Bài tập hóa phân tích

... OH − + Na + Ta coi các thành phần hỗn hợp bazo bạo dạn KW = Cb + Vì Cb Khủng buộc phải ta coi H2O phân ly không đáng kể Vì ta có : 10 −14 10 −14 M ⇒ = = = 1.1*10 −13 M 11 11 + ⇒ pH ... H2O ⇔ H2S + OH- Kb2 = 10-6.98 H2O ⇔ OH- + H+ Kw = 10-14 Ta tất cả : Kb1 >> Kb2 ⇒ Bỏ qua OH- nút thiết bị phân li = K b Cb − + < H + > − < H + > gd = K b * Cb = 10 −1.1 *...

Bạn đang xem: Bài tập hóa phân tích


*

... 4.33 *12 + 10 4.63 *13 + 10 4.53 *14 + 10 4.23 *15 + 103.23 *16 = 1.18 *105 − Bài Tập Tổng Hợp Về Hóa Phân Tích Bài tập : Tính pH dung dịch HCl có mật độ sau a 0,1M b 0,02M c 5.10-3 d 10-6 e 10-7 ... pH5=-lg = -lg<1,62.10-7> = 6,79 Bài tập : Tính pH hỗn hợp CH3COOH , pKa = 4,75 tất cả mật độ sau : a 10-1M b 10-2M c 10-3M d 10-4M e 10-5M Giải Pmùi hương trình phân ly : CH3COOH € CH3COO+H+ H2O ... =10-6M =>pH = (4,75-log10-6)=5,38 Bài tập : Tính pH dung dịch muối bột amoniclorua có nồng trang bị sau : a a 10-1M b 10-2M c 10-3M NH3 có pKb = 4,75 Giải Pmùi hương trình phân ly : + NH4Cl € NH + Cl- NH4+...
*

*

... biết = 1,0 .10- 6M, = 0,10M; Cho số bền phức Ag+ NH3 β1,1 = 103 ,32, β1,1 = 107 ,24 MTTCQ Bài tập cmùi hương có hướng giải: Hướng giải hoàn toàn theo cách phổ biến Hướng giải hoàn toàn theo ... cùng 102 ,67; 104 ,80; 106 ,46; 107 ,50 108 ,1 pk H4Y bỏ phần Câu 10: Fe3+ tạo cùng với SCN- thành phức (3-x)+ với x có mức giá trị trường đoản cú – Giá trị số bền phức (3-x)+ sau: β1,1 = 103 ,03; ... Hg2+ ion Br- là: β1,1 = 109 ,05, β1,2 = 101 7,33, β1,3 = 101 9,74, β1,4 = 102 1,05 Tính số bền không bền nút phức Câu 2: Tính độ đậm đặc cân ion phân tử dung dịch Cd(ClO4)2 10- 3 M + KI M Trong dung...
*

... khử Sn(IV) thành Sn(II) Pb Sau chuẩn độ Sn(II) K2Cr2O7 0,03500M Thể tích K2Cr2O7 sử dụng 15,05ml Tính các chất % SnO2 mẫu mã phân tích Trong phnghiền chuẩn chỉnh độ có tác dụng để xác minh diểm giới hạn chuẩn độ? GIẢI: ... 2,1733.10− ⇒  y = 8,0183.10− ⇒ msắt = 0,1217048g ⇒ %mFe = 48,68% ⇒ % mFe O = 51,32% 8.13 Để chuẩn chỉnh hóa hỗn hợp chuẩn chỉnh KMnO4 , bạn ta tổng hợp 1,2605g H 2C2O4 12 H 2O nước pha trộn loãng thành 25,00ml...
*

