Bài tập về câu gián tiếp có đáp án

Công thức ứng dụng chi tiết với bài bác tập câu thẳng – gián tiếp dưới đây để giúp bàn sinh hoạt tập giỏi rộng cùng thuận lợi ghi nhớ tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp có đáp án

Câu thẳng cùng câu con gián tiếp là 1 phần ngữ pháp cnạp năng lượng phiên bản khôn xiết quan trọng đặc biệt vào Tiếng Anh với mở ra các trong đề thi. Vậy Câu trực tiếp – gián tiếp giỏi là gì? Cách thức làm bài bác tập dạng câu thẳng – con gián tiếp như vậy nào? Hãy cùngcortua.comgiải đáp câu hỏicâu trực tiếp-con gián tiếp trong Tiếng Anh là gì phương pháp áp dụng vào bài xích tập ráng thểthế nào cho linch hoạt nhé!


*
*
Cách đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang gián tiếpthì các bạn chỉ việc ghép câu chữ tường thuật vào phía sau lời nói, lùi thì của cồn tự xuống 1 cấp thừa khứ, đại từ vẫn biến hóa linch hoạt.

Txuất xắc thay đổi thời gian với địa điểm

Thời gian cùng vị trí thường xuyên đề xuất biến đổi lúc đưa từ bỏ câu thẳng sang trọng loại gián tiếp.

Cụm trường đoản cú trong tiếng nói thẳng (Phrase in direct speech)Tương đương vào câu con gián tiếp (Equivalent in reported speech)
todaythat day
“I saw himtoday“, she said.She said that she had seen himthat day.
yesterdaythe day before
“I saw himyesterday“, she said.She said that she had seen himthe day before.
The day before yesterdaytwo days before
“I met herthe day before yesterday“, he said.He said that he had met hertwo days before.
Tomorrowthe next/following day
“I’ll see youtomorrow“, he saidHe said that he would see methe next day.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
“We’ll comethe day after tomorrow“, they said.They said that they would comein two days’ time/ two days later.
Next week/month/yearthe following week/month/year
“I have sầu an appointmentnext week“, she said.She said that she had an appointmentthe following week.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
“I was on holidaylast week“, he told us.He told us that he had been on holidaythe previous week.
agobefore
“I saw hera week ago,” he said.He said he had seen hera week before.
this (for time)that
“I’m getting a new carthis week“, she said.She said she was getting a new carthat week.
this/that (adjectives)the
“Do you likethis shirt?” he askedHe asked if I likedthe shirt.
herethere
He said, “I livehere“.He told me he livedthere.
Các câu chuyển đổi thời hạn cùng địa điểm

Lưu ý: đại trường đoản cú nhân xưng thay đổi thành số ít hoặc số các của ngôi thiết bị ba, ngoài Lúc tín đồ nói tường thuật bằng ngữ điệu của họ:

He said: “I lượt thích your new oto.” = He told her that he liked her new oto.I said: “I’m going to my friend’s house.” = I said that I was going to my friend’s house.

Thay thay đổi thì(tense) Khi áp dụng câu loại gián tiếp:

Nếu cồn từ bỏ trần thuật (reporting verb) của câu nghỉ ngơi thì thừa khứ đọng thì đề nghị lùi cồn từ chủ yếu về thừa khứ đọng một bậc lúc chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) thanh lịch khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo luật lệ sau:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Simple presentSimple past
“I alwaysdrinkcoffee”, she saidShe said that she alwaysdrankcoffee.
Present continuousPast continuous
“Iam readinga book”, he explained.He explained that hewas readinga book
Simple pastPast perfect
“Billarrivedon Saturday”, he said.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Các Tập Hợp Số Trong Toán Học, Các Tập Hợp Số

He said that Billhad arrivedon Saturday.
Present perfectPast perfect
“Ihave beento lớn Spain”, he told me.He told me that hehad beento lớn Spain.
Past perfectPast perfect
“Ihad just turned outthe light,” he explained.He explained that hehad just turned outthe light.
Present perfect continuousPast perfect continuous
They complained, “Wehave been waitingfor hours”.They complained that theyhad been waitingfor hours.
Past continuousPast perfect continuous
“Wewere livingin Paris”, they told me.They told me that theyhad been livingin Paris.
FuturePresent conditional
“Iwill bein Geneva on Monday”, he said.He said that hewould bein Geneva on Monday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be usingthe oto next Friday”.She said that shewould be usingthe car next Friday.
Ttốt đổi thì(tense) khi áp dụng câu con gián tiếp

*Lưu ý: quý khách ko yêu cầu thay đổi thì giả dụ rượu cồn tự trần thuật ở hiện thời hoặc giả dụ tulặng cha ban sơ là về một điều nào đấy vẫn đúng, ví dụ:

He sayshe has missedthe train buthe’ll catchthe next one.

We explained thatit isvery difficult khổng lồ find our house.

Những hễ trường đoản cú khi hữu khuyết này sẽ không thay đổi vào tiếng nói gián tiếp:might, could, would, should, ought to:

We explained, “Itcouldbe difficult to find our house.” = We explained that itcouldbe difficult khổng lồ find our house.

She said, “Imightbring a friend khổng lồ the tiệc nhỏ.” = She said that shemightbring a friover khổng lồ the tiệc nhỏ.

Biến thay đổi đại từ với những tự hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếp Câu loại gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại trường đoản cú slàm việc hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự slàm việc hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại từ bỏ chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
Biến đổi đại tự với những tự hạn định

Dạng câu hỏi câu loại gián tiếp

Trật từ từ

Đôi khi trang bị từ trường đoản cú được thực hiện trong số câu hỏi được trần thuật, chính là nhà tự đứng trước hễ từ bỏ và không cần thiết đề nghị thực hiện ‘do’ hoặc ‘did’:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Where does Peter live?”She asked him where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.
Yes / no questions:

Loại thắc mắc này được đưa quý phái dạng được tường thuật bằng phương pháp áp dụng ‘ask’ + ‘if / whether’ + mệnh đề:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have sầu you got a computer?”He wanted khổng lồ know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Đồ Chơi Học Tập Cho Trẻ Mầm Non Đơn Giản Cho Các Bé

“Have sầu you been to lớn Bristol before?”She asked if I had been lớn Bristol before.


Chuyên mục: Blogs