Cách tìm hạng của ma trận bang may tinh

*

*
Giới thiệu
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng thông tin sinh viênDiễn đàn Duy TânĐoàn thanh niên - Đại học Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Cách tìm hạng của ma trận bang may tinh


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở các chương trình đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Bài viết tóm tắt các cách thực hiện các phép toán cơ bản của ma trận bằng máy tính bỏ túi như Casio Fx-570VN Plus,...


Việc thực hiện các phép toán cơ bản trên ma trận như: Cộng và trừ, nhân với một số, nhân hai ma trận, tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo... cần nhiều thời gian.

Xem thêm: Du Học Hè Mỹ 2017 - Chương Trình Du Học Hè Washington D

Các máy tính bỏ túi có thể thực hiện các phép toán của ma trận một cách nhanh chóng, ta có thể sử dụng chúng để tính toán hoặc kiểm chứng kết quả.

Bài viết này viết cách sử dụng máy tính Casio Fx-570VN Plus, các dòng máy khác có cách sử dụng hoàn toàn tương tự.

Để thực hiện tính toán trên ma trận, ta chọn: <6>

Sau đó máy tính sẽ hỏi tên ma trận mà bạn muốn nhập, bấm1,2,3tùy thích (ở đây tôi chọn1).

Sau đó máy tính sẽ hỏi kích cỡ ma trận mà bạn muốn nhập, bấm từ1tới6tùy thuộc vào kích thước ma trận mà bạn muốn tính (ở đây tôi chọn ma trận 3×31). Và bắt đầu nhập ma trận

Phím bấm:1=2=2=2=1=2=2=2=1=

Ta thu được ma trận A

1 2 2

1 1 2

2 2 1

Tiếp đó ta bấm <4>để nhập thêm ma trận B và ma trận C với Dim hoặc xem lại với Data (ở đây tôi nhập thêm ma trận B)

2 1 1

1 2 2

1 1 2

Khi đã nhập xong các ma trận, ta bấm <4>, và trên màn hình xuất hiện bảng lựa chọn

Với bảng này:

Dim là nhập lại ma trận.Data là xem lại ma trận.MatA là gọi ra ma trận A.MatB là gọi ra ma trận B.MatC là gọi ra ma trận C.MatAns là gọi ra ma trận đã tính toán trước đó.Det là tính định thức của ma trận.Trn là tính ma trận chuyển vị.

Tới đây, ta có thể tính toán các phép tính trên ma trận:

Tính tổng của 2 ma trận A và B

Phím bấm:<4><3>+<4><4><=>

Tính tích của 2 ma trận A và B

Phím bấm:<4><3><4><4><=>

Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm:<4><3><=>

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Phím bấm:<4><3><=>

Tính định thức của ma trận A

Phím bấm:<4><7><4><3><=>

Trên đây là những hướng dẫn cho việc tính toán các phép toán của ma trận bằng máy tính CASIO fx-570VN plus, các máy tính bỏ túi đời mới hơn có thể thực hiện các phép toán cho ma trận cấp 4x4, với tốc độ nhanh hơn.