Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương 2 Có Đáp Án

1/ Bán kính nguyên tử của những nguyên ổn tố halogen được sắp xếp theo lắp thêm tự giảm dần dần từ trái lịch sự buộc phải là a I, Br, Cl, F.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 2 có đáp án

b I, Br, F, Cl. c F, Cl, Br, I. d Br, I, Cl, F. 2/ Cho cấu hình electron nguim tử các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3: 1s22s22p63s23p64s2; X : 1s22s22p63s23p5. Các nguyên ổn tố kim loại là 4 a X1, X2, X3. b X2, X3, X4. c X1, X2, X3. d X1, X2, X4. 3/ Khi thu xếp những nguyên ổn tố vào bảng tuần hoàn, fan ta nhờ vào...


*

bµi tËp tr¾c nghiÖm HãA 10 ch-¬ng II b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn đái hãa häc 1/ Bán kính nguyên tử của các ngulặng tố halogen được bố trí theo trang bị tự giảm dần dần từ bỏ trái sang cần là a I, Br, Cl, F. b I, Br, F, Cl. c F, Cl, Br, I. d Br, I, Cl, F. 2/ Cho cấu hình electron ngulặng tử các ngulặng tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3:1s22s22p63s23p64s2; X : 1s22s22p63s23p5. Các ngulặng tố sắt kẽm kim loại là 4 a X1, X2, X3. b X2, X3, X4. c X1, X2, X3. d X1, X2, X4. 3/ khi thu xếp các nguyên ổn tố vào bảng tuần hoàn, tín đồ ta dựa vào a Hoá trị những nguim tố. b Kân hận lượng ngulặng tử. c Độ âm điện. d Điện tích phân tử nhân. 4/ Nguim tố Mn bao gồm điện tích phân tử nhân là 25, thì điều xác minh như thế nào không đúng a Là sắt kẽm kim loại. b Lớp kế bên thuộc gồm 2 electron. c Có 5 electron lẻ loi. d Lớp ko kể cùng tất cả 13 electron. 5/ Chọn nhận định đúng a Chu kỳ tất cả phần đa nguyên tố nhưng mà nguyên ổn tử của bọn chúng gồm thuộc số phân lớp. b Trong một chu kỳ từ bỏ trái sang trọng đề nghị tính phi klặng sút dần, tính sắt kẽm kim loại tăng dần. c Số trang bị tự của mỗi nguim tố thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên ổn tố đó. d Chu kỳ 4 bao gồm 32 nguyên tố. 6/ Từ thông số kỹ thuật electron ta hoàn toàn có thể suy ra a Tính kim loại, phi kim của một ngulặng tố. b Vị trí của nguyên tố vào bảng tuần hoàn. c Hoá trị tối đa với oxi tốt hiđro. d Tất cả phần đa đúng. 7/ Điện tích hạt nhân của ngulặng tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). Nhận xét làm sao sau đâyđúng a X, Y là phi kim; M, Q là sắt kẽm kim loại. b Tất cả mọi là phi kim. c X, Y, Q là phi kim; M là sắt kẽm kim loại. d X là phi kim; Y là khí hiếm; M, Q là kim loại. 8/ So sánh tính sắt kẽm kim loại của Na, Mg, Al a Mg > Al > Na. b Mg > Na > Al. c Al > Mg > Na. d Na > Mg > Al. 9/ So sánh tính phi klặng của Cl, Br, I a Cl > I > Br. b Br > Cl > I. c Cl > Br > I. d I > Br > Cl.10/ Tìm câu phát biểu không đúng khi nói tới chu kỳ a Trong chu kỳ 2 và 3, số electron lớp ngoài thuộc tăng mạnh từ là một cho 8. b Chu kỳ nào thì cũng bắt đầu là 1 sắt kẽm kim loại điển hình cùng chấm dứt là một trong phi kyên điển hình nổi bật. c