Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 Có Đáp Án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My Hobbies

Đề thi trắc nghiệm trực nghiệm trực tuyến đường ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Bài 1: My Hobbies có giải đáp dưới đây bên trong cỗ đề bài bác tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit tiên tiến nhất năm 2018 vì chưng cortua.com tham khảo và đăng cài đặt.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh được chỉnh sửa bsát hại cùng với bài học kinh nghiệm giúp những em học viên lớp 7 ôn tập kỹ năng một cách hiệu quả.

Một số bài xích tập Tiếng Anh lớp 7 khác:


Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 có đáp án đề số 2

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Nghề nghiệp

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2018


1. You need khổng lồ be __________ to follow eggshell carving because it may take two weeks to lớn complete one shell.
A. pleased – relaxing B. pleased – relax C. pleasure – relaxed D. pleasure – relax
10. If your hobby is greeting card making, you can give sầu your __________ lớn your friends as presents.

Xem thêm: Một Số Danh Lam Thắng Cảnh Ở Việt Nam Nhất Định Phải Khám Phá


I have sầu a very interesting & (1) __________ hobby. I make short đoạn Clip clips with my digital camera. It was my birthday present from my parents last year. Since then, I have (2) __________three short films. It’s great fun! I started asking my friends & relatives to take (3) __________ in the films. I have tried lớn write the story for my đoạn Clip clips. When I have sầu finished the script, I make copies for the “actors”. Each scene is small and they can look at the words just (4) __________ we start filming. We film at the weekkết thúc in my neighborhood, (5) __________ no one has lớn travel far. When the đoạn phim clip is finished, I invite all the “actors” và we watch the film at my house.

1. A. enjoyable

B. enjoyed

C. enjoying

D. enjoy

2. A. done

B. made

C. played

D. watched

3. A. scene

B. role

C. part

D. film

4. A. until

B. after

C. only

D. before

5. A. so

B. because

C. but

D. although


I have sầu a very interesting and (1) _________hobby

A. enjoyable

B. enjoyed

C. enjoying

D. enjoy


Since then, I have (2) __________ three short films

A. done

B. made

C. played

D. watched


I started asking my friends và relatives khổng lồ take (3) ________ in the films

A. scene

B. role

C. part

D. film


Each scene is small and they can look at the words just (4) ________ we start filming.

A. until

B. after

C. only

D. before


We film at the weekover in my neighborhood, (5) __________ no one has to travel far.

A. so

B. because

C. but

D. although


Đáp án đúng của hệ thốngTrả lời đúng của bạnTrả lời không đúng của bạn
Bắt đầu ngay
Kiểm tra công dụng Chia sẻ cùng với bằng hữu Xem lời giải Làm lại
Đánh giá bài viết
84 16.649
Chia sẻ bài bác viết
Ttê mê khảo thêm
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*
Kiểm tra trình độ chuyên môn giờ Anh
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*