Cách viết câu tường thuật

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong số những cấu tạo ngữ pháp thịnh hành cùng có ích trong cả văn uống viết và văn uống nói. Cấu trúc câu tường thuật thường được sử dụng khi người nói, người viết mong đề cập lại hoặc thuật lại tiếng nói của một ai đó. Thông thông thường sẽ có 3 loại câu trần thuật chính: câu trần thuật ở dạng câu đề cập, câu trần thuật ở dạng thắc mắc và câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu trách nhiệm. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rộng về kết cấu cùng bí quyết áp dụng của từng nhiều loại câu trần thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu kể

Đây là nhiều loại câu được dùng thông dụng tốt nhất, dùng làm thuật lại gần như lời nói, mẩu chuyện của một tín đồ không giống vẫn nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

Bạn đang xem: Cách viết câu tường thuật

⇒ She said that she liked her house very much.

said lớn + O -> told+O

VD: He said to me, “I like this tuy vậy.” => He told me he liked that song 

says/say to lớn + O -> tells/tell + O

VD: She says to me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng thắc mắc dễ dàng vào giờ anh, hay bắt đầu bắt động từ TOBE hoặc trợ cồn từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted lớn know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: Khi tường thuật câu hỏi Yes – No questions, ta bắt buộc đưa thắc mắc thẳng sang dạng xác minh, rồi tiến hành đổi khác thì, trạng tự chỉ thời hạn, trạng tự chỉ xứ sở, đại tự hướng đẫn, và công ty ngữ, tân ngữ, đại tự cài đặt cho tương xứng.

Wh-questions:

Câu tường thuật dạng thắc mắc Wh- là một số loại câu ban đầu bắt các tự ngờ vực nhỏng Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say khổng lồ + O -> asks/ask + O

said to lớn + O -> asked + O.

3. Câu trần thuật sống dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive sầu.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary lớn wait for hlặng there.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 4 Có Đáp Án, Câu Hỏi Ôn Thi Môn Kinh Tế Vi Mô

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriover told her to cook a meal for hyên ổn.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive sầu.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said to lớn us. 

=> The teacher told us not lớn talk in class.

Một số hễ trường đoản cú hay được dùng Lúc trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, commvà, remind, instruct, ….

4. Một số câu tường thuật sinh hoạt dạng quánh biệt

SHALL/ WOULD dùng làm mô tả kiến nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để làm diễn đạt sự yêu cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me lớn help hyên.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to open the door for her.

Cách đưa tự câu thẳng quý phái câu tường thuật

Cách 1: Xác định đụng trường đoản cú trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love sầu me anymore.

Cách 2: Lùi thì của rượu cồn từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì hiện nay đơnSimple past tense – Thì thừa khđọng đơn
Present continuous tense – Thì hiện nay tiếp diễnPast continuous tense -Thì vượt khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì quá khứ đơnPast perfect tense – Thì thừa khđọng trả thành
Present perfect tense – Thì bây giờ hoàn thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ đọng hoàn thành
Past perfect tense – Thì quá khứ hoàn thànhPast perfect tense – Thì thừa khứ hoàn thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện nay kết thúc tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khđọng chấm dứt tiếp diễn
Past continuous tense – Thì quá khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khđọng dứt tiếp diễn
Future tense – Thì tương lai đơnFuture in the past tense – Thì sau này vào thừa khứ
Future continuous tense – Thì sau này tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp tục trong vượt khứ

Cách 3: Đổi đại tự nhân xưng, đại từ bỏ thiết lập và tính từ bỏ ssống hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại tự nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại tự slàm việc hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính từ bỏ ssống hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Cách 4: Đổi các trường đoản cú chỉ nơi chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu rượu cồn tự tường thuật phân tách sinh sống những thì ngày nay chúng ta không thay đổi thì của rượu cồn trường đoản cú chính, đại từ chỉ định với các trạng từ bỏ chỉ xứ sở tương tự như trạng tự chỉ thời hạn trong câu trực tiếp khi chuyển sang trọng câu trần thuật.

Ví dụ: 

– He says: “I’m going to Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to lớn Ha Noi next week.

Một số rượu cồn từ bỏ không chuyển đổi lúc chuyển thanh lịch khẩu ca gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought lớn => ought khổng lồ