Trong chu kỳ luân hồi, những nguyên ổn tố được bố trí theo chiều tăng nhiều điện tích hạt nhân. d Trong chu kỳ luân hồi, những nguyên ổn tử tất cả số lớp electron cân nhau.11/ Chọn mệnh đề đúng lúc nói về 1 nguim tử dìm xuất xắc sút 1 số ít electron a Lúc ngulặng tử A mất giảm một số ít electron, ngulặng tử A đang biến thành ngulặng tử không giống. b Lúc nguim tử A dìm thêm 1số electron, nguyên ổn tử A đã trở thành ion với điện âm (-). c Khi nguyên tử A dấn thêm 1 số electron, nguim tử A sẽ trở thành nguyên tử không giống. d Lúc nguyên tử A mất sút 1 số ít electron, nguyên tử A sẽ trở thành ion có năng lượng điện âm (-).12/ Trong bảng tuần trả, các nguyên tố được thu xếp theo chính sách a Các nguim tố gồm cùng số electron hoá trị trong ngulặng tử được xếp thành 1 cột. b Tất cả những đúng. c Theo chiều tăng của điện tích phân tử nhân. d Các ngulặng tố gồm thuộc số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.13/ Tìm thông số kỹ thuật electron không nên a Mg (Z = 12) 1s22s22p63s2. b F- (Z = 9) 1s22s22p6. c Mg2+ (Z = 12) 1s22s22p63s23p4. d O (Z = 8) 1s22s22p4.14/ Chọn mệnh đề đúng a Tính chất hoá học của các nguyên tố hóa học thuộc team khi nào cũng giống như nhau. b Tính hóa học hoá học của ngulặng tố chỉ phụ thuộc vào vào kết cấu lớp vỏ cơ mà ko dựa vào vào lớpelectron kế bên thuộc. c Tính chất hoá học của những nguim tố trong một chu kỳ là tựa như nhau. d Tính hóa học hoá học tập của các nguyên tố đội A bao giờ cũng tương tự nhau.15/ Trong một chu kỳ luân hồi của bảng khối hệ thống tuần hoàn, lúc Z tăng vọt thì điều xác định nào không đúng a Bán kính nguyên ổn tử sút. b Tính phi kyên ổn tăng. c Năng lượng ion hoá tăng. d Độ âm năng lượng điện giảm dần. 116/ Tìm cấu hình electron viết không đúng a Na+ (Z = 11) 1s22s22p63s2. b Na (Z = 11) 1s22s22p63s1. c F (Z = 9) 1s 22s22p5. d F- (Z = 9) 1s22s22p6. 17/ Oxit tối đa của một nguyên tố R ứng với cách làm RO2. Trong hợp hóa học của ngulặng tố kia cùng với H có75%R và 25%H. Nguyên tố R là a Magie (Mg). b Photpho (P). c Nitơ (N). d Cacbon (C). 18/ Ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài thuộc là 3s23p6. Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của ngulặng tử Xlà a 3s23p6. b 4s2. c 3s23p4. d 3s23p5. 19/ Cho 34,25 gam một kim loại trực thuộc phân team IIA vào H2O thu được 5,6 lkhông nhiều H2 (đktc). Kyên nhiều loại sẽ là (ChoMg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Ag = 108) a Canxi (Ca). b Magie (Mg). c Tệ Bạc (Ag). d Bari (Ba). 39 X 20/ Cấu hình electron của nguyên ổn tử 19 là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên ổn tố X có Đặc điểm a Số nơtron vào hạt nhân nguyên tử là trăng tròn. b X là nguyên ổn tố sắt kẽm kim loại bao gồm tính khử bạo gan, cấu hình electron của cation X+ là 1s22s22p63s23p6. c Tất cả mọi đúng. d Thuộc chu kỳ luân hồi 4, team IA (p.n.c đội I). 