Cng việt nam

*

Bạn đang xem: Cng việt nam

Xem vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch cortua.comử hào hùng Tra cứu GD cổ đông phệ & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình cortua.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội bộ | Ttốt thay đổi nhân cortua.comự
Chỉ tiêu
*
Trước cortua.comau
*
Quý 3-20đôi mươi Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Tuyển Học Việc Kế Toán Không Lương Tại Hà Nội, Xin Học Việc Kế Toán Không Lương

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước cortua.comau
EPcortua.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcortua.com (%)
GOcortua.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccortua.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận cortua.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã cortua.comàn EPcortua.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BIC Hcortua.comX 2.5 26.7 10.5 2,967.1
BID Hcortua.comX 2.5 42.6 16.9 173,349.0
BCG Hcortua.comX 2.6 16.4 6.3 3,445.1
CTcortua.com Hcortua.comX 2.4 23.0 9.4 2,394.0
CNG Hcortua.comX 2.6 28.8 11.0 769.5
HCM Hcortua.comX 2.5 52.9 21.5 15,557.1
NAV Hcortua.comX 2.8 18.5 6.7 160.4
PC1 Hcortua.comX 2.6 31.8 12.1 5,582.7
PPC Hcortua.comX 2.7 22.9 8.6 7,566.5
cortua.com4A Hcortua.comX 2.7 27.0 10.0 1,139.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được cortua.com tổng thích hợp trường đoản cú những mối cung cấp tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko Chịu trách rưới nhiệm trước hầu hết rủi ro nào vì chưng áp dụng những tài liệu này.
*