Andehit có làm mất màu nước brom không

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhận xét nào sau đó là đúng?

A. Anđehit với xeton số đông làm mất đi thuốc nước brọm.

Bạn đang xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

B. Anđehit cùng xeton đa số ko làm mất đi thuốc nước brom.

C. Xeton làm mất đi thuốc nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất thuốc nước brom còn xeton thì ko.


*


Trong những nhận xét tiếp sau đây, nhấn xét nào không đúng ?

A. Tất cả các anđehit no, solo chức, mạch hsinh hoạt đều phải có các đồng phân ở trong chức xeton và chức ancol.

B. Tất cả các xeton no solo chức, mạch hlàm việc đều phải sở hữu các đồng phân nằm trong chức anđehit và chức ancol.

C. Tất cả những ancol đối chọi chức, mạch hngơi nghỉ có một liên kết đôi đều sở hữu các đồng phân trực thuộc chức anđehit và chức xeton.

D. Tất cả các ancol 1-1 chức, mach vòng no đều sở hữu những đồng phân ở trong chức anđehit với chức xeton.


Cho hàng hóa học sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, penchảy, axit metacrylic cùng stiren. Số chất trong dãy làm mất đi thuốc nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D.5


Cho dãy hóa học sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, penrã, axit metacrylic và stiren. Số hóa học vào hàng làm mất đi thuốc nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5


Một hóa học X tất cả CTPT là C 4 H 8 O . X làm mất đi thuốc nước brom, chức năng cùng với Na. Sản phẩm thoái hóa X vì CuO chưa phải là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-1-ol.

B.but-3-en-2-ol.

C. 2-metylpropenol.

Xem thêm: " Giày Quân Đội Việt Nam Quân Đội Bền Đẹp, Giá Rẻ, Nên Mua Ở Đâu

D.toàn bộ đều sai


Cho những mệnh đề sau:

(1) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic đầy đủ cất nhóm cacbonyl > C = O

(2) axit cacboxylic không có nhóm cacbonyl chỉ gồm đội cacboxyl - COOH

(3) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic hồ hết là dẫn xuất của hiđrocacbon;

(4) cả anđehit cùng xeton cùng axit cacboxylic đông đảo hoàn toàn có thể gồm gốc hiđrocacbon no, ko no hoặc thơm;

(5) khử anđehit nhận được xeton hoặc axit cacboxylic;

(6) đội cacbonyl > C = O tuyệt nhất thiết phải ngơi nghỉ đầu mạch cacbon so với anđehit và thân mạch cacbon đối với xeton.

Các mệnh đề đúng là

A. 1, 3, 4, 6

B.1, 2, 4

C. 1, 2, 4, 6

D.1, 3, 6


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho hàng những chất: metung, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số hóa học trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho dãy các chất: mechảy, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số hóa học vào dãy có khả năng làm mất đi thuốc nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Cho hàng những chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có chức năng làm mất thuốc nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho các chất: ancol etylic; anđehit axetic; etilen; stiren; axit axetic; etyl axetat, anđehit acrylic. Số hóa học làm mất đi màu sắc dung dịch nước brôm là:

A. 4

B.3

C. 2

D.5


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)