21/ Nguyên tử Clo tất cả số hiệu nguyên tử là 17 thì số electron độc thân là a 3 electron đơn chiếc. b 7 electron độc thân. c 5 electron đơn lẻ. d 1 electron độc thân. 22/ Tìm câu phát biểu không nên lúc nói đến nguyên tử magie (Mg) a Khối lượng ngulặng tử Mg sát bằng trọng lượng ion Mg2+. b Nguyên ổn tử Mg gồm số electron nhiều hơn ion Mg2+. c Nguyên tử Mg, ion Mg2+ gồm cùng tính chất hoá học tập. d Ngulặng tử Mg với ion Mg2+ bao gồm thuộc số proton vào phân tử nhân. 23/ Nói về nguim tử nguyên ổn tố trong thuộc một nhóm. Chọn mệnh đề bất ổn a Ngulặng tử của những ngulặng tố nằm trong team A tất cả số electron không tính cùng ngay số máy từ bỏ của tập thể nhóm. b Nguyên tử của những nguyên ổn tố vào thuộc một đội nhóm bao gồm số electron đều bằng nhau. c Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm bao gồm số electron hoá trị đều bằng nhau. d Số sản phẩm tự của nhóm bởi hoá trị tối đa cùng với oxi. 24/ Cấu hình electron của một ion y hệt như cấu hình electron của Ne (1s22s22p6). Vậy thông số kỹ thuật electron củanguyên ổn tử nguim tố bao gồm lớp vỏ ngoài cùng rất có thể là a 3s1. b 2s22p5. c Tất cả hầu hết đúng. d 3s2. 25/ Cho cấu hình electron nguyên ổn tử những nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3:1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố ở trong và một chu kỳ luân hồi là a X3, X4. b X2, X3. c X2, X4. d X1, X3. 26/ Ion Y+ có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng khối hệ thống tuần hoàn là a Chu kỳ 4, team IA (p.n.c team I). b Chu kỳ 4, đội IIA (p.n.c đội II). c Chu kỳ 3, team IA (p.n.c team I). d Chu kỳ 3, đội IIA (p.n.c đội II). 27/ Độ âm điện của một nguyên ổn tử là a Khả năng nhận electron để biến anion. b Khả năng nhường nhịn electron làm việc lớp bên ngoài thuộc mang lại nguim tử không giống. c khác lại mang lại tài năng hút electron của ngulặng tử kia Lúc có mặt liên kết hoá học. d Khả năng 2 hóa học phản bội ứng cùng nhau bạo dạn xuất xắc yếu hèn. 28/ Ngulặng tử của một nguyên ổn tố bao gồm thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s2 thì nguim tố kia trực thuộc a Nhóm IA. b Chu kỳ 2. c Chu kỳ 3. d Nhóm IIIA. 29/ Các đặc điểm tiếp sau đây thay đổi tuần trả theo hướng tăng ngày một nhiều năng lượng điện phân tử nhân của những nguim tử cácngulặng tố hoá học, tìm kiếm câu không đúng a Độ âm năng lượng điện. b Tính sắt kẽm kim loại, tính phi klặng. c Bán kính ngulặng tử. d Tất cả phần lớn không đúng. 30/ Tổng số hạt proton, nơtron, electron của ngulặng tử 1 ngulặng tố thuộc nhóm VIIA là 28. Nguyên tử khốicủa ngulặng tử là a 21. b 19. c đôi mươi. d 18. 