqCogTBN37oBUmZ20+YkROxFi9Fr5BdwxMrSqCIBp9KcHOb3l2fWNjsiHwtspvZqx0w9b6QB3XqhtVBhKViHg1hU13Txfuw+mU8heeRn3dtixmQyBMds/Cm0KatUjE3U5TvD3u3X6Fnlxco6vsx1ShjGJn2zwqpH8BYb+Ld5Vubm2Owri693Xn6MkUA+Vc6+7JEMt6+x4rIMWF4U9Pd7e8kGhwwY57xPdhNffMeCcBfCKXOll5WzOdEigdp0jbaAs+9CwLHkG84E86/nR/e5YCc9779UvaMgoNEDZPH+RihX7AaFyhrSbDYVsP3hfMCXwsPCHnZ6rPfH7zeOkShPQNpk7jmr/Bzr70DTAlB8Fw2cS83F8H0td0Cf74IWNTYojWFQR7B6IsNLY0cd3mJ0+ACEqisUTKxhGudHzwaP6zhZaK14eoST3apBK0jNh1RdgoZ3G8JY9C/iIkKbK912sOqIijv6rHPWSIpQMoMXqvBF3+E1QqwN5QkOm1FIL/E+nUCNJBpor180Ifu6ZE+ixNw==