Bản đồ kế hoạch sử dụng đất

Sở Tài nguyên ổn với Môi ngôi trường phát hành Thông bốn 01/2021/TT-BTNMT luật pháp kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, chiến lược áp dụng khu đất, trong những số ấy điều khoản về mẫu hồ sơ quy hoạch, chiến lược sử dụng đất nlỗi sau:


*

Mẫu hồ sơ quy hoạch, kế hoạch áp dụng khu đất (Ảnh minc họa)

Mẫu làm hồ sơ chiến lược sử dụng khu đất nước nhà và kiểm soát và điều chỉnh chiến lược thực hiện khu đất quốc gia, gồm:

- Biểu chủng loại planer sử dụng đất giang sơn theo chủng loại luật trên Phụ lục 01;

- Tờ trình, báo cáo tmáu minc tổng phù hợp theo mẫu phương pháp tại Phú lục 04 với Phụ lục 05;

- Bản trang bị thực trạng thực hiện đất, bản đồ vật planer sử dụng đất, phiên bản thiết bị điều chỉnh planer sử dụng đất cùng những bản đồ vật chăm đề theo mẫu mã biện pháp tại Phụ lục 08;

Mẫu làm hồ sơ chiến lược thực hiện khu đất cấp cho thức giấc với kiểm soát và điều chỉnh planer sử dụng khu đất cấp cho tỉnh, gồm:

- Biểu kế hoạch sử dụng khu đất cấp thức giấc cùng kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch sử dụng khu đất cung cấp tỉnh theo mẫu chính sách trên Phú lục 02;

- Tờ trình, report tmáu minc tổng phù hợp theo mẫu lý lẽ tại Phú lục 04 với Phú lục 05;

- Bản thiết bị thực trạng áp dụng khu đất, bản đồ dùng planer áp dụng đất, bạn dạng đồ vật kiểm soát và điều chỉnh planer thực hiện đất cùng các bạn dạng đồ gia dụng siêng đề theo mẫu nguyên lý trên Prúc lục 08.

Bạn đang xem: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất

Mẫu hồ sơ quy hoạch áp dụng khu đất cùng chiến lược áp dụng khu đất năm đầu của quy hướng sử dụng đất cấp huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng khu đất cùng planer sử dụng đất năm đầu của kiểm soát và điều chỉnh quy hướng áp dụng khu đất cung cấp huyện, gồm:

- Biểu quy hướng, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, chiến lược thực hiện đất cấp cho huyện theo mẫu vẻ ngoài trên Phú lục số 03;

- Tờ trình, report ttiết minh tổng hợp (cố nhiên Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về vấn đề trải qua quy hoạch sử dụng đất) theo chủng loại lý lẽ trên Phú lục số 04 cùng Phú lục số 05;

- Bản thiết bị hiện trạng thực hiện đất; bản đồ dùng quy hướng thực hiện khu đất, bạn dạng đồ vật chiến lược áp dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng khu đất cấp cho huyện; phiên bản thiết bị điều chỉnh quy hướng thực hiện khu đất, bạn dạng vật dụng kế hoạch áp dụng khu đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng khu đất cấp cho huyện và các phiên bản vật chuyên đề theo mẫu cách thức trên Prúc lục số 08.

Mẫu làm hồ sơ kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm cấp huyện, gồm:

- Biểu kế hoạch thực hiện khu đất thường niên cung cấp huyện theo mẫu cách thức trên Prúc lục số 03;

- Tờ trình, report tngày tiết minh tổng vừa lòng theo mẫu mã biện pháp trên Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05;

- Bản đồ chiến lược sử dụng đất thường niên cung cấp huyện với những bản thứ siêng đề theo chủng loại chế độ trên Phú lục số 08.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Chơi Đơn Giản Tu Phe Lieu, Cách Làm Đồ Dùng Học Tập Từ Phế Liệu

Mẫu đưa ra quyết định phê thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng kiểm soát và điều chỉnh quy hướng, chiến lược thực hiện đất theo mẫu mã biện pháp trên Prúc lục số 06.

Báo cáo tác dụng tiến hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo mẫu nguyên lý tại Phụ lục số 07.