31/ Bán kính nguim tử của các ngulặng tố kim loại kiềm được sắp xếp theo vật dụng từ bỏ tăng dần đều trường đoản cú trái sang trọng phảinhư sau 2 a K, Rb, Cs, Li, Na. b Li, Na, K, Rb, Cs. c Li, Na, Rb, K, Cs. d Cs, Rb, K, Na, Li.32/ Anion X- cùng cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp bên ngoài thuộc là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trongbảng tuần trả là a X bao gồm số trang bị từ 18, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIA; Y có số sản phẩm công nghệ trường đoản cú đôi mươi, chu kỳ 4, nhóm IIA. b X gồm số thiết bị trường đoản cú 17, chu kỳ 4, team VIIA; Y có số lắp thêm từ đôi mươi, chu kỳ 4, đội VIIA. c X có số sản phẩm tự 17, chu kỳ 3, đội VIIA; Y có số sản phẩm từ trăng tròn, chu kỳ 4, nhóm IIA. d X tất cả số đồ vật từ 18, chu kỳ 3, đội VIIA; Y tất cả số máy tự đôi mươi, chu kỳ 3, đội IIA.33/ Giá trị độ âm năng lượng điện sút dần theo trang bị từ bỏ từ trái lịch sự đề xuất của những ngulặng tố sắt kẽm kim loại kiềm thổ là a Be, Mg, Ca, Sr, Ba. b Ca, Mg, Be, Sr, Ba. c Ba, Sr, Mg, Be, Ca. d Ba, Sr, Ca, Mg, Be.34/ Tìm câu đúng a Kim nhiều loại yếu đuối duy nhất là Franxi (Fr). b Phi kyên ổn mạnh nhất là Iot (I). c Klặng loại mạnh nhất là Li (Li). d Phi kyên mạnh nhất là Flo (F).35/ Vị trí của một nguim tố vào bảng tuần trả cho biết thêm a Tính chất của oxit cùng hiđroxit. b Tất cả đa số đúng. c Hoá trị tối đa cùng với oxi. d Là sắt kẽm kim loại xuất xắc phi kim.36/ Hợp chất khí của nguyên ổn tố R cùng với hiđro gồm phương pháp RH . Nguyên ổn tố R là 2 a Silic (Si). b Clo (Cl). c Lưu huỳnh (S). d Nitơ (N).37/ Cấu hình của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy cấu hình electron giống như của Ar là a F-. b Mg2+. c Ca2+. d Na+.38/ Một nguyên tố làm việc chu kỳ 3 đội VA, vậy cấu hình electron của nguyên ổn tử nguim tố này là a 1s22s22p63s23p5. b 1s22s22p63s13p4. c 1s22s22p63s23p3.

Xem thêm: Choáng Với Kiểu Ra Phố "Mặc Như Cởi Truồng" Của Sao Việt, Sao Việt Nào Ăn Mặc Phản Cảm Nhất Năm 2019

d 1s22s22p63s23p6.39/ Cho cấu hình electron nguyên ổn tử của các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3:1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. 3 nguim tố tạo thành 3 ion tự do có thông số kỹ thuật electron tương đương nhau là a X1, X3, X4. b X1, X2, X4. c X1, X2, X3. d X2, X3, X4.40/ Ion X - bao gồm cấu hình electron: 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là a Chu kỳ 2, nhóm VIB (p.n.p đội VI). b Chu kỳ 3, đội VIA (p.n.c đội VI). c Chu kỳ 3, team VIIA (p.n.c đội VII). d Chu kỳ 2, nhóm VIIA (p.n.c nhóm VII).41/ Giá trị độ âm điện sút dần dần theo lắp thêm từ từ trái lịch sự đề nghị của những nguyên tố của chu kỳ luân hồi 2 là a N, O, F, Li, Be, B, C. b F, O, N, C, B, Be, Li. c Be, Li, C, B, O, N, F. d Li, B, Be, N, C, F, O.42/ Trong một tổ A của bảng tuần hoàn, đi từ bên trên xuống bên dưới thì điều xác định nào đúng a Bán kính nguim tử sút dần dần. b Bán kính ngulặng tử tăng mạnh. c Độ âm điện tăng dần đều. d Tính sắt kẽm kim loại giảm dần dần.43/ Tính hóa học như thế nào tiếp sau đây chuyển đổi tuần trả a Số electron nghỉ ngơi vỏ nguyên ổn tử. b Kăn