... HỌC PHÂN TÍCH Lý tmáu Phân nhiều loại phương thức phân tích định lượng So sánh ưu, yếu điểm phạm vi ứng dụng cách thức phân tích cổ xưa cách thức phân tích đại Nêu giai đoạn tiến trình phân tích ... 12 Làm nhằm phân biệt hỗn hợp muối hạt KH2PO4 K2HPO4? Chương thơm II PHƯƠNG PHÁP. PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I Lý tngày tiết Đại cưng cửng phân tích thể tích Nguyên ổn tắc tầm thường phương thức phân tích thể tích Phân biệt khái ... yếu điểm phạm vi áp dụng phương pháp phân tích khối lượng phân tích thể tích II Bài tập Kết phân tích các chất nước mẫu rau xanh sạch cách thức phân tích trọng lượng mang đến số liệu sau: - Cốc cân:...
... oxi hóa khử:Sđlg KMnO4 = Sđlg H2C2O4.2H2O + Sđlg KHC2O4.H2O 43,1 0,125.103 = ( x  12 ) + ( y  12 ) () 100 126 100 146 2 Giải hệ () ()  x = 14,37 y = 81,57 3.6 2 3.8 Phản ứng oxi hóa ... H3PO4) lúc pH = 9,78  pK1 + pK2 = 9,765  CĐ mang lại vừa hết mức H3PO4  Thể tích NaOH CĐ nút H3PO4:  = 10 ml  Suy thể tích NaOH CĐ vừa hết H2SO4: 15   10 = 10 ml  C (H3PO4) = 10  01 = 0,2M ... 105 = 1010 = = 7,07 106 5.103 1414 105 Ttuyệt vào biểu thức q  q = 0,027% Bài 4.11 giải lớp (phần lí thuyết) 50.0 01 5.1. Tại điểm tương đương: VTĐ = = 25 ml 02 lúc V = 24,9...
... Bài tập chương gồm hướng giải: Hướng giải trọn vẹn theo cách phổ thông Hướng giải trọn vẹn theo cách ĐH – cao đẳng Bài giải với kết kha khá mong độc giả bổ xung thêm Chương 2: Mình Giải ... 4.23 *15 + 103.23 *16 = 1.18 *105 − Bài Tập Tổng Hợp Về Hóa Phân Tích Bài tập : Tính pH dung dịch HCl tất cả mật độ sau a 0,1M b 0,02M c 5.10-3 d 10-6 e 10-7 Giải Nếu không nói đến lực ion dung dịch ... http://123doc.vn/document/598467-bai-tap-hoa-phan-tich.htm Chương 3: Cũng giải liên kết http://123doc.vn/document/649865-bai-tap-hoa-phan-tich.htm chương thơm tất cả phần tập tổng vừa lòng vớ chương nha Và nghiên cứu hóa gồm kết phần tính toán thù đưa ra máu http://123doc.vn/document/732666-bai-thi-nghiem-hoa-ly.htm...
... thường phân tích kăn năn lượng ta thường xuyên mang đến dư thuốc test ngôi trường hòa hợp đề xuất cho dư 20% số ml NH4OH cần sử dụng 2.8 ml 7. 18 0,8325g hợp kim Cu + Sn + Zn Phân tích phương thơm pháp phân tích khối lượng, ... Bài Tập Hóa Phân Tich Khoa Công nghệ Hóa Học ĐS: 57% ; 0,32% 7.

Xem thêm: Bạn Cần Tìm Việc Làm Gia Sư Tại Hà Nội, Tuyển 55 Gia Sư, Việc Làm Gia Sư Tại Hà Nội 150

8 Chế hóa 0 ,75 g mẫu thuốc trừ sâu DDT (C14H9Cl5 ) cùng với HNO3 bốc sương có tác dụng kết tủa Clo thóat dạng AgCl 0,239 g AgCl Tính % kăn năn lượng ... Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich Khoa Công nghệ Hóa Học Tính mật độ mol/lít H2SO4 Khối lượng dạng cân nặng BaSO4 a mg thu từ Vchủng loại là: 405,6 mg => 405.6 * 1 0-3 g Kân hận lượng dạng nên xác...
... 2I- -2 e → I2 - I2 + I → I3 3I- - 2e →I 3- x3 -  Cr2O7 2- + 9I- + 14H+ f Fe3+ + I- 2Cr3+ + 3I 3- + 7H2O I3 - + 3I- - 2e Fe2+ → I3 - Fe3+ + 1e → Fe2+  2Fe3+ + 3Ig I 3- + S2O323I- - 2e x1 → I3 - x1 ... Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học d NO 2- +MnO 4- + H+ Mn2+ + H2O +NO 3- MnO 4- + 5e → Mn2+ NO 2- (thừa O) → NO 3- (thiếu O) -2 e x  Thừa oxy x  thiếu hụt oxy Kết đúng theo hai ... I 3- + Fe2+ I- + S4O62x1 2S2O3 2- + 2e → S4O62 x  I 3- + S2O3 2- I - + S O6 6. 2 Viết phƣơng trình hiệp thương electron hệ oxy hoá khử sau: a.CrO 2- , H2O/Cr, OHb.SO4 2-, H+/H2SO3, H2O c.AsO4 3-, H+/AsO3 3-, H2O...
... Y 4-: Y 4- + H+ HY 3- + H+ HY 3- H2Y 2- K4 = K3 = Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học H2Y 2- + H+ H3Y- + H+ * β’ = < NiY (4-n )- > ... FeY- hỗn hợp tất cả hổn hợp Fe3+ 1 0-2 M Na2H2Y 1 0-2 M tất cả pH =2 βFeY- =1025,1 * Cân tạo ra phức : Fe3+ + Y 4- FeY- Phản ứng phụ ion Y 4-: Y 4- + H+ HY 3- HY 3- + H+ H2Y 2- H2Y 2- + H+ H3Y- H3Y- + H+ H4Y Ở pH=2 -1 Y(H) ... KAgCl = 1 0-1 0; KAgI = 1 0-1 6 Để xuất kết tủa AgCl . ≥ KAgCl  ≥ KAgCl/ 18 Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học = 1 0-9 Để xuất kết tủa AgI . ≥ KAgIl...
... Bài 12 Viết phản nghịch ứng xãy biết E MnO4- / Mn 2+ = 1,54 v, E Fe3+ / Fe2+ = 0,77v Cho pH = HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. PHÂN TÍCH THỂ TÍCH: Phần Lý thuyết: Trình bày không giống ssinh sống hai phương pháp phân tích ... Phần tập chương thơm Oxyhóa khử Bài Cân phản bội ứng sau: NO3- + S + H+ → NO + SO2 + H2O Bài Cân bội phản ứng sau: S2O82- + Mn2+ + H2O → MnO4- + SO42- + H+ Bài Hoàn thành bội phản ứng: Cr2O72- + Cu + H+ → Bài ... cách thức phân tích khối lượng ? Cho ví dụ minc họa 32 Có quá trình triển khai phương pháp phân tích cân nặng ? Giai đoạn quan lại ? Tại sao? 33 Chế hóa kết tủa gì? Trình bày đề nghị chế hóa kết tủa...
... đường định phân b) Cần lựa chọn thị oxy hóa – khử để không đúng số thị ko 0,1%? Cho biết tiêu chuẩn cặp TiO2+, H+/Ti3+, H2O Fe3+/Fe2+ là: E01 = + 0,10 V; E02 = + 0,77 V Phần Phương thơm pháp phân tích kân hận ... trúc đo 0,138 Tính ppmP chủng loại nước thải đem phân tích Để xác minh hàm lượng Pb2+ chủng loại trầm tích ao nuôi tôm bị ô nhiễm, fan ta cân 50,0358 g mẫu lấy vô hóa hài hòa định nút thành 100 ml Lấy ml ... a) c) Tính khoảng tin tưởng quý hiếm thực cùng với độ tin cậy 95% Kết phân tích lượng chất DDT (tính microgram) mẫu mã nước thải sau 10 lần phân tích sau: 224,3; 240,4; 246,3; 239,4; 253,1; 261,7; 229,4; 255,5;...

