Bồi Thường Tiếng Anh Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vcortua.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bồi hoàn
*
verb
*
To pay damages, to lớn pay compensation for
*
đền bù mang đến gia đình người gặp nạn
*
to lớn pay damages to the family of the casualties of the accident lớn make up/compensate for something; lớn compensate sometoàn thân for something; to lớn pay damages to lớn somebody; lớn indemnify; to make amends khổng lồ somebody toàn thân for something Bồi thường thiệt sợ To make up/compensate for damage Đòi bồi thường thiệt hại To clayên for damages; to lớn make a clayên ổn for damages; to lớn demvà redress Bồi thường đến nàn nhân về đầy đủ tmùi hương tích bởi vì tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải tạo ra To indemnify a victlặng for his injuries caused by the traffic accident Cô ta đã có công ty bảo hiểm bồi thường về bài toán mất xe lắp sản phẩm She was compensated by the insurance company for her lost motorbike Việc bồi thường cho những người công nhân bị loại bỏ oan vẫn khiến cho nhà máy sản xuất tốn kém nhẹm những Compensation of unfairly dismissed workers has cost the factory a lot

*