năn lượng nguyên ổn tử. c Số lớp electron. d Hoá trị cao nhất cùng với oxi.44/ Phát biểu nào tiếp sau đây chưa đúng đắn. Trong chu kỳ luân hồi a Đi từ bỏ trái qua đề xuất các nguim tố được sắp xếp theo hướng khối lượng nguyên tử tăng cao. b Đi tự trái qua bắt buộc độ âm điện tăng vọt. c Đi từ trái qua phải nửa đường kính nguyên ổn tử những nguim tố giảm dần dần. d Đi từ trái qua đề nghị các nguyên ổn tố được sắp xếp theo hướng điện tích hạt nhân tăng vọt.45/ Tìm câu không nên a Căn cứ vào số lớp e vào nguyên ổn tử để xếp các nguim tố thành chu kỳ. b Căn cứ đọng vào số e lớp ngoài cùng trong 1 ngulặng tử để xếp những ngulặng tố thành chu kỳ luân hồi. c Căn cứ đọng vào số e sinh sống lớp bên ngoài cùng trong 1 ngulặng tử để xếp các nguim tố thành team A. d Căn cứ đọng vào số e hoá trị trong nguim tử để xếp các nguyên ổn tố thành nhóm.46/ Trong một chu kỳ luân hồi Khi Z tăng thì a Hoá trị tối đa với oxi tăng từ một mang lại 8. b Hoá trị cao nhất cùng với hiđro tăng từ là 1 mang lại 7. c Hoá trị tối đa với hiđro sút trường đoản cú 7 mang đến 1. d Hoá trị tối đa cùng với oxi tăng từ 1 mang lại 7. 39 X47/ Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố 19 là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên ổn tố X gồm đặc điểm a Thuộc chu kỳ 4, nhóm IA. b Tất cả phần nhiều đúng. c Số nơtron vào hạt nhân nguyên tử X là 20. d Là nguyên ổn tố khởi đầu chu kỳ 4.48/ Tìm thừa nhận xét sai về nguim tử tất cả số hiệu nguim tử là 16 a Lớp xung quanh thuộc tất cả 4 e. b Nguyên tố này thuộc chu kỳ 3. 3 c Là nguyên ổn tử phi kyên. d Nguim tố này trực thuộc team VIA. 49/ Trong một chu kỳ quý giá độ âm năng lượng điện tăng theo chiều từ bỏ trái thanh lịch bắt buộc bởi vì a Độ âm điện đặc trưng mang đến năng lực của những nguyên tử vào phân tử hút electron về phía mình. b Tất cả những đúng. c Giá trị độ âm điện của một nguyên ổn tố càng mập thì tính phi klặng của nguim tố càng mạnh khỏe. d Quy mức sử dụng biến đổi độ âm điện tương xứng với quy khí cụ chuyển đổi tính phi kyên ổn của một ngulặng tố. 50/ Axit làm sao mạnh mẽ nhất a H2SO4. b H2SiO3. c H3PO4. d HClO4. 51/ Hai đồng vị 63 với 65 của nguyên ổn tố đồng rất có thể được xếp ở trong phần như thế nào vào bảng tuần hoàn a Cùng một chu kỳ luân hồi tuy thế cách nhau một ô không giống. b Cùng một ô. c Hai ô kế tỉếp nhau trong cùng một phân nhóm bao gồm. d Hai ô sau đó trong một chu kỳ. 52/ Nói về cực hiếm độ âm điện. Tìm dấn đinh không nên a Giá trị độ âm năng lượng điện của một ngulặng tố càng mập thì tính phi klặng của nó càng khỏe mạnh. b Trong một nhóm A theo chiều tự trên xuống dưới, cực hiếm độ âm điện của các nguyên ổn tố sút dần dần. c Giá trị độ âm năng lượng điện của một ngulặng tố càng béo thì tính kim loại của chính nó càng mạnh mẽ. d Trong một chu kỳ luân hồi đi tự trái qua sang trọng nên, cực hiếm độ âm điện của các nguyên tố tăng vọt. 53/ Nguyên tố X bao gồm thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p3. Vị trí của nguyên ổn tố này trong bảng tuần hoàn cùng hợphóa học cùng với H là a Chu kỳ 2, nhóm VA, XH2. b Chu kỳ 2, đội VA, HXO3. c Chu kỳ 2, team VA, XH3. d Chu kỳ 2, đội VA, XH4. 