Xem thêm: Những Món Ăn Ngon Dễ Làm Từ Thịt Lợn : 20+ Công Thức Nấu Thịt Heo Ngon


... nAl = 0,038.0,25 = 0,0095mol mAl = 27.0,0095 = 0,2565g %Al = 0,2565.100/0,65 = 39,5% Chuẩn độ oxy hóa khử HCl Na S O 0,01M 2 V.1: I2 100ml 10,5ml => CHCl= ? IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2...
Từ khóa: bài xích tập hóa so sánh đại họcthắc mắc với bài tập hóa so sánh 1câu hỏi với bài xích tập hóa phân tíchbài xích tập hóa phân tích 1bài bác tập hóa so sánh gồm giảibài xích tập hóa phân tích 2bài tập hóa so sánh nai lưng tứ hiếubài xích tập hóa phân tích nguyễn tinc dungbài bác tập hóa so với định tínhbài tập hóa đối chiếu định lượng tất cả lời giảibài tập hóa so sánh đại cươngbài bác tập hóa phân tích định lượngcác dạng bài bác tập hóa đối chiếu định lượngbiện pháp giải bài bác tập hóa so với định lượnggiải bài bác tập hóa so với định lượngNghiên cứu tổ chức pha chế, Đánh Giá unique thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vớt vật liệu biến đổi (metamaterials) kêt nạp sóng điện tử làm việc vùng tần số THzBiện pháp cai quản hoạt động dạy hát xoan trong ngôi trường trung học tập cơ sở huyện lâm thao, phụ thọGiáo án Sinch học 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phạt hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANPhát triển du lịch bền chắc trên cửa hàng bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu vãn, kiến tạo ứng dụng smartscan cùng ứng dụng vào bảo vệ mạng laptop siêng dùngQuản lý nợ xấu trên Agribank Trụ sở thị xã Phù Yên, tỉnh giấc Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng Phát triển nông buôn bản Việt Nam Trụ sở thức giấc Bắc Giang (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tranh ma tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự đất nước hình chữ S tự trong thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn uống thạc sĩ)Giáo án Sinch học 11 bài xích 15: Tiêu hóa sống động vậtchuong 1 tong quan liêu quan lại tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện nay hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài 14: Thực hành vạc hiện thở sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện hô hấp ở thực vậtTrách nát nhiệm của người sử dụng lao cồn đối với lao rượu cồn người vợ theo quy định lao đụng Việt Nam trường đoản cú trong thực tiễn các quần thể công nghiệp tại thị thành TP HCM (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Chiến lược sale trên bank Agringân hàng chi nhánh Thành Phố Sài Gòn tự 2013-2015Đổi bắt đầu thống trị tài bao gồm vào vận động kỹ thuật xóm hội trường phù hợp viện hàn lâm khoa học làng mạc hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu mới đăng sinh sản cv xin Việc cunghocvui kiếm tìm tìm giao thương mua bán bên đất Giỏi tin học tập Documenlớn Dokument bắt tắt văn uống bạn dạng trong lòng chị em chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân vào ngày lễ đầu năm Điểm lưu ý phổ biến với sứ mệnh của ngành ruột vùng tngày tiết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu bé trau

Chuyên mục: Blogs