Các tháng trong tiếng anh: cách viết, cách đọc ❤️

Dù tất cả giỏi giờ Anh nhưng nhiều lúc bạn sẽ bị quên cùng chúng ta có thể không ghi nhớ các tháng vào giờ đồng hồ Anh không còn được, các bạn bao gồm biết tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong giờ đồng hồ Anh gọi là gì không? Hay phát âm ngược trở lại Jan, Feb, Mar, Aquảng cáo, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao nhằm những chúng ta cũng có thể từ bản thân lưu giữ nkhô giòn được các mon vào tiếng Anh hãy theo dõi và quan sát bài viết này của cortua.com nhé? Các câu hỏi về tháng được đặt ra những câu hỏi nhiều nhất tự admin Shop chúng tôi January là mon mấy? February là tháng mấy? March là tháng mấy? April là mon mấy? May là tháng mấy? June là mon mấy? July là mon mấy? August là tháng mấy? September là mon mấy? October là mon mấy? November là tháng mấy? December là mon mấy?

*

Các mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vào giờ Anh là gì? 

Danh sách 12 tháng vào giờ Anh, ký từ viết tắt, với phiên âm từng tháng
Tháng Tháng trong giờ Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan <‘dʒænjʊərɪ>
Tháng 2 February Feb <‘febrʊərɪ>
Tháng 3 March Mar
Tháng 4 April Apr <‘eɪprəl>
Tháng 5 May May
Tháng 6 June Jun
Tháng 7 July Jul
Tháng 8 August Aug <ɔː’gʌst>
Tháng 9 September Sep
Tháng 10 October Oct <ɒk’təʊbə>
Tháng 11 November Nov
Tháng 12 December Dec

Số ngày của các mon trong giờ Anh tương ứng 

*

Hồng Phong

Mình là Hồng Phong hiện nay đang là admin của tương đối nhiều website công nghệ, thủ pháp, hỏi đáp tại Việt Nam. Viết blog là 1 phần quá trình của chính bản thân mình cũng tương tự của SEOer, hiện tại trang web cortua.com là một trong những trong số những website bản thân đã prúc trách rưới với mình đã luôn update các kiến thức thông báo hữu ích độc nhất trên trang web của chính mình.