54/ Ion Y - tất cả cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguim tố Y vào bảng tuần hoàn là a Chu kỳ 4, team IA. b Chu kỳ 3, nhóm VIIA. c Chu kỳ 3, team VIA. d Chu kỳ 2, đội VA. 55/ Tìm câu sai a Bảng tuần trả bao gồm 7 chu kỳ luân hồi. Số sản phẩm từ của chu kỳ thông qua số phân lớp electron vào nguyên ổn tử. b Chu kỳ là dãy các nguim tố nhưng nguyên ổn tử của chúng tất cả thuộc số lớp electron. c Bảng tuần hoàn tất cả 8 team A với 8 đội B. d Bảng tuần trả có tất cả các ô nguyên tố, các chu kỳ luân hồi và các đội. 56/ Ion X2+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là a Chu kỳ 2, team VIIIA. b Chu kỳ 3, đội IIA. c Chu kỳ 2, đội VIA. d Chu kỳ 4, nhóm IA. 57/ Điện tích phân tử nhân của những ngulặng tử là: X (Z = 6); Y (Z= 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). Nhận xét như thế nào đúng a X nằm trong nhóm VA (p.n.c nhóm V). b Q nằm trong nhóm IA (p.n.c team I). c Y, M nằm trong nhóm IIA (p.n.c đội II). d M nằm trong nhóm IIB (p.n.p đội II). 58/ Điện tích phân tử nhân của các nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). Nhận xét như thế nào đúng a Q ở trong chu kỳ luân hồi 3. b Cả 4 nguyên tố đều ở trong chu kỳ 1. c Y, M nằm trong chu kỳ 3. d M, Q nằm trong chu kỳ luân hồi 4. 59/ Hiđroxit làm sao là bazơ mạnh mẽ nhất a Al(OH)3. b Be(OH)2. c NaOH. d Mg(OH)2. 60/ Biết Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Vậy các ion Na +, Mg2+, Al3+ bao gồm thuộc a Số electron. b Tất cả rất nhiều đúng. c Số nơtron. d Số proton. 61/ Dãy gồm những ion X+, Y- cùng nguyên ổn tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là a Na+, F-, Ne. b Li+, F-, Ne. c K+, Cl-, Ar. d Na+, Cl-, Ar. 62/ Nguyên ổn tố X bao gồm số thứ tự Z = 16, địa điểm của nguim tố X vào bảng khối hệ thống tuần hoàn là a Chu kỳ 3, đội VIA. b Chu kỳ 3, đội IVA. c Chu kỳ 4, team VIA. d Chu kỳ 2, team IIA.¤ Đáp án của cmùi hương II: 1< 1>a... 2< 1>c... 3< 1>d... 4< 1>d... 5< 1>c... 6< 1>d... 7< 1>a... 8< 1>d... 9< 1>c... 10< 1>b... 11< 1>b... 12< 1>b... 13< 1>c... 14< 1>d... 15< 1>d... 16< 1>a... 17< 1>d... 18< 1>c... 19< 1>d... 20< 1>c... 21< 1>d... 22< 1>c... 23< 1>b... 24< 1>c... 25< 1>b... 26< 1>a... 27< 1>c... 28< 1>c... 29< 1>d... 30< 1>b... 31< 1>b... 32< 1>c... 33< 1>a... 34< 1>d... 35< 1>b... 36< 1>b... 37< 1>c... 38< 1>c... 39< 1>d... 40< 1>d... 41< 1>b... 42< 1>b... 43< 1>d... 44< 1>a... 45< 1>b... 46< 1>d... 47< 1>b... 48< 1>a... 49< 1>b... 50< 1>d... 51< 1>b... 52< 1>c... 53< 1>c... 54< 1>b... 55< 1>a... 56< 1>b... 57< 1>b... 58< 1>d... 59< 1>c... 60< 1>a... 61< 1>a... 62< 1>a... 45