Công ty tnhh mtv herbalife việt nam

Ngành nghề kinh doanh

MãNgành
4690Bán buôn tổng hợpchi tiết: - Thực hiện quyền phân phối hận sắm sửa (không thành lập đại lý bán buôn) những mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 với 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (bên cạnh các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43; 8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81; 8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615 theo hiện tượng của điều khoản toàn quốc. - Thực hiện tại quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩucác mặt hàng gồm mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 48trăng tròn, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (xung quanh những mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43;8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81;8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 với 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 4901 theo công cụ của luật pháp cả nước.
4799Bán lẻ bề ngoài không giống không được phân vào đâubỏ ra tiết: Thực hiện quyền phân phốinhỏ lẻ (gắn cùng với bài toán Thành lập và hoạt động cơ sở kinh doanh nhỏ thứ nhất, cùng bao hàm cả bán lẻ theo thủ tục đa cấp) những mặt hàng gồm mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 với 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (xung quanh những mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43; 8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81; 8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 cùng 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615 theo lao lý của lao lý cả nước.

Bạn đang xem: Công ty tnhh mtv herbalife việt nam

Mã số thuế bỏ ra nhánh


Mã số thuế: 0309069208-001 Người đại diện: Vũ Văn uống Thắng

Xem thêm: Bản Đồ Vũng Tàu Google Map, Bản Đồ Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa

Tầng 3, tòa công ty Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương thơm Mai, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố Hà Thành, Việt Nam
Tầng xệp, Tòa bên F-trang chủ Thành Phố Đà Nẵng, Số 16, con đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố TP Đà Nẵng, Việt Nam